1. yle.fi
  2. Uutiset

Kahden kansallispuiston koti Tammela saa uuden luonnonsuojelualueen, missä viihtyy myös liito-orava

Tammelan Myllykylästä löytyy myös todennäköisesti noin sadan vuoden takaisia juoksuhautoja.

luonnonsuojelualueet
Liito-oravalle asennetaan radiopantaa.
Liito-orava on yöeläin, väriltään harmaa, ja hiukan tavallista oravaa pienempi. Petteri Juuti / Yle

Lounais-Häme on saanut uuden luonnonsuojelualueen Tammelasta. Yli kahden hehtaarin louhikkoinen rinne sijaitsee Myllykylässä. Suojeltavan alueen puusto on yli 100-vuotiasta kuusikkoa, mutta siellä on myös paljon lahopuuta sekä järeitä haapoja.

Hämeen ely-keskuksen mukaan Myllykylän linnoitusten alueen suojelu on luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tarpeellista. Lisäksi suojelualueen perustaminen täydentää Tammelan luonnonsuojelualueverkostoa.

– Metsäkeskuksesta tuli meille ilmoitus, että alueelle on suunnitteilla avohakkuut. Koska siellä oli tehty jo aiemmin havainto liito-oravan reviiristä, niin meitä pyydettiin varmistamaan tilanne, kertoo ympäristösuunnittelija, metsätalosasiantuntija Petri Pohjonen Hämeen ely-keskuksesta.

Liito-oravan löysää ulostetta puun rungolla.
Liito-oravan läsnäolon pystyy tunnistamaan myös puunrunkoon jääneistä jätöksistä. Elina Kaakinen / Yle

– Pääasiana kohteen rauhoittamiselle onkin elinvoimainen liito-oravan reviiri ja näin Myllykylän linnoitusten alueesta tehtiin suojelualue. Parin hehtaarin reviiri riittää hyvin yhden liito-oravan elinpiiriksi.

Liito-oravan kolopuut ovat usein suuria ja vanhoja haapoja, joihin tikat ovat ensin tehneet koloja.

Syviä juoksuhautoja noin hehtaarin alalla

Myllykylän linnoitusten luonnonsuojelualueella on myös juoksuhautoja vuosilta 1917–1921. Juoksuhaudat ovat tehneet alueesta metsätaloudellisesti vaikeasti tavoitettavan, mikä näkyy muun muassa lahopuiden määrässä.

– Juoksuhautojen takia metsähakkuitten tekeminen olisi ollut jopa mahdotontakin. Ne ovat syvimmillään 3–4 metriä. Niitä on ainakin pari sataa metriä, noin hehtaarin alalla mäen ympäri, kuvaillee Petri Pohjonen.

Luonnonsuojelualueeksi rauhoitetulla alueella on kielletty muun muassa metsänhakkuu ja muut metsänhoitotoimet. Alueella ei myöskään saa kerätä tai vahingoittaa eläviä tai kuolleita kasveja, niiden osia tai sieniä.

– Ojien kaivaminen ja kaikenlainen maa- tai kallioperän vahingoittaminen on myös kiellettyä. Sen sijaan Myllykylän linnoituksen kunnostaminen sallitaan, jos siihen löytyy joltakin kiinnostusta, Petri Pohjonen kertoo.

Alueen yksityinen maanomistaja ja Hämeen ely-keskus ovat jo sopineet Myllykylän linnoitusten luonnonsuojelualueen perustamisesta korvausta vastaan..

Lue seuraavaksi