Vuokratyöyrityksillä on huono maine, mutta niitä pidetään tärkeinä työllistäjinä – "Kuka tahansa voi pistää firman pystyyn"

Henkilöstöpalveluyritys Bolt.Worksin kyselyssä liki 40 prosenttia vastaajista suhtautuu kielteisesti vuokratyövoimayrityksiin.

Ville Vepsäläinen työskentelee varastotyöntekijänä, kun korona vei urheiluhierojan työt. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Ville Vepsäläinen aloitti osa-aikaiset tuntityöt varastotyömiehenä helsinkiläisellä Pakkaus Öhmanilla vuoden alussa.

– Tammikuussa oli tarvetta lisärahalle. Oli kesällä häät, niin piti saada vähän lisää budjettiin.

Vepsäläinen työskenteli samaan aikaan päätyössään urheiluhierojana. Työpaikalla oltiin joustavia, niin että kahden työn tekeminen onnistui. Varastotyö oli löytynyt henkilöstöä vuokraavan Bolt.Worksin kautta.

Maaliskuussa iski korona ja hierontojen kysyntä katosi äkkirysäyksellä.

Kesän jälkeen Vepsäläinen on jatkanut pätkätyössä varastomiehenä, nyt kokopäiväisesti.

– Oli onni onnettomuudessa, että olin jo ollut täällä ja sain jatkaa. Muuten olisin pudonnut aika tyhjän päälle.

Hän tekee satunnaisesti myös hierontakeikkoja, mutta niillä ei nyt elä. Hän arvelee, että epävarmuus rasittaisi kuitenkin enemmän pelkän vuokratyön varassa.

Ville Vepsäläisen mielestä vuokratyösuhteen asiat hoituvat helposti puhelinsovelluksella. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Sopimuksia on tehty kolmen kuukauden pätkissä, ja nykyinen pätkä kestää vuoden loppuun.

– Varmaan tällaisessa maailmantilanteessa voisin jatkaa, mutta täysaikainen sopimus olisi jossain vaiheessa parempi. Tällä hetkellä tämä on ihan toimiva.

Vilunkiyritykset pilaavat alan mainetta

Monet työntekijät tekevät tyytyväisinä töitä vuokratyövoima yrityksille. Mutta alalla on myös monenkirjavia yrityksiä ja työntekijöiden huonoa kohtelua.

Henkilöstövuokrausyhtiö Bolt.Works selvitytti kansalaisilta mielikuvia alasta. Tulos ei ole kovin mairitteleva. Liki 40 prosenttia vastaajista suhtautuu vuokratyövoimayrityksiin kielteisesti. Vain 20 prosentilla on myönteinen mielikuva alasta. Asiaa kysyttiin tuhannelta työikäiseltä IRO Research -kuluttajapaneelin kautta.

– Ei se ikävä kyllä yllättänyt, Bolt.Worksin kehitysjohtaja Timo Hakkarainen sanoo. Hän on myös yksi yrityksen perustajista.

Bolt.Worksin kehitysjohtaja Timo Hakkarainen arvelee, että vuokratyövoima-ala on uusi ja tunnetaan vielä huonosti. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Yksi syy löytyy Hakkaraisen mukaan vilunkia tekevistä yrityksistä.

– Alalletulon kynnys on aika matala, kuka tahansa voi tulla ja pistää firman pystyyn. Alalle tulee toimijoita, joiden toiminta ei kestä eettistä tarkastelua. Maksetaan alle suositusten ja määräysten eikä pidetä ihmisistä huolta.

Ala ei myöskään ole kovin tunnettu. Henkilöstövuokrausyritysten kautta työllistyy vasta pari prosenttia työvoimasta.

– Huono kokemus kilkattaa kauemmas, kuin se positiivinen kokemus, vaikka alalla tehdään hyvää työtä ja työllistetään hyvin ihmisiä.

Toisaalta suurin osa vastaajista piti vuokratyövoimayrityksiä tärkeinä työllistäjinä.

"Vuokratyöntekijät ovat puskuri, josta pääsee eroon"

Ammattiliitoissa on törmätty vuokratyösuhteiden varjopuoliin.

Aleksi Pakarisella ei ole juuri hyvää sanottavaa vuokratyöfirmoista. Hän toimii Helsingin varastotyöntekijöiden ammattiosaston puheenjohtajana Palvelualojen ammattiliitossa.

– Monet yritykset käyttävät vuokratyöfirmoja puskurina, jolloin työntekijästä pääsee helposti eroon, Pakarinen sanoo.

Koronakriisin koettelemista yrityksistä ensin lähtevät vuokratyöntekijät.

Pakarinen ihmettelee, että työpaikoilla hyväksytään yleisesti kahdet työmarkkinat: on vakituinen henkilökunta ja porukka, joka kiertää paikasta toiseen pätkätöissä.

– Tilaajayrityksen omille työntekijöillehän tämä on kauhean kiva. He eivät joudu yt-neuvottelujen piiriin, kun on tämä porukka, jota voidaan heitellä edestakaisin.

Kehitystä on Pakarisen mukaan tapahtunut siinä, että alipalkkausta ei vuokratyössä juuri enää ole, vaan työntekijät saavat tilaajayritysten työehtosopimusten mukaista palkkaa.

Liitossa on kuitenkin törmätty esimerkiksi perehdytysvuoroihin, joista ei ole maksettu vuokratyöntekijälle palkkaa. Pahimmillaan on jopa veloitettu työntekijältä maksua normaalista työhön perehdyttämisestä.

Jos työntekijä ei halua riitauttaa asiaa, siihen on vaikea puuttua. Osa työntekijöistä ei tiedä oikeuksistaan tai on ollut pitkään työttömänä.

– Jos ihmiset ovat epätoivoisia, että saisi edes jotain työtä, niin he helposti menevät tällaisiin virityksiin.

Aleksi Pakarinen korostaa, että vuokratyöfirmojen kuuluisi palkata työnvälitykseensä vakituisia työntekijöitä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Pakarinen moittii varsinkin sitä, että vuokratyöfirmojen välittämä henkilökunta on määräaikaista, vaikka ne tarvitsevat työvoimaa koko ajan.

– Koko ala rakentuu perusteettomiin määräaikaisiin työsopimuksiin. Meillä on oikeuden päätöksiä tästä, että tulee tarkastella vuokrayrityksen työvoiman tarvetta, eikä vain tilaajan työvoiman tarvetta. Määräaikaisen sopimuksien tekeminen ei ole mahdollista, jos työvoiman tarve on vuokrafirmalla pysyvä.

Vuokratyöyrityksissä määräaikaisuuksia perustellaan asiakkaiden tilausten kestolla tai vaikealla tilausten ennakoinnilla.

– Jos samaan aikaan vuokrayrityksessä työntekijöitä tulee koko ajan sisään ja lähtee ulos, kun määräaikaiset tilaukset tilaajien kanssa päättyvät ja työntekijöiden työsopimukset päättyvät, niin tämä ei ole työsopimuslain mukaista toimintaa.

Korkein oikeus linjasi toukokuussa 2019, että vuokratyössä määräaikaisuus vaatii perusteen kuten muussakin työssä. 13 vuokratyöntekijää voittivat kanteillaan vuokratyöyrityksen. Työntekijöille oli tehty samassa yrityksessä 3–10 määräaikaista sopimusta, kunnes sopimuksia ei enää uusittu. Vuokrayritys tuomittiin maksamaan työntekijöille irtisanomisajan palkat.

Palvelualojen ammattiliitossa tulkitaan yleisesti, että päätös ei ota suoraan kantaa tilanteeseen, jossa vuokratyöntekijä työskentelee useassa eriyrityksessä. Pakarisen kanta varastotyöntekijöiden edustajana on tiukempi.

Määräaikaisuudelle pitää vuokratyöyrityksissä olla perusteet jo aiemman Korkeimman oikeuden päätöksen perusteella.

Rakennuksilla riittää keikkoja, ravintoloissa ei

Boltin tavoitteena on palkata yhä enemmän vakituista henkilökuntaa, Timo Hakkarainen kertoo. Jonkin verran työntekijöitä on hänen mukaansa jo vakinaistettu. Listoilla on yhteensä kymmeniä tuhansia työntekijöitä.

Kaikki vuokratyöntekjät eivät halua vakituista työtä, jonka mukana seuraisi työnantajan direktio-oikeus päättää työntekijän työstä. Moni keikkatyöntekijä arvostaa juuri valinnanvapautta, jossa voi sanoa työlle myös kiitos ei.

Ruotsissa vuokratyöntekijät ovat yleisesti vakituisessa työsuhteessa vuokratyövoimayrityksessä.

Hakkarainen arvelee, että mainostamalla alan mainetta ei paranneta.

– Tätä muutetaan vaan oikeilla teoilla. Tehdään työ hyvin ja kohdataan ihmiset arvostaen.

Työntekijöitä olisi vuokraajien listoille tulossa nyt yllin kyllin, kun yritykset lomauttavat ja irtisanovat. Töitä sen sijaan on vaihtelevasti. Rakennuksilla ja monissa teollisuuden yrityksissä riittää töitä, ravintoloissa ei.

Keikat ovat Hakkaraisen mukaan nyt entistä lyhyempiä.

Toisaalta moni yritys ei epävarmassa tilanteessa halua palkata vakinaista henkilökuntaa vaan turvautuu mieluummin vuokratyöntekijöihin.

Vuokratyön epävarmuus voi hermostuttaa monia, Ville Vepsäläinen uskoo. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Työ sopii niille, jotka eivät stressaa liikaa tulevaisuutta

Ville Vepsäläisen mukaan vuokratyö sopii varsinkin nuorille ja osa-aikaista työtä tarvitseville.

– Ja sellaisille, jotka eivät liikaa stressaa tulevaisuudesta.

Varjopuoli on epävarmuus.

– Jos yhtäkkiä hiljenee, niin tietenkin vuokratyöntekijät ensimmäisenä lomautetaan

Mieluiten Vepsäläinen palaisi taas urheiluhierojaksi.

– Toiveissa on, että oman alan hommat jatkuisivat, että tää koronatilanne helpottaisi. Mutta ei tämäkään nyt huono ole, täällä riittää töitä.

Entäs ne häät?

– Häät tuli pidettyä, ollaan onnellisesti naimisissa edelleen.

Ville Vepsäläinen palaisi mieluiten vanhaan työhönsä urheiluhierojaksi. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Klo 9.55 korjattu Boltin listoilla olevien työntekijöiden määrä.