Hyppää sisältöön

Eduskunta tyytymätön tiedonsaantiin: Myös salassa pidettävät tiedot kerrottava eduskunnalle

Virkamiesvalmistelun tehtävänä ei ole runnoa hallituksen esityksiä eteenpäin eduskunnassa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta muistuttaa, että virkamiehet eivät voi päättää, mitä tietoja eduskunta tarvitsee. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi selvityksensä eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumisesta.

Perustuslakivaliokunnan tekemä selvitys paljasti, että tiedonsaantioikeuden käytännön toteutumisessa on viime vuosina ilmennyt runsaasti ongelmia. Useilla valiokunnilla on ollut vaikeuksia muun muassa salassa pidettävän tiedon saannissa.

Valtioneuvostolle lähettämässään lausunnossa perustuslakivaliokunta korostaa, että valiokunnan tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluvat kaikki valiokunnan tarvitsemat tiedot riippumatta siitä, onko kyse julkisuuslain perusteella salassa pidettävistä tiedoista.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) toivoo, että hallitus ja virkamiehet ottavat toiminnassaan jatkossa paremmin huomioon eduskunnan laajan tiedonsaantioikeuden.

Päivi Nergin toimintaa arvosteltu

Selvityksen kohteena oli myös sote-uudistuksen valmistelu viime vaalikaudella.

Puheenjohtaja Ojala-Niemelän mukaan perustuslakivaliokunta ei ota kantaa yksittäisten virkamiesten toimintaan. Viime hallituskauden sote-esitysten käsittelyyn liittyi perustuslakivaliokunnan mielestä kuitenkin ongelmia.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) toivoo, että hallitus ja virkamiehet ottaisivat paremmin huomioon eduskunnan laajan tiedonsaantioikeuden. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Sote-uudistuksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä moitteita kohdistui erityisesti sote-uudistuksen virkamiesvalmistelua johtaneen valtiovarainministeriön alivaltiosihteerin Päivi Nergin toimintaan. Monet kansanedustajat kokivat Nergin painostaneen eduskuntaa hyväksymään hallituksen esittämän sote-uudistuksen.

Nerg on ollut ehdolla valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi, mutta eduskunnan tiedonsaantioikeutta koskevan asian käsittely on lykännyt kansliapäällikkönimitystä.

PeV: Virkamiehen annettava tiedot

Perustuslakivaliokunta korostaa, että eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteuttaminen on virkavelvollisuus, johon voi kohdistua perustuslaissa säädetty virkavastuu.

–Valtioneuvostolla, ministeriöllä tai sen virkamiehillä ei ole perustuslain 47 § huomioon ottaen toimivaltaa harjoittaa tarkoituksenmukaisuusharkintaa sen suhteen, mitä tietoja eduskunnan valiokunta katsoo tarvitsevansa.

–Valtioneuvoston ja ministeriöiden virkamiesten virkavelvollisuutena on toteuttaa eduskunnan tarpeellisina pitämien tietojen esittäminen. Perustuslakivaliokunta kiinnittää valtioneuvoston erittäin vakavaa huomiota asiaan, lausunnossa todetaan.

Perustuslakivaliokunta kiinnittää myös huomiota siihen, että ministeriöissä tapahtuvan virkamiesvalmistelun tehtävänä ei ole edistää tietyn esityksen läpimenoa muutoin kuin objektiivisella ja riittävän seikkaperäisellä valmistelulla ja asioiden selvittämisellä.

Korona-ajan poikkeusoloissa myös ongelmia

Perustuslakivaliokunta on havainnut myös konona-ajan poikkeusolojen sääntelyn yhteydessä ongelmia tietojensaannissa.

Valiokunta on ilmaissut huolensa eduskunnan aseman turvaamisesta ylimpänä valtioelimenä poikkeusoloissa.

Perustuslakivaliokunta on painottanut erityisesti asetusten perustelumuistoista puuttuneiden kokonaisarviointien esittämisen välttämättömyyttä.

– Kyse oli rajoitusten yhteiskunnalle aiheuttamien haittojen arvioinnista suhteessa niillä saavutettuun hyötyyn perusoikeusnäkökulman kannalta, lausunnossa todetaan.

Tiedonsaantivaikeuksia ilmennyt EU-asioissa

Euroopan unionia koskevissa asioissa eduskunnan tiedonsaantioikeus ei ole perustuslakivaliokunnan mielestä aina toteutunut perustuslain mukaisesti ja asiaan on jouduttu ottamaan kantaa myös valtioneuvostoon kohdistuvassa oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa.

– EU-asioissa perustuslain 96 §:ssä olevan sääntelyn tarkoituksena on varmistaa eduskunnan mahdollisuus vaikuttaa kaikkien niiden Euroopan unionissa tehtävien päätösten valmisteluun, jotka sisältönsä puolesta kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan, perustuslakivaliokunta muistuttaa.