1. yle.fi
  2. Uutiset

Lasten määrä pienenee nopeasti – Kemi vähentää kouluja ja päiväkoteja

Monen muun kunnan tavoin Kemi miettii koulun ja päivähoidon järjestelyitä syntyvyyden ja lasten määrän laskiessa hurjaa vauhtia.

perusopetus
Kemin Lapin AMK entinen tyttölyseo
Lapin AMK:n rakennuksen hankinta yläkoulun tarpeisiin on yksi vaihtoehto, mutta sen hankinta ja remontointi vaatisi miljoonia euroja.Kyösti Vaara / Yle

Kemin väestökehityksen luvut (siirryt toiseen palveluun) ovat synkkiä ja jopa hätkähdyttäviä; viime vuonna kaupungissa oli perusopetusikäisiä lapsia lähes 2 000, mutta kymmenen vuoden kuluttua heitä arvioidaan olevan enää alle 1 400. Syntyvyys on laskenut viime vuodet jyrkästi. Kun vielä muutama vuosi sitten uusia kemiläisiä syntyi vuosittain 240–250, viime vuonna kemiläisvauvoja tuli maailmaan vain 133.

Oppilasmäärä putoaa (siirryt toiseen palveluun) kymmenessä vuodessa noin kolmanneksella eli muutos on merkittävä. Toinen asia on tietysti se, että taloudelliset haasteet piinaavat, ja kun puhutaan investoinneista ja korjauksista, niin silloin pitää katsoa vuosikymmenten päähän, tiivistää tilannetta kaupunginjohtaja Tero Nissinen.

Ennusteiden mukaan opetusryhmien määrä peruskoulussa laskee nykyisestä 89 ryhmästä kymmenessä vuodessa 66 ryhmään ja lasku jatkuu sen jälkeenkin.

Eroon tilojen vajaakäytöstä

Tällä hetkellä Kemissä käydään alakoulua kuudessa paikassa, yläkoulua kolmessa paikassa ja lisäksi kaupungissa on lukio. Varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikköjä on 12. Kemissä kaavaillaan, että yläkoulujen määrä laskettaisiin kolmesta kahteen tai yhteen, ja alakoulujen määrä pienenisi kuudesta viiteen tai neljään.

– Kemi on erittäin pieni pinta-alaltaan, ja meillä ehkä se 2–3 kilometriä rupeaa jo olemaan tietynlainen kipukynnys, mutta me ei vaan pystytä tätä kaikkea pitämään. Puoli- tai vajaakäyttöisillä kiinteistöillä se tulee niin kalliiksi, että kertakaikkiaan sitä yhtälöä ei pysty perustelemaan, sanoo Nissinen.

Kemin Pajarinrinnan päiväkotia rakennetaan.
Pajarinrantaan rakennetaan uutta, lähes 200 lapsen päiväkotia. Suomen suurin hirsipäiväkoti valmistuu ensi vuonna. Kyösti Vaara / Yle

Varhaiskasvatusyksiköitä aiotaan karsia vielä voimakkaammin kuin koulutiloja, mutta toisaalta tekeillä on täysin uusi päiväkoti. Pajarinrannan uuden päiväkodin valmistuttua luovutaan Möllärinrannan, Kaivolinnan, Ruutin, Toivolan ja Marttalan päiväkodeista.

– Yksikään lakkauttaminen sinällään ei ole mieluisa, mutta jos ajatellaan, että meille tulee uusi päiväkoti ja sinne päästään huonompikuntoisista, pienistä, vähän epäkäytännöllisistä vuokratiloista, ja samalla saadaan ulkoisia vuokramenoja pois, niin se ei ole kovin epämukava ratkaisu se, muotoilee Nissinen.

Päivähoitoa annettaisiin tulevaisuudessa Pajarinrannan lisäksi Karihaarassa, Kivikolla, Takajärvellä ja Syväkankaalla. Karjalahden ja Möylynlehdon päiväkodit kaavaillaan lakkautettaksi, jos Syväkankaan koulun yhteyteen tulee päiväkoti.

Yläkoulut ja Hepolan koulu avainkysymykset

Yksi kiperä kysymys kouluverkkosuunnitelmissa on yläkoulujen määrä. Tällä hetkellä yläkoulua käydään Syväkankaalla, Hepolassa ja Karihaarassa. Esillä on ollut kaksi vaihtoehtoa (siirryt toiseen palveluun), yläkoululaisten keskittäminen yhteen paikkaan tai kahden yläkoulun ylläpito.

Yksi yläkoulu tulisi uimahallin kupeessa sijaitsevaan nykyiseen ammattikorkeakoulun rakennukseen. Sen hankinta ja muutostyöt tietäisivät lähes kuuden miljoonan euron investointia. Toisessa vaihtoehdossa yläkoulu jaettaisiin Syväkankaalle ja lukiolle.

Sekä Hepolassa että Karihaarassa jatkuisi alakoulu sekä esiopetus ja päiväkoti.

Hepolan koulu kemissä
Hepolan koulu toimii myös väistötilana kahden vuoden ajan, kun Karihaaran koulu peruskorjataan vuosikymmenen puolivälissä.Kyösti Vaara / Yle

Hepolan koulurakennus on alueelle liian suuri, ja oppilaita kuljetetaan sinne muualta. Hepolan koulua tarvitaan joka tapauksessa ainakin vuoteen 2026 asti, oli kouluverkkoratkaisu mikä tahansa. Hepola toimisi väistötilana Karihaaran koulun remontin aikana.

Opetusryhmän enimmäiskoko pienenee

Mitä muutokset sitten tarkoittavat opetuksen laadulle? Samalla kun yksiköitä ollaan karsimassa, opetusryhmien kokoa aiotaan pienentää. Opetusryhmissä olisi enintään 20 oppilasta, joten sikäli tilanne paranisi tämänhetkisestä, sillä nyt alakouluissa on reilusti yli 20:n, jopa lähes 30 oppilaan luokkia.

– Toivotaan, että opetuksen laatu pysyy ainakin entisellään tai kohenee. Ja jos alakoulussa päästään tähän tavoitteeseen, että 20 on ryhmäkoko, niin minusta se on hyvä tavoite ja lasten kannalta erinomainen, sanoo sivistysjohtaja Anu-Liisa Kosonen.

Opetusryhmiä tulee siis enemmän ja sen vuoksi opettajamäärän vähennys ei ole niin suuri kuin se olisi nykyisten luokkakokojen mukaan. Puolessakymmenessä vuodessa Kemissä lakkaa 12 luokanopettajan virkaa ja ensi vuosikymmenen alussa loppuu vielä seitsemän virkaa. Kaupunginjohtaja Tero Nissisen mukaan vähennys hoituu eläköitymisillä.

Muutoksia tehdään vaiheittain

Pohdittaessa, mitä yksiköitä lakkautetaan, on arvioitu seinien hintaa eli kiinteistöjen kuntoa, jäljellä olevaa elinikää ja remonttitarpeita. Lakkautukset herättävät helposti voimakkaita tunteita. Iskua voi kuitenkin sivistysjohtajan mukaan pehmentää se, että muutoksia tehdään vaiheittain.

– Niitähän ei tehdä yhden tai kahden vuoden tavoitteella, vaan meillä on paljon pitemmälle tuo suunnittelu, 20–30 vuodenkin päähän, eli hetkessä ei olla lakkauttamassa, vaan muutos tapahtuu hitaasti, sanoo sivistysjohtaja Anu-Liisa Kosonen.

Kemin Koivuharjun koulu
Kemin kouluverkkosuunnitelmissa todetaan, että Koivuharjun koulu ei täytä nykyajan opetustilavaatimuksia. Koulu aiotaan lakkauttaa viimeistään kuluvan vuosikymmenen lopussa.Kyösti Vaara / Yle

Kaavailluilla tilamuutoksilla arvioidaan saatavan vajaan miljoonan euron vuotuiset säästöt käyttökuluihin ja vuokramenoihin. Tarvittavien investointien suuruusluokka on 17–20 miljoonaa euroa.

Useat rakennukset tarvitsevat peruskorjauksen joka tapauksessa. Esimerkiksi Karihaaran koulu on odottanut remonttia jo pitkään. Suunnitelmissa koulun kahdeksan miljoonan euron peruskorjaus on ajoitettu vuosille 2024–2026.

Nyt on sauma kysyä ja kommentoida

Kyseessä ovat vielä alustavat ehdotukset, ja kaupunkilaisten toivotaan ottavan niihin kantaa. Esimerkiksi yhden yläkoulun mallia moni on jo kertonut vierastavansa, ja se voi hyvinkin pudota pois vaihtoehdoista. Suunnitelmat siis elävät vielä.

– Minun veikkaukseni on, että kumpikaan näistä kahdesta ei sellaisenaan tule olemaan päätösehdotus, kaupunginjohtaja Nissinen sanoo.

Ratkaisuja asiassa pyritään tekemään jo marraskuussa. Otakantaa.fi -sivustolle ja Kemin kaupungin sivuille (siirryt toiseen palveluun) on koottuna kattava tietopaketti asiasta. Suunnitelmista voi ilmaista mielipiteensä ja esittää kysymyksensä osoitteessa www.otakantaa.fi (siirryt toiseen palveluun).

Karihaaran koulu Kemissä
Karihaaran koulun remontti on kouluverkkosuunnitelmissa ajoitettu vuosille 2024–2026.Antti Heikinmatti / Yle

Kuntalaisten lisäksi lokakuun aikana kuullaan kasvatuksen ja opetuksen henkilöstöä esimerkiksi muutosten mahdollisista vaikutuksista opetukseen. Keskustelua on jo herännyt esimerkiksi siitä, hylätäänkö yhtenäiskoulu kokonaan erottamalla ala- ja yläkoulu toisistaan.

Tavoitteena on, että kouluverkkoesitys etenisi kaupunginhallituksen 9. marraskuuta pidettävään kokoukseen ja valtuusto saisi asian käsiteltäväkseen 16. marraskuuta.

Lue seuraavaksi