Hyppää sisältöön

Turun ja Helsingin välisen nopean junaratayhteyden rakentamisvaihtoehdot arvioitu – kaikki vaihtoehdot lyhentävät matka-aikaa

Väylävirasto on hankearvioinnissaan arvioinut Turun tunnin junan erilaisia rakentamisvaihtoehtoja.

Turun tunnin juna -hanke on jo käynnissä. Kuvituskuva. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Väylävirasto on saanut valmiiksi hankearvioinnin Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden, tutummin tunnin junan, vaihtoehdoista. Väyläviraston mukaan mikään arvioiduista vaihtoehdoista ei tuota kustannustensa verran rahallista hyötyä.

Hankearvioinnissa verratiin kolmea eri hankevaihtoehtoa vertailuvaihtoehtoon. Vertailuvaihtoehdossa Rantaradalla tehtäisiin ylläpitäviä toimia 59 miljoonalla eurolla, rakennettaisiin Espoon kaupunkirata Leppävaaran ja Kauklahden välille 275 miljoonalla eurolla ja tehtäisiin Turun ratapihan ja Kupittaa-Turku-kasoisraiteen muutostyös 60 miljoonalla eurolla.

Vertailussa ei varsinaisesti oteta kantaa siihen, mikä vaihtoehdoista pitäisi toteuttaa.

Vaihtoehdoista kaksi parantaisivat nykyistä Rantarataa

Ensimmäisessä vaihtoehdossa Väyläviraston mukaan Rantarataan tehdään pieniä oikaisuja ja nopeutuksia sekä kaksoisraide välille Salo–Hajala, jonka kustannusarvio on 94 miljoona euroa.

– Tähän vaihtoehtoon sisältyvät toimet parantavat kaukojunien aikatauluvarmuutta ja lyhentävät matka-aikaa Helsingin ja Turun välillä 5-7 minuuttia.

Toisessa Rantarata toteutetaan kokonaan kaksiraiteisena, jolloin kustannusarvio olisi 2,2 miljardia euroa. Tällöin matka-aika lyhenisi 10-12 minuutilla ja kaukojunatarjontaa olisi arvioinnin mukaan mahdollisuus lisätä. Tämä vaihtoehto on kuitenkin ylimitoitettu Väyläviraston arvioinnin mukaan matkustajamääriin ja hyötyihin nähden.

Kolmas vaihtoehto sisältää uuden Espoo-Salo-oikoradan ja kaksiraiteisen Salo-Turku-välin. Tämän vaihtoehdon kustannusarvio on 3,4 miljardia euroa. jos tämä vaihtoehto toteutettaisiin, niin arvion mukaan junatarjontaa voidaan lisätä merkittävästi ja matka-ajat nopeutuvat 30-33 minuuttia.

Arvioinnin mukaan erityisesti Helsingin seudun lähijunaliikenteen käyttäjät hyötyvät tästä kolmannesta vaihtoehdosta.

Rakentaminen kannattaa tehdä vaiheittain

Väyläviraston hankearvioinnissa arvioitiin myös eri vaihtoehtojen kannattavuutta. Väyläviraston mukaan hankearvioinnissa mukana olleet vaihtoehdot eivät ylitä yhteiskuntataloudellista kannattavuusrajaa 1,0.

– Espoon kaupunkiradan ja Kupittaa–Turku-kaksoisraideosuuden jälkeen seuraavaksi kannattavin osa on Rantaradan parantaminen, jonka hyöty-kustannussuhde on 0,70. Tässä vaihtoehdossa toteutettavat osuudet, kuten kaksoisraide välillä Salo–Hajala, hyödyttää myös uuteen Espoo–Salo-oikorataan perustuvaa vaihtoehtoa, toteaa Väylävirasto.

Varsinaisen Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteysvaihtoehdon hyöty-kustannussuhde on 0,44. Rata perustuu uuteen Espoo–Salo-oikorataan ja Salo–Turku-kaksoisraiteeseen.

– Vaihtoehdon kannattavuus paranee, kun Salo-Turku kaksoisraiteen osuutta rakennetaan vaiheittain, ennen Espoo-Salo-oikorataa. Espoo-Salo-oikoradan rakentaminen mahdollistaa junamäärien lisäämisen ja matka-ajan merkittävän lyhentämisen Helsingin ja Turun välillä.

Nykyisen Rantaradan kaksiraiteistamisen hyöty-kustannussuhde on 0,04.

Turun tunnin juna -hanke on jo käynnissä

Helsinki-Turku nopean ratayhteyden suunnittelussa on jo käynnissä useita eri kokonaisuuksia. Väylävirasto kertoo, että käynnissä ovat Helsinki-Turku-hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointi, rata- ja yleissuunnitelmaosuuksia Salon ja Kupittaan välillä sekä yleissuunnittelu Espoo-Salo-oikoradasta.

Turun kaupunkiseudun MAL-sopimukseen sisältyy Turun ratapihan ja Kupittaa-Turku-kaksoisraiteen muutostyöt. Helsingin seudun MAL-sopimukseen sisältyy Espoon kaupunkiradan toteuttaminen.

Junayhteyden tavoitteena on lyhentää Helsingin ja Turun välistä matka-aikaa ja laajentaa näiden kaupunkien työssäkäynti- ja työmarkkina-alueita. Väyläviraston mukaan hanke mahdollistaa myös Helsingin seudun lähijunaliikenteen palveluiden laajentamisen sekä Salo-Turku välisen lähijunaliikenteen.

Lue lisää:

.
.