Hyppää sisältöön

Suuret laboratoriot valmistautuvat influenssakauteen yhdistelmätesteillä, jotka tunnistavat myös koronan – nopea ja potilasta säästävä testi

Nopea diagnoosi on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa hengitystieoireinen potilas tarvitsee sairaalahoitoa.

Yhdistelmätesti otetaan nenä-nielunäytteenä, kuten tavanomainen koronatestikin. Kuva: Silja Viitala / Yle

Influenssakausi alkaa tavallisesti marraskuussa, mutta koronan leviämisen ehkäisytoimet voivat vaikuttaa kauden alkamiseen, kestoon ja voimakkuuteen.

Suuret sairaanhoitopiirien omistamat laboratoriot etsivät kiivaasti sekä influenssan että koronan testaamiseen yhdistelmätestejä. Yhdistelmätesti nopeuttaisi diagnoosin tekoa ja oikeanlaisen hoidon aloittamista.

FimLabin mikrobiologian erikoisalajohtajan Tapio Seiskarin mukaan keskeisessä asemassa on sairaalahoitoa tarvitsevien hengitystieoireista kärsivien potilaiden testaus.

FimLabin omistavat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Vaasan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymät sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Sillä on yli 100 laboratorion toimipistettä alueella.

FimLabilla on jo varmistettu yhdistelmätesti, joka tunnistaa influenssa A- ja B-tyypin lisäksi koronan. Yhdistelmätesti on todettu toimivaksi.

– Käyttöönotto vaatii vielä vähän valmistelua täällä laboratoriossa, mutta en epäile hetkeäkään, ettemmekö olisi valmiita, kun influenssakausi nostaa päätään, Seiskari sanoo.

Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ylilääkäri ja vastuualuejohtaja Maija Lappalainen kertoo, että HUSLabissa etsitään parhaillaan yhdistelmätestejä sekä niin sanotulle massatestilaitteelle että pikatesteille. Massatestilaitteita on eri kokoisia, mutta yhdellä laitteella voi Lappalaisen mukaan analysoida esimerkiksi 1 000 PCR-näytettä vuorokaudessa.

HUSLab on saanut jo testattavaksi yhdistelmätestin yhdelle massalaitteelle, mutta sen toimivuutta HUSin ympäristössä ei ole vielä varmistettu.

– Koska tutkimusmäärämme ovat isoja, meitä kiinnostaa pikatestilaitteiden yhdistelmätestien lisäksi myös massalaitteen yhdistelmätestit, Lappalainen sanoo.

NordLabin johtava lääkäri Tuija Männistö sanoo, että heillä yhdistelmätestejä haetaan sekä pikatestilaitteisiin että massatestilaitteisiin. NordLabin omistajia ovat Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite).

FimLabin Seiskari ei puolestaan näe samanlaista laajaa tarvetta yhdistelmätestin käytölle kuin koronatestaukselle.

Sekä HUSLabilla, FimLabilla että NordLabilla on tavoitteena saada yhdistelmätesti käyttöön PCR-pikatestilaitteille. Näitä pikatestejä käytettäisiin lähinnä sairaalaoloissa, jotta osastohoitoa tarvitsevalta potilaalta saataisiin yhdellä kertaa tieto siitä, mikä virus tai virukset aiheuttavat hänelle oireita.

Sekä NordLabin että HUSLabin yhdistelmätestiin toivotaan influenssan ja koronan lisäksi RSV:n (respiratory syncytial virus) tunnistettavuutta.

– Se on meidän toimintaympäristössä koettu tärkeäksi, sillä vanhuksia joutuu osastohoitoon influenssakaudella ja koronan takia. Lisäksi tiedetään, että myös RSV aiheuttaa heillä ongelmia, Lappalainen perustelee.

RSV on hengitystieinfektio, joka voi aiheuttaa pienillä lapsilla ja vanhuksilla vakavan alempien hengitysteiden tulehduksen, keuhkokuumeen tai ilmatiehyiden tulehduksen eli bronkioliitin. Hengitysvaikeudet voivat olla vauvoilla tai vanhuksilla niin vaikeita, että tauti vaatii sairaalahoitoa.

Koronan ja influenssan tunnistava yhdistelmätesti nopeuttaisi esimerkiksi potilaan eristämiseen tarvittavaa päätöstä. Kuvituskuva. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Yhdistelmätestistä hyötyisivät sekä potilaat että hoitohenkilökunta

Yhdistelmätestien suureksi hyödyksi laboratoriot nimeävät nopeuden.

FimLabissa sairaalapotilaat ovat keskeisessä asemassa. Jos sairaalahoitoa tarvitsee hengitystieoireista kärsivä potilas, Seiskarin mukaan on perusteltua, että koronaepidemian ja influenssakauden aikana nopeasta influenssan ja koronan testaamisesta on etua.

HUSLabin Lappalainen huomauttaa, ettei vielä tiedetä, millainen influenssakausi on tulossa. Lisäksi influenssan ja koronan yhtäaikaisesta sairastamisesta ei ole tietoa.

– Olisi hyvä tietää, onko potilaalla vain influenssa, vain covid, vai molemmat, Lappalainen sanoo. Tieto olisi tarpeen jo senkin takia, että potilaat osataan sijoittaa vuodeosastolla niin, etteivät he altista toisia potilaita ja henkilökuntaa.

Myös NordLabissa hyöty nähdään erityisesti sairaalahoidossa.

– Kun sairaalaan tulee tehohoitokuntoisia potilaita, vaatii nopeaa diagnostiikkaa, jotta tiedetään, mikä on kyseessä, Männistö kuvailee.

Hän näkee tärkeäksi myös influenssan ja koronan seulonnan suuremmasta väkimäärästä, jonka takia harkinnassa on myös massatestauslaitteiden yhdistelmätestit.

– Suurin hyöty yhdistelmätestistä on potilaalle, jolloin tarvitaan vain yksi näyte, mutta toki tämä on laboratorion puolesta resurssikysymys, kun samasta näytteestä saadaan tieto useasta viruksesta.

Kärsiikö luotettavuus yhdistelmätestissä?

Laboratoriot ovat valmistelleet jo jonkin aikaa yhdistelmätestien käyttöönottoa, mutta silti on epävarmaa, ehtivätkö testit influenssakauden alkuun. Tyypillisesti influenssakausi alkaa marraskuussa ja jatkuu usein huhtikuulle. Epidemian huippu saavutetaan yleensä helmi-maaliskuussa.

Yhdistelmätestejä on jo käytössä entuudestaan muidenkin infektiosairauksien diagnostiikkaan. Laboratoriot hakevat ensisijaisesti yhdistelmätestejä omiin jo olemassa oleviin laitteisiin.

Kun uusia testilaitteita ei tarvitse ostaa, säästyy kuluja ja myös laitteen käyttöön on valmiina osaava henkilökunta.

Jokaisen laboratorion on kuitenkin vielä varmistettava, että testilaite toimii käytössä, kuten on tarkoitus.

– Tampereella ja muissakin FimLabin toimipisteissä on myös laitteita, joihin tämä yhdistelmätesti on vielä tulossa. Laboratoriona pitää vielä varmistaa, että testiä on saatavilla ja se toimii, Seiskari kertoo.

Varmistus eli validointi vie oman aikansa ja vasta sen jälkeen laboratorio tekee päätöksensä siitä, ottaako se testin käyttöönsä vai ei.

Validoinnissa arvioidaan muun muassa testin herkkyys ja tarkkuus. Seiskari kuitenkin sanoo, että PCR-testien luotettavuutta pidetään yleisesti ottaen riittävän herkkiä.

HUSLabin Lappalainen puolestaan arvioi, että herkkyys saattaa kärsiä, kun yhteen testilaitteeseen yhdistetään useita viruksia tunnistettavaksi.

– Hyvissä testeissä se ei ole ollut kuitenkaan kynnyskysymys, Lappalainen sanoo.

Lue lisää:

Suomi suhtautuu maltilla influenssakauteen, vaikka maailmalla apteekit ja sairaalat hamstraavat rokotteita

Koronan pikatestit käytössä Suomessa jo laajalti – rahaa säästäviksi povattujen antigeenitestien luotettavuutta seurataan useissa laboratorioissa