Kymenlaakson käräjäoikeudessa on pahin jutturuuhka vuosiin – syynä korona ja syyttäjän parempi tilanne

Rikosasioiden käsittely on siirtynyt keskimäärin yli puolella vuodella eteenpäin Kymenlaaksossa.

Koronatilanteen takia keväältä jouduttiin perumaan kymmeniä rikosistuntopäiviä Kymenlaaksossa. Kuvituskuva. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Rikosasioiden käsittely on ruuhkautunut Kymenlaakson käräjäoikeudessa.

Syynä on, että keväältä jouduttiin koronatilanteen takia perumaan noin 35 rikosistuntopäivää. Tavallisesti yhden istuntopäivän aikana käsitellään keskimäärin 4-7 juttua.

Lisäksi syyttäjät ovat saaneet syksyllä lisäresurssien myötä purettua omaa jutturuuhkaansa, jolloin juttuja on siirtynyt käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Laamanni Markku Almgrénin mukaan vastaavaa määrää rikosasioita ei ole tullut vireille Kymenlaakson käräjäoikeudessa moneen vuoteen.

Yli puolen vuoden ruuhka

Syyttäjälaitoksella on aiemmin ollut resurssivajausta Kymenlaaksossa, mutta syyskuun alussa töihin saatiin yksi uusi määräaikainen syyttäjä. Toinen määräaikainen syyttäjä aloitti jo alkukesästä.

Syyttäjien purettavana oli pahimmillaan noin 300 jutun ruuhka, jota on nyt alettu purkaa. Moni näistä syytteistä koskee rikoksia, jotka ovat väitetysti tapahtuneet vuonna 2018.

– Erityisesti viimeisen kuukauden aikana syyttäjältä on alkanut tulla reilusti juttuja, laamanni Markku Almgrén sanoo.

Elokuussa käräjäoikeus kaksinkertaisti rikospäivät loppuvuodeksi, mutta ne eivät riitä kaikkien rikosasioiden käsittelyyn. Osa syytteistä pystytään käsittelemään vasta ensi vuonna. Rikosasioiden käsittely on Kymenlaaksossa siirtynyt keskimäärin yli puolella vuodella eteenpäin.

Kiireelliset käsittelyt, eli esimerkiksi vangittuna olevia tai nuoria koskevat asiat on lain mukaan pakko käsitellä tietyssä määräajassa, eikä niitä voida lykätä ruuhkan takia.

– Ne pyörivät aina, riippumatta siitä, millainen meidän ''lukujärjestyksemme'' on, Almgrén sanoo.

Osa syytteistä vanhenee jo kahdessa vuodessa. Almgrénin mukaan tämänhetkisen ruuhkan takia juttuja ei ole päässyt vanhenemaan, vaikka joskus vuosien saatossa niin onkin yksittäistapauksissa käynyt.

– Poimimme sellaiset jutut, jotka uhkaavat vanheta. On niin poliisin, syyttäjän kuin käräjäoikeudenkin prioriteetti, etteivät jutut vanhene, Almgrén sanoo.

Käräjäoikeus haluaa lisää työntekijöitä

Kymenlaakson käräjäoikeus toivoo lisäresursseja. Niistä olisi apua myös jutturuuhkan purkamiseen.

Käräjäoikeuden tavoitteena on saada yksi uusi vakituinen tuomari ensi vuoden alusta lähtien. Vakanssia pyydettiin jo vuosille 2019 ja 2020, mutta sitä ei saatu. Almgrénin mukaan tuomarille olisi tarvetta, koska Kymenlaakson käräjäoikeudessa on viime vuodesta saakka käsitelty Itä-Suomen hovioikeuspiirissä vireille tulevat riidattomat asiat, kuten maksamattomat vuokrat.

Käräjäoikeudessa on tällä hetkellä myös kolme määräaikaista käräjänotaaria ja kaksi määräaikaista käräjäsihteeriä, jotka haluttaisiin vakinaistaa.

Lokakuussa käytävissä tulosneuvotteluissa selviää, saako Kymenlaakson käräjäoikeus lisää resursseja. Asiasta päättää Tuomioistuinvirasto.

Kymenlaakson käräjäoikeus sai koronaviruksen takia syksylle määrärahan määräaikaisen tuomarin ja käräjäsihteerin palkkaamiseen kolmeksi kuukaudeksi.

Muualla tilanne pahempi

Kymenlaakson käräjäoikeuden jutturuuhka ei ole yhtä paha kuin isommissa käräjäoikeuksissa. Tuomioistuinvirasto on arvioinut, että valtakunnallisesti jutturuuhkan purkamiseen normaalille tasolle menee vähintään kaksi vuotta.

– Jos hyvin menee, me pääsemme hyvin pitkälle kevään aikana, jos poliisilta tulee syyttäjille edelleen sen verran juttuja kuin nyt ja syyttäjänvirastolla pysyvät nykyiset resurssit, laamanni Markku Almgrén sanoo.

Kymenlaakson käräjäoikeudessa juttujen ruuhkautumista on hillinnyt se, että myös poliisilla on maakunnassa resurssipulaa. Näin ollen poliisilta on tullut vähemmän juttuja syyttäjälle, ja syyttäjältä edelleen käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

– Jos poliisilla ja syyttäjällä olisi asianmukaiset henkilöresurssit, myös käräjäoikeuden työmäärä lisääntyisi entisestään, laamanni Markku Almgrén sanoo.

Käräjäoikeuden käsittelyyn tulevien juttujen määrä on vähentynyt myös esimerkiksi liikennevalvonnan osalta. Aiemmin kameratolppien antamista sakoista tehdyt valitukset käsiteltiin käräjäoikeudessa, mutta nykyään ne kuuluvat hallinto-oikeudelle.

Lue lisää: