Hyppää sisältöön

Ketkä rokotetaan ensin koronaa vastaan? Asiantuntijat vastaavat, missä vaiheessa rokotusjärjestyksestä päätetään Suomessa

Pikkulapsille ei rokotteen antamista vielä tutkita, sanoo ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Kuva: Natalia Kolesnikova / AFP

Kysyimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikön ylilääkäri Hanna Nohynekilta (HN) ja Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Sari Ekholmilta (SH) missä vaiheessa koronarokotteen valmistuminen on tällä hetkellä.

Monet tekijät vaikuttavat siihen, missä järjestyksessä koronarokotetta tullaan jakamaan. Ennen rokotteen jakelua rokotteella pitää olla myyntilupa. Euroopan lääkevirasto EMA on tiedottanut, että se on ottanut myyntilupa-arvioon kaksi rokotetta: toinen on Oxfordin yliopiston ja lääkeyhtiö AstraZenecan kehittämä koronarokote ja toinen on BioTech ja Pfizer lääkeyhtiöiden.

Voivatko molemmat rokotteet tulla Suomessa jakeluun?

HN: AstraZenecan rokotteesta EU komissio on jo tehnyt alustavan sopimuksen. Eli on mahdollista, että se tulisi Suomeen. Toisesta rokotteesta ei ole vielä tehty EU-sopimusta eli ei vielä ole tietoa sen Suomeen tulosta.

Mikä ero näillä kahdella myyntilupaprosessissa olevalla rokotevalmisteilla on?

HN: Lääkeyhtiö AstraZenecan adenovirusvektorirokote synnyttää vasteen SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiinia vastaan herättämällä T- ja B-soluvasteen. Toinen, mRNA-rokote, toimii niin, että se menee ihmisen soluun ja siellä ryhtyy koodaamaan proteiinia joka herättää suojareaktion koronaviruksen piikkiproteiinia vastaan.

AstraZenecan rokotteen arviointi myyntilupaa varten on aloitettu viime viikolla. Nyt arvioita tehdään rullaavasti, mitä tämä tarkoittaa?

SE: Tarkoitus on saada arvio tehtyä nopeammin kuin kuudessa kuukaudessa. Rullaava arviointi tarkoittaa sitä, että tutkimustulokset arvioidaan sitä mukaa kun ne valmistuvat eikä niin, että kaikki tulokset ovat valmiina ja sitten koko paketti lähetetään kerralla arvioitavaksi. Rullaavalla arvioinnilla pyritään siihen, että myyntilupa arvio menisi nopeammin.

Se, että tehon, turvallisuuden ja laadun arviointi pyritään tekemään Euroopan lääkevirastossa nopeasti, ei tarkoita, että laatu- ja arviointivaatimuksista joustettaisiin.

Kuva: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Milloin myyntilupa-arvio valmistuu?

SE: Normaali aikataulu arvioinnin aloittamisesta olisi 6 kuukautta tai sitä enemmän.

HN: EMA on luvannut, että kun se on saanut viimeisetkin teho- ja turvallisuustulokset tehotutkimuksista, sillä menee noin kuukausi antaa lausuntonsa. Tuloksista riippuu heltiääkö myyntilupa.

Suomessa koronavirukseen liittyvä rokotusjärjestys on asiantuntijavalmistelussa ja esitystä siitä ei vielä ole. Mitä asiantuntijavalmistelusta voi tässä vaiheessa sanoa?

HN: On työn alla, alustava esitys on valmis laajempaan keskusteluun loka-marraskuussa.

Mikä on alustavan esityksen sisältö?

HN: Emme ole vielä valmiita sanomaan mitään ehdotonta tästä. Riippuu mitä rokottamisella halutaan saavuttaa: ehkäistä kuolemia, tautia, tarttumisia? Ja riippuu myös siitä, miten hyvin rokote pystyy suojaamaan eri kohderyhmiin kuuluvia; sitä emme vielä tiedä.

SE: Koska meille todennäköisesti tulee useampi kuin yksi rokote, on ainakin alustavasti ajateltu, että tästä tehdään pohjaesitys, jossa arvioidaan, miten sairaus ja sairauden riskit huomioon ottaen näitä rokotuksia tulisi tarjota. Mutta lopullinen järjestys tulee vasta siinä vaiheessa, kun rokotteella on myyntilupa. Silloin vasta tiedämme rokotteeseen liittyvät ehdot eli kenelle, mille ikäryhmälle, mille riskiryhmille sitä mahdollisesti ei voi antaa. Näitä asioita ei voida ennakoida ennen kuin myyntilupa on myönnetty. Lopullista täydellistä päätöstä ei voida tehdä nyt.

Ketkä rokotetaan ensin?

HN: Monessa maassa ajatellaan, että vanhukset ja ne terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset, jotka ovat itse työnsä vuoksi alttiita SARS-CoV-2 –virustartunnalle tai voivat itse tartuttaa suurimassa vakavan taudin riskissä olevia. Näiden lisäksi erilaisia lääketieteellisiä riskitekijöitä omaavia.

SE: Ensimmäiseksi varmaan tarjotaan rokotetta terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka hoitavat potilaita, ja joilla on suurin riski kohdata virus ja sairastua.

Kuva: Joel Saget / AFP

Onko rokotusjärjestyksen valmisteluun erilaista kun kyseessä on koronavirus?

HN: Kyllä tämä on hyvin samanlaista päätöksentekoa kuin yleensä, kun pohditaan kenelle uutta rokotetta pitäisi antaa. Eli täytyy tietää, kuka on suurimmassa riskissä sairastua tai kuolla rokotuksella ehkäistävään tautiin, ja kenelle rokotuksesta on suurin terveyshyöty suhteessa oletettuihin haittoihin.

Verrattuna aiempaan vuoden 2012 pandemiasuunnitelmassa mainittuun rokotusjärjestykseen, tuleeko rokottamisjärjestys olemaan sama vai muuttumaan ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?

HN: Ei tule olemaan sama. Sikainfluenssan kohdalla vuosina2009–2010 vanhat ihmiset olivat paremmin suojassa aiemmin elämässään kohtaamiensa A(H1N1)-virusten vuoksi. Silloin suurimmassa riskissä olivat lapset ja nuoret aikuiset. Nyt on tilanne ihan toisin päin. Suurimassa riskissä ovat yli 70-vuotiaat aikuiset.

Onko todennäköistä, että jokin ikäryhmä tai ihmisjoukko jätetään kokonaan rokottamatta?

HN: On vielä liian varhaista tehdä arviota tästä. Se kuitenkin tiedetään, että rokotekehitys keskittyy nyt aikuisiin, vanhuksiin ja erilaisiin lääketieteellisiin riskiryhmiin. Pikkulapsille ei tietääkseni rokotteen antamista vielä tutkita, nuorimmat ikäryhmät, joita on rekrytoitu tutkimuksiin ovat 5-vuotiaista ylöspäin.

Onko rokotusjärjestykseen liittyen jotain erityistä mitä on otettava huomioon?

HN: On tärkeää tietää, mitä rokotteita saamme ensimmäiseksi ja kuinka paljon. Kaikki nyt kehitteillä olevat rokotteet eivät välttämättä saa heti myyntilupaa kaikille eri riskiryhmille.

Kuva: Daniel Leal-Olivas / AFP

Onko rokote vapaaehtoinen? Miten taataan se, että ihmiset ottavat rokotteen?

HN: Suomessa rokotukset perustuvat vapaaehtoisuuteen. Myyntiluvan laajuus ja maahan tuotavien erien suuruus voi vaikuttaa siihen, kenelle rokotteita voimme suositella, samoin se, mitä siihen mennessä tiedetään riskistä sairastua vakavaan tautiin ja luonnon infektion suojaavasta vaikutuksesta sekä rokotteiden tehosta ja mahdollisista haittavaikutuksista.

Näiden tietojen perusteella rokotteita suositellaan eri kohderyhmille. Jokainen viime kädessä itse päättää ottaako rokotuksen.

SE: Rokottaminen on vapaaehtoista. Ihmisten halukkuus ottaa rokote riippuu varmaan monista eri syistä. Viranomaisena on tärkeää, että rokotevalmisteen teho ja turvallisuus ja rokotteen laatu on selvitetty asianmukaisesti ja niistä on riittävästi tietoa, ennen kuin tehdään päätöksiä. Näin myöskin voidaan avoimesti kertoa kaikki rokotukseen liittyvät asiat, jotka on arvioitu ja jotka vaikuttavat halukkuuteen ottaa se rokote.

Kuinka pitkään ikääntyneet riskiryhmään kuuluvat joutuvat odottamaan rokotetta? Kuinka kattavasti ikääntyneet tullaan rokottamaan? Missä vaiheessa alustavien arvioiden mukaan ensimmäiset rokotteet annetaan Suomessa?

HN: Minulla ei ole vielä vastauksia näihin kysymyksiin. On arveltu, että ensimmäiset rokoteaihiot saisivat myyntiluvan jo ennen vuodenvaihdetta. Kaikki riippuu kuitenkin siitä, miten hyvin rokotteet toimivat, onko suojateho riittävä ja osoittautuvatko rokotteet turvallisiksi. Vasta sen jälkeen voimme ryhtyä toteuttamaan suunnitelmia.

Miten rokotteen jakelu järjestetään? Onko alustavia ehdotuksia siihen?

HN: Meillä on kattava jakeluorganisaatio, jota joka vuosi koetellaan kun influenssarokotteita jaetaan kuntiin ja sairaanhoitopiireihin. Se toimii pohjaratkaisuna, jota muutetaan sitä mukaa kun tiedämme enemmän nyt kehitteillä olevien rokotteiden kylmävarastointivaatimuksista ja käyttöajasta.

Milloin kuka tahansa voi ostaa rokotteen apteekista influenssarokotteen tapaan?

HN: Alussa en usko sen olevan mahdollista, mutta ajan myötä, useampien rokoteaihioiden päästyä markkinoille todennäköisesti näin tulee tapahtumaan.

Lue aiheesta lisää:

.
.