1. yle.fi
  2. Uutiset

Käräjäoikeus säästi subutex-lääkärinä tunnetun Pentti Karvosen rangaistukselta – esiintyi luvatta lääkärinä estääkseen rattijuoppouden

Huumausainerikoksesta tuomittu entinen lääkäri Pentti Karvonen ei saanut rangaistusta lääkäri-nimikkeen luvattomasta käytöstä.

lääkärit
Suboxone liuska
Karvonen salakuljetti 90-luvun lopulla huumeiksi luokiteltuja Temgesic- ja Subutex-merkkisiä lääkkeitä Suomeen ja antoi niitä huumeriippuvaisille potilailleen.Antti Kolppo / Yle

Helsingin käräoikeus jätti ex-lääkäri Pentti Karvosen tuomitsematta rangaistukseen luvattomasta lääkärin toimen harjoittamisesta.

Oikeuden mukaan Karvonen oli käyttänyt lääkäri-nimikettä luvattomasti tehdessään lääkärin ilmoituksen asiakkaansa ajoterveydentilan muutoksesta liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

Ajoterveydentilan muutoksen tekeminen kuuluu vain lääkärille, sairaanhoitajalle tai terveydenhoitajalle. Karvonen on menettänyt lääkärin oikeutensa huumausainerikoksen vuoksi.

Karvoselle ei kuitenkaan annettu asiasta rangaistusta, koska rikos katsottiin vähäiseksi. Tuomiossa huomioitiin myös lähes 80-vuotiaan Karvosen ikä sekä se, että hänen tekonsa ei aiheuttanut vaaraa eikä hän johtanut ketään harhaan.

Hän ei myöskään ollut aiemmin syyllistynyt vastavaan rikokseen.

Asiakas, jota varten Karvonen teki ilmoituksen tiesi, että Karvosella ei ole enää lääkärin oikeuksia. Karvonen oli tuntenut kyseisen miehen jo 20 vuoden ajan.

Karvonen pyrki edistämään liikenneturvallisuutta

Lomakkeella potilaaksi nimetty henkilö kärsii Karvosen mukaan päihderiippuvuudesta, mutta hän oli jättäytynyt hoitojen ulkopuolelle. Hänen isänsä oli Karvosen mukaan esittänyt Karvoselle pyynnön ilmoituksen tekemisestä, koska mies olisi voinut olla vaaraksi liikenteelle.

Karvosen motiivina tekoonsa on näin ollut sinänsä hyväksyttävä pyrkimys edistää liikenneturvallisuutta ja tätä kautta osaltaan myös ilmoituksessa nimetyn henkilön omaa henkilökohtaista turvallisuutta, käräjäoikeuden päätöksessä lukee.

Karvonen kertoi oikeudessa, että hänen tarkoituksenaan ei ollut esiintyä lääkärinä, vaan konsulttina ja kouluttajana. Karvonen oli lisännyt lomakkeeseen lääkäri-nimikkeen lisäksi esimerkiksi konsultti-nimikkeen, mutta oikeuden mukaan sillä ei ollut teon arvioinnissa merkitystä.

Karvonen oli kertomansa mukaan käyttänyt erehdyksessä väärää lomaketta. Oikeus kuitenkin katsoi Karvosen ymmärtäneen, että hän oli ryhtynyt ilmoituksen antaessaan vain terveydenhoidon ammattilaiselle kuuluvaan toimenpiteeseen.

On lisäksi ilmeistä, että Karvosen tarkoituksena on ollut saada aikaan lopputulos, joka olisi seurannut lääkärin antamasta vastaavasta ilmoituksesta, tuomiossa sanotaan.

Karvonen ei valittanut tuomiosta. Tuomio on lainvoimainen.

Elämäntyönä narkomaanien auttaminen

Karvonen tuli tunnetuksi 90-luvulla subutex-lääkärinä, koska hän antoi narkomaaneille korvaushoitoa laittomilla aineilla. Hän oli valmistunut lääkäriksi Oulun Yliopistosta vuonna 1968.

Karvonen tuomittiin toimintansa takia aikanaan huumausainerikoksista vankeuteen.

Karvonen menetti lääkärin oikeutensa vuonna 2003 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätöksellä.

Sen jälkeen hän on jatkanut narkomaanien auttamista konsulttina.

Oikaisu 14.10. klo 13.40: Poistettu jutusta siinä aiemmin ollut termi valelääkäri, koska Karvosella on lääketieteen lisensisaatin koulutus. Karvonen ei ole valelääkäri vaan sellainen lääkäri, joka on menettänyt toimilupansa.

Lisää aiheesta:

Vankilassa istunut subutex-lääkäri Pentti Karvonen jälleen käräjillä: epäillään toimineen lääkärinä ilman lupaa

Lue seuraavaksi