Aluehallintovirasto huomauttaa Kemiä hoitoon pääsyn laiminlyönnistä – Kemi syyttää Mehiläinen Länsi-Pohjaa, jonka mukaan asia on jo korjattu

Kemiläinen potilas kanteli lääkäripulasta syksyllä 2019.

Aluehallintoviraston mukaan kunta vastaa myös ulkoistetuista palveluista. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Lapin aluehallintovirasto vaatii Kemiä parantamaan perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä. Virasto on antanut kaupungille huomautuksen siitä, että hoitoon ei päästä eikä Kemi ole pystynyt valvomaan hoidon toteutumista.

Kemi syyttää tilanteesta Mehiläinen Länsi-Pohjaa, joka tuottaa kaupungille muun muassa perusterveydenhuollon kiire- ja ajanvarausvastaanotot.

Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissisen virastolle toimittaman vastineen mukaan kaupungilla ei ole käytössä mitään keinoja kiireettömän hoidon valvonnassa.

Nissinen perustelee tilannetta Mehiläinen Länsi-Pohjan yhteistyöhaluttomuudella ja tehdyn palvelusopimuksen sisällöllä.

– Kaupungilla ei ole sopimukseen eikä lakiin perustuvaa tiedonsaantioikeutta. Mehiläisen pitää raportoida, mutta he päättävät itse, mitä raportoivat, avaa Kemin entinen vastaava lääkäri Kari S. Lankinen.

Kunta vastaa myös ulkoistetusta palvelusta

Aluehallintovirasto ei hyväksy Kemin perusteita vaan korostaa, että kunnalla on vastuu terveydenhuollon palvelujen toimimisesta ja saatavuuden kokonaisuudesta silloinkin, kun se hankkii palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta.

Lisäksi kunnan on jatkuvasti seurattava palveluiden laatua ja toteutumista.

Aluehallintovirasto on antanut Kemin kaupunginhallitukselle laiminlyönneistä huomautuksen. Kaupungin on hoidettava palvelut ja valvonta kuntoon tammikuun 2021 loppuun mennessä.

Mehiläinen Länsi-Pohja myöntää ongelmia olleen

Aluehallintovirasto alkoi tutkia Kemin tilannetta kemiläisen potilaan kanneltua syksyllä 2019 siitä, että Kemin perusterveydenhuollossa ei saa aikaa lääkäriin.

Mehiläinen Länsi-Pohja myöntää, että silloin palvelussa oli ongelmia.

– Syksyllä 2019 hoidon saatavuus on ollut hetkellisesti heikompaa lääkärin kiireettömän vastaanoton osalta. Kiireellinen hoito on ollut tuolloinkin välitön, hoitajan vastaanotolle on päässyt selvästi nopeammin ja digiklinikan palvelut ovat olleet saatavilla hyvin, vastaa yhtiön liiketoimintajohtaja Lasse Männistö sähköpostilla.

Männistön mukaan tilanne on korjaantunut ja lääkäripalveluiden saatavuus on ollut hyvällä tasolla koko vuoden 2020.

– Kemin kaupunki on puuttunut asiaan ja MLP on myös proaktiivisesti toteuttanut korjaavia toimia tilanteen korjaamiseksi. Palvelusopimus turvaa tilaajille mahdollisuuden valvoa ja puuttua tuottajan toimintaan. Olemme sopineet Kemin kanssa yhdessä ratkaisut asiassa, Männistö kirjoittaa.