1. yle.fi
  2. Uutiset

Mitä hallituksen etäsuositus lukiolaisille ja amislaisille tarkoittaisi ja 5 muuta kysymystä toisen asteen opintojen koronaohjeistuksesta

Vaikka pääministeri Sanna Marinin hallitus päätyisi suosittelemaan etäopetukseen siirtymistä, päätökset tehdään muualla.

toisen asteen koulutus
Kuvassa on Maunulan ala-asteen koulun vielä tyhjiä tiloja elokuussa 2020.
Keväällä lähes kaikki opetus siirtyi verkkoon. Kuvituskuva.Silja Viitala / Yle

Koronakevät oli monelle lukiolaiselle raskasta aikaa. Koronan takia etäopiskeluun siirtyminen kuormitti myös ammattiin opiskelevia, joskin arki muuttui pelättyä vähemmän.

Nyt hallitus pohtii etäsuosituksen antamista toisen asteen koulutukselle. Ylen tietojen mukaan päätös tehdään mahdollisesti torstaina.

Mitä se käytännössä tarkoittaisi? Näin vastaavat Opetushallitus ja Opetusalan ammattijärjestö (OAJ).

1) Mitä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten etäopetussuositus voisi käytännössä tarkoittaa?

Suositus ei automaattisesti tarkoittaisi suurta muutosta nykyisiin käytäntöihin. Jo nyt koulutuksen järjestäjät, kuten kunnat, voivat päättää siirtymisestä etäopetukseen.

OAJ pitää lähiopetusta yleisessä vertailussa parhaana vaihtoehtona, mutta aina se ei ole mahdollista. Ammatillisissa oppilaitoksissa opetusta järjestetään paljon myös työpaikoilla ja simulaattoreita käyttäen. Joiltain osin opetus on järjestettävissä myös itsenäisenä opiskeluna, jos opiskelijalla on siihen edellytyksiä.

2) Voidaanko myös nyt siirtyä pelkästään etäopetukseen kuten keväällä?

Tuskin. Toisin kuin keväällä päätökset etäopetukseen siirtymisestä pyritään tekemään paikallisesti alueellisen tautitilanteen mukaisesti.

OAJ:n mukaan pitkäkestoista etäopetusta pitää pyrkiä välttämään, koska se aiheuttaa kevään kokemusten perusteella aukkoja osaamisessa ja heikentää opiskelijoiden hyvinvointia.

OAJ ei kuitenkaan pidä poissuljettuna sitä, että toisen asteen oppilaitokset joudutaan sulkemaan koko maassa, jos tautitilanne pahenee.

Ensisijaisesti tautia torjutaan kuitenkin käsihygieniasta ja etäisyyksistä huolehtimalla. On myös tärkeää, ettei oireisena mennä kouluun tai töihin.

3) Kuka tai mikä taho päättää etäopetukseen siirtymisestä?

Etäopetukseen siirtymisestä toisen asteen koulutuksessa päättää koulutuksen järjestäjä, kuten kunta. Koulutuksen järjestäjä voi antaa vastuun päätöksen tekemisestä esimerkiksi oppilaitoksen rehtorille.

Tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto voi tehdä päätöksen oppilaitoksen sulkemisesta.

Valtioneuvoston suositus ei muuttaisi näitä valtasuhteita.

4) Minkälaisia eri vaihtoehtoja on järjestää opetusta lukioissa ja ammattikouluissa?

Opetusta voidaan järjestää lähiopetuksena, etäopetuksena, monimuoto-opetuksena ja itsenäisenä opiskeluna. Ammatillisessa koulutuksessa yksi opetusmuoto voi olla työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Etäopetuksessa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi webinaari-tyyppisiä nauhoitteita, live-striimausta ja itsenäisiä opetuspaketteja.

5) Miksei luokkia voitaisi jakaa kahteen ryhmään, jotka olisivat etäopetuksessa vuoroviikoin?

Lainsäädäntö mahdollistaa tämän. Käytännön toteutuksesta päätetään paikallisesti. Työnantaja vastaa siitä, etteivät työolot ole yksittäiselle opettajalle liian kuormittavia.

OAJ:n mukaan luokan jakaminen etä- ja lähiopetukseen samanaikaisesti häiritsee opettajan keskittymistä opettamiseen ja lisää kuormitusta.

Järjestön mielestä toimivampi tapa on antaa koko ryhmälle opetusta etänä, jos tällaisia toimia tarvitaan. Ryhmä- ja parityöskentely olisi hankalaa, jos osa opiskelijoista olisi etäyhteyksien päässä, OAJ huomauttaa.

6) Mitä hyötyä on etäopetuksesta on viruksen torjunnassa, jos opiskelijat voivat kuitenkin tavata toisiaan vapaa-ajalla?

Jos opiskelija on etäopetuksessa, hän ei tule oppilaitokseen tartuttamaan muita opiskelijoita ja opettajaa. Koronaviruksen torjunta on tärkeää sekä oppilaitoksissa että vapaa-ajalla. Kontaktien välttämisen tärkeyttä voidaan käsitellä myös osana opetusta. Oppilaitos voi omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä.¨

Juttua täsmennetty 16.10. klo 8.27: OAJ pitää lähiopetusta yleisessä vertailussa parhaana tapana.

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoiltaan 14.10.2020 klo 23.

Lisää aiheesta:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta

Kysely: Koronakriisi on vaikuttanut amislaisten arkeen pelättyä vähemmän – Opiskelija: "Opetuksen seuraamiseen menee huomattavasti enemmän energiaa"

Lue seuraavaksi