1. yle.fi
  2. Uutiset

Rajajokikomissio vastustaa Karhakkamaan tuulivoimapuistoa – heikentäisi asukkaiden elinehtoja ja matkailijoiden kiinnostusta

Rajajokikomission mielestä Karhakkamaan puiston suunnittelussa pitäisi huomioida erityisesti luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö ja ympäristönsuojelu.

tuulipuistot
Tuulivoimalaitoksia Latamäessä Luhangassa.
Kuvituskuva: Karhakkamaahan suunnitellaan 300 metriä korkeita tuulimyllyjä.Simo Pitkänen / Yle

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio vastustaa Tornioon suunniteltua Karhakkamaan tuulivoimapuistoa. Komission mielestä iso puisto ja korkeat myllyt vaikuttaisivat todennäköisesti kielteisesti sekä Tornionlaakson Ruotsin että Suomen puoleiseen osaan.

Komissio toteaa lausunnossaan, että Ruotsin puoleisella osalla on valtakunnallinen kulttuuriympäristön erityisasema eli riksintresse. Riksintresseen perustuen Ruotsissa peruttiin viime vuonna kahdeksan tuulimyllyn rakentaminen Sundborniin, joka sijaitsee reilut 200 km Tukholmasta pohjoiseen.

Komissio vaatii, että vaikutukset suojelukohteisiin selvitetään ja arvioidaan.

Komissio esittää myös, että vaikutukset maailmanperintökohteisiin arvioitaisiin. Ruotsissa maailmanperintölistalla ovat Perävaara, Pullinki, Jupukka ja Tynnyrilaki sekä Suomen puolella Alatornion kirkko, Aavasaksa ja Stuorrahanoaivi.

Ruotsin puolen asukkaita ei ole laskettu mukaan

Komission mukaan rajat ylittäviin vaikutuksiin on viitattu YVA-suunnitelmassa ja kansainvälinen kuuleminen on käynnissä.

Komissio toteaa, että osayleiskaavan sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmassa ei ole kuitenkaan laskettu mukaan Ruotsin puolen asukkaita.

Komissio huomauttaa, että Ruotsin puolella on asukkaita tuulipuiston lähimmillä vaikutusalueilla ja heidät pitää huomioida arvioinnissa.

Hyöty Tornioon – muualle maisemahaitat

Rajakomissio toteaa, että Karhakkamaan tuulivoimapuisto merkitsisi tuloa Tornion kaupungille. Sen sijaan naapurikunta Ylitornio ja Ruotsin puoli joen toisella puolen saisivat maisemahaitat.

Komissio näkee, että tuulipuisto suunnitellussa mittakaavassa vaikuttaisi etenkin kulttuurisiin kalastuskyliin kuten Kukkolankoskeen ja Matkakoskeen.

– Tuulipuisto muuttaisi olennaisesti jokilaakson luonnetta niin, että sekä alueen asukkaiden elinehdot heikentyvät ja matkailijoiden kiinnostus vähenee, kirjoitetaan komission lausunnossa.

Komissio muistuttaa, että rajajokisopimuksen tarkoitus on turvata vesienhoitoalueella kummankin sopimuspuolen mahdollisuudet rajajokien tasapuoliseen käyttöön rajaseudun etuja edistävällä tavalla.

Ruotsissa vastaava hanke tarvitsisi ympäristöluvan

Komissio toteaa, että Ruotsissa toteutettuna Karhakkamaan puisto tarvitsisi ympäristöluvan. Suomessa puistoa suunnitellaan yleiskaavalla.

Komissio viittaa Suomen ympäristösuojelulakiin, jonka mukaan ympäristölupa voi olla tarpeellinen kohtuuttoman rasituksen perusteella. Tällaista voi olla esimerkiksi melu, tärinä, säteily tai valo.

Komission mukaan mahdollinen ympäristöluvan tarve on tunnistettava tuulipuiston lupamenettelyssä.

Komissio vaatii vielä, että maisemavaikutuksia arvioitaessa olisi tehtävä kokonaisarvio, jossa huomioitaisiin myös olemassa olevat ja mahdolliset tulevat voimalat.

Komissio viittaa suunnittelualueen eteläpuolella oleviin Kitkiäisvaaran kahdeksaan 140 metriä korkeaan myllyyn sekä Reväsvaaran tuulipuiston uudelleen aloitettuun suunnitteluun.

Tuuliwatilla on iso suunnitelma

Tuuliwatti Oy suunnittelee 50 tuulivoimalan rakentamista noin 32 km Torniosta pohjoiseen. Myllyt olisivat 300 metriä korkeita. Tuulivoima-alue olisi 10 000 hehtaarin kokoinen.

Lähimmillään puisto sijaitsisi noin 3,5 kilometrin päässä Ruotsin rajasta.

Lue lisää: Tornion Karhakkamaan tuulivoimahanke kirvoitti poikkeuksellisen paljon mielipiteitä

Uusi yhdistys vastustaa tuulivoimaloita Torniossa – Puheenjohtaja: "Olemmeko taas koekaniineja?"

Jättimäisten tuulimyllyjen saama ärhäkkä vastustus Tornionlaaksossa kertoo, mistä pohjimmiltaan on kyse: kodista, rauhasta ja maisemasta – ei vain rahasta

Lue seuraavaksi