Osa työntekijöistä haluaisi tehdä töitä 68-vuotiaaksi – eläkeputki ei ole niin helppo valinta kuin usein luullaan

Tämä käy ilmi Tampereen yliopiston tutkimuksesta, jonka kohteina olivat yli 50-vuotiaat entiset postityöntekijät.

Tampereen yliopiston tutkimus selvitti Postin yli 50-vuotiaiden työntekijöiden tilanteita yt-neuvotteluiden jälkeen. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Taloudelliset kannustimet ovat vain yksi tekijä varhaiseläkkeelle siirtymisessä. Vaikka eläkeputkea pidetään niin sanottuna helppona valintana, se ei sitä ole.

Tämä käy ilmi Tampereen yliopiston tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun), jonka kohteina olivat yli 50-vuotiaat entiset postityöntekijät.

Jotkut postilaiset olisivat halunneet jatkaa työtään jopa 68-vuotiaiksi asti, jos työolot olisi soviteltu heidän tarpeisiinsa.

Muissa Pohjoismaissa on jo aiemmin havaittu, etteivät taloudelliset kannustimet yksin näytä riittävän työurien jatkamiseen.

Tutkimuksen vastaava kirjoittaja, väitöskirjatutkija Hanna Kosonen muistuttaa, että työntekijät ovat moninainen joukko. Yli 50-vuotiaiden mahdollisuuksiin jatkaa työelämässä vaikuttavat esimerkiksi asenteet, arvot, fyysinen kunto sekä työn joustavuus ja fyysisyys.

– Taloudelliset kannustimet, kuten yt-neuvotteluiden yhteydessä eläkeputken tai eläkkeen kautta työstä lähtemisen valinneille tarjottu kertamaksu, esiintyivät useissa vastauksissa yhtenä, mutta eivät ainoana motivaattorina valita tai alkaa edes harkitsemaan työelämästä poistumista, Hanna Kosonen sanoo tutkimusartikkelissa (siirryt toiseen palveluun).

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehty tutkimus tarkasteli vuosina 2015–2018 haastateltujen, yli 50-vuotiaiden entisten postityöntekijöiden näkemyksiä.

Jotkut tutkimuksessa haastatelluista ilmoittivat, että olisivat olleet valmiita työskentelemään 63-, 65- tai jopa 68-vuotiaksi saakka, jos työtehtävät ja työajat olisi voitu sovittaa paremmin heidän tarpeisiinsa. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi asiakaspalvelua tai toimistotyötä postinjakamisen sijaan.

Ikäsyrjintä on sukupuolittunut

Tutkimushankkeen johtaja Pirjo Nikander kertoo, että Postin vuosina 2011–2017 toistuneet yt-neuvottelut näyttivät luoneen monelle vaikutelman, että oma ikä toimisi työnantajalle perusteena siirtää vanhempi työntekijä ”syrjään”.

Tästä syystä nähtiin viisaammaksi valita eropaketti. Eläkeputki tai eropaketti nähtiin mahdollisuutena erityisesti niissä tapauksissa, joissa oma terveydentila ja työssä jaksaminen olivat jo heikentyneet.

Vastauksissa esiintyi myös työvoimaviranomaisilta saatuja arvioita epätodennäköisestä työllistymisestä korkean iän vuoksi. Joissain tapauksissa esimieheltä oli saatettu saada suoranainen suositus valita eropaketti ja lähteä Postista vapaaehtoisesti, koska eläkeikä oli jo lähellä.

Miehillä oli tutkimuksen mukaan enemmän valinnanvaraa. Joillakin yli 60-vuotiailla toimihenkilömiehillä oli varaa jopa kieltäytyä tarjotusta uudesta työpaikasta. Tutkijat löytävät ilmiön takaa sukupuolittunutta ikäsyrjintää.

– Vastauksissa esiintyi myös häpeän tunteita liittyen työttömyysjaksoon ennen eläkeikää, eli eläkeputki itsessään ei näissä puheenvuoroissa näyttäytynyt helppona valintana, vaan tilanteen sanelemana pakkona, jota täytyi erikseen perustella itselle ansaittuna jaksona pitkän työuran jälkeen tai josta täytyi pyrkiä eroon vaikkapa hakemalla jotakin muuta eläkettä, Hanna Kosonen kertoo.

Päivitys 15.22: Korjattu jutun aikamuotoja, sillä tutkimus koskenut työelämästä jo poistuneita ihmisiä.