1. yle.fi
  2. Uutiset

Hallituksen sote-esitys mahdollistaa Länsi-Pohjan keskussairaalan jatkamisen ainakin 10 vuodeksi – Päätösvalta on Lapin tulevilla aluepäättäjillä

Lapissa tavoiteltiin pysyvää ratkaisua kahden sairaalan malliin, mutta jatkoaika koetaan erävoitoksi.

sote-uudistus
Mehiläinen Länsi-Pohjan ulko-ovi
Kemin sairaalan kohtalo on tulevan hyvinvointialueen päätettävänä.Antti Ullakko / Yle

Hallituksen sote-ryhmän ministerit tiedottivat tiistaina hallituksen sote-mallista. Lapin kannalta merkittävää on, että se mahdollistaa Lapin kahden sairaalan mallin jatkumisen ainakin vuoteen 2032 asti.

– Kemissäkin voi jatkaa nykyisellä tavalla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, avaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.).

Markus Lohi.
Markus Lohi (kesk.) toivoo lappilaisilta päättäjiltä yhteistyötä, kun hyvinvointialueesta tehdään päätöksiä.Jarno Kuusinen / AOP

Lohi korostaa, että päätäntävalta Lapin kahden sairaalan mallista on tulevalla maakunnalla, uudelta nimeltään hyvinvointialueella. Lohen mukaan lakiesitys lähtee siitä, että maakunta tekee siitä erillisen päätöksen.

– Koska kysymys on oikeudesta eikä velvollisuudesta, niin nyt jos koskaan meidän lappilaisten on syytä liittoutua keskenämme rakentamaan vahva yhteistyö puolustamaan lähipalveluitamme, hän kommentoi.

Lapissa tavoiteltiin pysyvää ratkaisua

Lohen mukaan Lapissa ei kuitenkaan tavoiteltu määräaikaista vaan pysyvää ratkaisua.

– Mutta kun ajatellaan, että lausuntokierroksella ollut esitys ei sisältänyt minkäänlaista poikkeusta, niin minusta tämä on erävoitto Lapille ja erityisesti Meri-Lapille, Lohi sanoo.

Länsi-Pohjassa olisi toivottu, että hallituksen sote-esitys olisi taannut Lappiin kaksi ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaa, johon myös olisi saatu rahoitus ennakoivasti.

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Martti Ruotsalainen
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalainen.Jari Vesa / Yle

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalaisen mukaan yhteistyö sairaalakysymyksessä vaatii Lapissa uudenlaista asennetta.

– Uskon, että avoimella asioihin paneutumisella nähdään, että palvelut Länsi-Pohjassa ovat jatkossakin tärkeitä. Lapin sisäinen yhteistyö vaatii uutta asennetta ja uutta taiteellista otetta, jotta se onnistuu.

Jos Lapissa päätetään jatkaa kahden sairaalan mallilla, niin mitä tapahtuu vuoden 2032 jälkeen? Markus Lohi lähtee siitä, että niin pitkän ajan kuluessa lakejakin ehditään muuttaa.

– Joka tapauksessa sairaala ei silloin lakkaa Kemissä, vaikka emme saisi aikaan muutosta määräaikaan tai tehtyä siitä pysyvää. Eli kysymys on siitä, onko Länsi-Pohjassa keskus- vai aluesairaala, Lohi sanoo.

Länsi-Pohjan ulkoistus mitätöidään

Vaikeimpia kysymyksiä sotessa ovat olleet etenkin rahoitus ja yksityisten palvelujen asema.

Hallitus esittää edelleen, että Mehiläinen Länsi-Pohjalle tehty ulkoistus mitätöidään vuodesta 2026 alkaen.

– Sopimussakkoa ei makseta. Sopimuskumppaneille sen sijaan mitätöinnistä aiheutuvat tappiot esimerkiksi käyttämättömistä koneista ja laitteista korvataan, Lohi kertoo.

Lohen mukaan tuleva hyvinvointialue vastaa palveluiden järjestämisestä määräajan jälkeen niin, että palvelut turvataan alueen asukkaille kaikissa olosuhteissa.

Ongelma kahdesta sairaalasta siirtyy tulevaisuuteen

Myös Lapin liiton maakuntajohtaja Mika Riipi harmittelee sitä, että Lapin kahdelle sairaalalle ei saatu erillisrahoitusta. Hän pitää ongelmallisena myös sitä, että kahden keskussairaalan kysymykseen ei saatu pysyvää ratkaisua.

–Tähän on haettu väliaikainen kompromissiratkaisu. Se mahdollistaa jatkopohdintaa ja neuvotteluja, mutta se myös siirtää ongelman tulevaisuuteen.

Lapin liiton maakuntajohtaja Mika Riipi Rovaniemen Koskenrannassa
Maakuntajohtaja Mika Riipi.Antti Mikkola / Yle

Maakuntajohtaja lisää, että Länsi-Pohjan laajan ulkoistamisen mitätöinti on varmasti hankala kysymys juridisesti.

– Eduskunnan perustuslakivaliokunta joutuu pohtimaan tarkasti sitä, miten se voitaisiin toteuttaa.

800 miljoonaa euroa lappilaisten sote-palveluihin

Maakuntajohtaja Riipion tyytyväinen siihen, että Lappi on saamassa lisää rahaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen.

– Aiempaan esitykseen verrattuna Lappiin on tulossa noin sata euroa per asukas enemmän rahaa. Se tietää noin 17 miljoonaa euroa, Riipi laskee.

Hänen mukaan Lapin tulevan hyvinvointialueen budjetista on tällä tietoa tulossa noin 820 miljoonan euron suuruinen. Lähes koko potti varataan sosiaali- ja terveyspalveluihin ja noin 20 miljoonaa euroa jää pelastustoimelle.

Lapin liitto ja useat muut maakuntaliitot saivat läpi sen, ettei uusia alueita kutsuta maakunniksi.

– Ehdotimme nimeksi sote-aluetta, koska hyvinvointialueet ovat valtion ohjaamia ja alueen oma liikkumavara on tavattoman pieni. Se, tuleeko alueille verotusoikeus ja muita tehtäviä, jää seuraavien eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan.

Lapin sairaanhoitopiiri on huolestunut rahojen jaosta

Lapin keskussairaalan johtajaylilääkäri Jukka Mattila pitää tärkeimpänä sitä, että hallitus sai sote-esityksen aikaan nopeassa aikataulussa. Lapin kannalta Mattila pitää ongelmallisena sitä, miten rahat jaetaan kahden keskussairaalan kesken.

– Ihan varmasti maakunnan tai hyvinvointialueen poliittista päätöksentekoa kiusaavia hankalia kysymyksiä jää alueellisesti ratkaistavaksi, mutta eteenpäin päästään, Mattila sanoo.

Oleellisin erityiskysymys Lapin hyvinvointialueella on Mattilan mukaan Länsi-Pohjan tilanne.

– Meidän alueemme tulee saamaan rahoituksen väestön palveluntarpeen perusteella, eikä sen perusteella, että meillä on kaksi päivystävää sairaalaa tälle pienelle väestöpohjalle. Näen että Kemissä on mielekästä olla ympärivuorokautinen päivystys, Mattila sanoo.

Länsi-Pohjan erikoisalat ja sosiaalipäivystyksen määrä jäävät Mattilan mukaan muokattavaksi väestön tarpeen mukaan.

Mattilan mukaan rahoituksen leikkurimalli tukee Lappia, ja Lappi olisi saamassa paremmin rahaa kuin edellisessä sote-esityksessä. Hänen mukaansa uuden mallin mukaisia sote-ratkaisuja aletaan tehdä jo ennen kuin malli tulisi käyttöön, ja se näkyy parempana palveluna.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen järjestämisvastuu siirtyisi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille runsaan kahden vuoden kuluttua eli vuoden 2023 alusta.

Eduskunnan odotetaan päättävän sote-uudistuksesta joulukuussa.

Lue seuraavaksi