1. yle.fi
  2. Uutiset

Metsästäjäliitto: Paikallisia toimijoita ei kuultu Hämeenlinnan Evon kansallispuistohankkeessa

Metsästysseurat ovat huolissaan hankkeen vaikutuksista alueen luontoon ja perinteisiin. Esitys on jo luovutettu ympäristöministeriöön.

kansallispuistot
peura
Noin 6 000 hehtaarin kokoinen Evo on Etelä-Suomen suurin metsästysalue. Alueelle myydään vuosittain noin 800–900 päivälupaa. Jani Aarnio / Yle

Hämeenlinnan Evolle suunniteltu tiedekansallispuisto on nostanut paikallisissa metsästysseuroissa huolen siitä, miten ympäristöministeriöön luovutettu esitys vaikuttaa alueen riistanhoitoon. Metsästysseurojen mukaan kansallispuistotyöryhmä ei ole ollut missään yhteydessä paikallisiin metsästysseuroihin hankkeen valmistelussa.

– Olisimme toivoneet, että asiassa olisi oltu yhteydessä jo valmisteluvaiheessa. Metsästys on alueelle merkittävä asia, ja jos se vaikeutuu tai tai sitä ei sallita ollenkaan, vaikutukset alueen luonnossa ja kustannuksissa on nähtävissä nopeastikin, sanoo MTK Lammi-Tuulos ry:n puheenjohtaja Veli-Antti Silpola.

Metsästysseurat eivät vastusta hanketta tai kansallispuistoa, mutta metsästyksen rajoittaminen alueella koetaan vääräksi tavaksi toteuttaa luonnonsuojelua. Paikallisten toimijoiden sivuuttaminen hankkeen valmistelussa hiertää.

– Jos kansallispuisto perustetaan, asiaa pitää tarkastella myös metsästyksen näkökulmasta ja ottaa kaikki toimijat ja näkökulmat huomioon, sanoo Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen Piirin puheenjohtaja Kimmo Salo.

Tällä hetkellä alueella toimivaa yhteistyötä kiitellään ja sitä pidetään monipuolisena. Esimerkiksi Hämeen ammatti-insituutin metsäalan koulutuksessa tehdään yhteistyötä myös metsästysseurojen kanssa.

– Tällä hetkellä yhteistyö alueella toimii mielestämme hyvin. Mielestämme luonnonsuojelu ja metsästys kulkevat käsi kädessä, sanoo Lammin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kati Heinonen.

Vuosikymmenten mittainen metsästysperinne

Toinen vaihtoehto metsästysseurojen mukaan olisi, että Evon alue jatkaa entisellään. Seurojen mukaan aluetta pitäisi silloin kehittää yhteistyössä esimerkiksi Metsähallituksen kanssa, jotta palveluverkko palvelisi mahdollisimman hyvin käyttäjiä metsästäjistä retkeilijöihin.

Hankkeessa mukana oleva ajatus metsähakkuista ja metsästyksen rajoittamisesta on seurojen mukaan väärä. Keski-Hämeen haastatteleman (siirryt toiseen palveluun) (juttu tilaajille) lammilaisen tietokirjailija Pepe Forsbergin mukaan metsästyksen ja hakkuiden kieltäminen lisäisi luonnon monimuotoisuutta myös puiston ulkopuolella. Metsästäjäliiton mukaan tilanne ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen.

Alueella toimii kaksi metsästysseuraa. Lähialueilla on kaksitoista seuraa ja jäseniä näissä on yhteensä noin 150. Evon alue on hirvien talvilaidunnusaluetta. Hirvet kokoontuvat alueelle marras-joulukuulla ja jahdit painottuvat tähän aikaan.

Kansallispuistoissa metsästys voidaan sallia, jos puiston perustamistarkoitus ei vaarannu. Evon alueella on metsästyksellä vuosikymmenten perinteet.

Kimmo Salo sanoo, että Evolle suunniteltu alue on kooltaan huomattavan iso, ja sillä olisi suuria vaikutuksia myös metsästysoikeuksiin.

– Tämän hankkeen tarkoitus on estää metsästys ja metsähakkuut. Evo on Etelä-Suomen suurin metsästysalue. Metsästysoikeus perustuu Suomessa maanomistajuuteen, eikä metsästysoikeutta voi noin vain siirtää muiden alueelle. Paine riistanhoidolle siirtyisi muille alueille, jotka eivät välttämättä pystyisi siihen vastaamaan ja tilanne olisi epätasapainossa.

Kokonaisuudessaan tiedekansallispuistolle tulisi kokoa 6200 hehtaaria, jolloin siitä tulisi Etelä-Suomen suurin metsäkansallispuisto.

Metsästys vähentää hirvivahinkoja

Metsästysseurat haluavat osoittaa, että kannanhoidolla on merkittävä vaikutus esimerkiksi hirvieläinvahinkoihin, joita ovat esimerkiksi metsän taimikoille aiheutuvat vahingot sekä hirvikolarit.

– Metsästys on ainoa keino säädellä riistakantoja alueella ja metsästys on osa kestävää riistanhoitoa ja metsänhoitoa, sanoo Kati Heinonen.

Paikallisia toimijoita harmittaa, kun heitä on luonnehdittu hankkeessa kannoiksi kaskessa (siirryt toiseen palveluun). Metsästysseurat sanovat, ettei heihin ole edes oltu yhteydessä.

– Toivon avoimuutta ja paikallista kuulemista. Asia koskee meitä paikallisia ja mielipiteemme pitää ottaa huomioon tätä asiaa suunnittelussa, sanoo Veli-Antti Silpola.

Ympäristöministeriöön luovutetussa Evon tiedekansallispuiston esityksessä oli mukana yli 50 tutkijaa, Helsingin yliopisto, Suomen WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace Norden sekä ruotsinkielinen Natur och Miljö -järjestö allekirjoittivat esityksen. Lisäksi hankkeen taakse asettuivat Museovirasto, Kansallispuistot tutuiksi -retkeily-yhteisö ja kenttä-biologian julkaisuryhmä Kentällä – In the field.

Lue myös:

Evon kansallispuistohankkeella neljä kilpailijaa

Lue seuraavaksi