Hyppää sisältöön

Keskisuomalaiset yritykset moittivat hallitusta koronakriisin hoidosta – kaksi kolmesta tyytymättömiä

Melkein puolet yrityksistä piti haitallisimpana mahdollisena rajoituksena ravintoloiden sulkemista tai aukiolojen tiukentamista.

Vielä keväällä ankariin koronarajoituksiin taivuttiin pitkälti mukisematta. Kuva: Marja Väänänen / Yle

Kansallinen yksimielisyys koronakriisin hoidossa näyttää epidemian toisen aallon noustessa hiipuneen. Vielä keväällä yritykset taipuivat pitkälti mukisematta ankariinkin toimintarajoituksiin, mutta nyt tilanne on toinen.

Kauppakamarien kyselyssä keskisuomalaiset yritykset ovat varsin tyytymättömiä tapaan, jolla hallitus on viime aikoina hoitanut koronan aiheuttamaa talouskriisiä.

Viikko sitten 8.10. toteutetussa kyselyssä 65 prosenttia oli sitä mieltä, että hallitus on hoitanut tilannetta melko huonosti tai erittäin huonosti. 37 prosenttia katsoo, että hallitus on suorastaan epäonnistunut kriisin hoidossa.

Haitallisinta koulujen ja päiväkotien sulkeminen

Yrityksiltä kysyttiin, mitkä olisivat yrityksille haitallisimpia hallituksen määräämiä rajoituksia.

46 prosenttia piti haitallisimpana koulujen ja päiväkotien sulkemista, ja 45 prosenttia piti haitallisimpana nykyisiä matkustusrajoituksia tai niiden tiukentamista.

41 prosenttia piti haitallisimpana ravintoloiden sulkemista tai aukioloaikojen tiukentamista vielä nykyisestä, ja 35 prosenttia piti erityisen haitallisena vapaa-ajan matkustuskieltoa maan sisällä.

23 prosenttia oli sitä mieltä, että haitallisin toimi on yli viidenkymmenen hengen kokoontumiskielto.

Sen sijaan kasvomaskien pakollista käyttöä julkisessa liikenteessä ja julkisilla paikoilla ei pääosin pidetty haitallisena.

Parasta paikallisen sopimisen lisääminen

Yrityksiltä kysyttiin myös, mitkä olisivat kolme tärkeintä hallituksen toimenpidettä, joilla yrityksiä pitäisi tukea vaikeiden aikojen yli.

Yli puolet, 57 prosenttia, piti parhaana helpottavana toimena paikallisen sopimisen laajentamista eli sitä, että työehdoista voidaan sopia nykyistä enemmän työpaikkakohtaisesti.

52 prosenttia toivoi jatkoa lomautusten ja irtisanomisten helpottamiselle ja 46 prosenttia puolestaan työvoimakustannusten alentamista ansiotuloverotuksen ja palkkamaltin keinoin.

Arvonlisäveron alentamista toivoi 42 prosenttia vastaajista ja suorien yritystukien lisäämistä 40 prosenttia vastaajista.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtajan Ari Hiltusen mukaan koronaepidemia on vaikuttanut kielteisesti 95 prosenttiin keskisuomalaisista yrityksistä.

.
.