1. yle.fi
  2. Uutiset

Sote-uudistuksen suurimmat muutokset Eksotessa: rahoittajan vaihtuminen sekä terveysasemien tilalle tulevat sote-keskukset

Tuoreimman sote-uudistuksen linjat eivät toisi isoja rakenteellisia muutoksia Eksoteen. Rahoittajan vaihtuminen ja uusien sote-keskusten kehittäminen ovat suurimmat muutokset Etelä-Karjalassa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
Sote / Sote uudistus / Pasila / Kuvituskuva / 10.11.2017
Vielä ei tiedetä, miten palkkaharmonisoinnista Eksotelle aiheutuvat lisäkustannukset vaikuttavat tulevaan rahoitukseen. Arkistokuva marraskuulta 2017.Jouni Immonen / Yle

Hallituksen suunnittelemassa sote-uudistuksessa suurin Etelä-Karjalaa koskeva muutos olisi rahoittajan vaihtuminen. Uudistuksen myötä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin rahoittamisen vastuu vaihtuisi kunnista valtiolle.

Sote-uudistuksen on tarkoitus astua voimaan vuonna 2023. Sote-alueiden rahoitus määritellään nykyisten menojen perusteella.

Ensimmäisinä kahtena vuotena valtio rahoittaisi sata prosenttisesti sote-piirin menot. Jos sote-alueen menot ovat isommat kuin nykyiset menot, korvaisi valtio kasvavista menoista 80 prosenttia.

20 prosenttia menojen kasvusta aiotaan kuroa kokoon kustannustehokkuutta kasvattamalla.

Sote-uudistuksen avulla on tarkoitus säästää sote-menoissa 500 miljoonaa vuoteen 2029 mennessä.

Tulevaisuudessa sote-alueiden rahoitus muuttuu tarveperusteiseksi. Kansanedustaja ja Eksoten hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljusen (sd.) mukaan tulevaisuuden rahoituksessa huomioidaan vahvemmin hoidon ja palveluiden tarve.

– Jos sote-alueella tulee palvelutarpeen kasvua eli lisärahoituksen tarvetta, niin vuosikohtaisesti lisärahaa on mahdollista saada valtiolta. Mutta silloin lisärahan saantia pitää perustella palvelutarpeen kasvulla. Lisärahaa ei saa automaattisesti, Kiljunen toteaa.

Vielä ei tiedetä, miten Eksoten ylimääräiset menot, kuten palkkaharmonisoinnista aiheutuvat kustannukset vaikuttavat rahoituksen tasoon.

Kansanedustaja Anneli Kiljunen, SDP.
Eksosten hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljusen mukaan Eksoten rakenteet ovat jo hyvällä mallilla sote-uudistusta ajatellen. Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Uusi sote rakentuu pitkälti Eksoten kaltaiseksi

Anneli Kiljusen mukaan Etelä-Karjalassa ollaan jo pitkällä sote-uudistuksen vaatimissa muutoksissa. Muutokset ovat pääosin jo tehty Eksoten kymmenvuotisen historian aikana.

Eksoten etuna on, että se järjestää ja tuottaa pääosin itse sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi hyvä puoli uudistuksen näkökulmasta on se, että Eksotessa on jo koottu yhteen sosiaali- ja perusterveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito.

– Monilla muilla alueilla tätä ryhdytään vasta rakentamaan, ynnää Kiljunen.

Anneli Kiljusen mukaan Etelä-Karjalassa hyvää on myös se, että oppilas- ja opiskelijahuolto ovat jo nyt osa Eksotea. Osassa Suomea koulukuraattorien, koulupsykologien ja terveydenhoitajien palvelut ovat vielä kuntien kontolla.

Terveysasemien sijaan tulevaisuudessa on sote-keskuksia

Vaikka perusrakenteet Eksotessa ovat kunnossa, silti muutoksiakin on tiedossa. Eksotessa keskitytään tulevaisuudessa uudenlaisten sote-keskusten kehittämiseen.

Idea uusissa sote-keskuksissa on se, että ihminen saisi avun yhdestä paikasta. Sote-keskuksiin on tarkoitus tulla sosiaalipuolen ja perusterveydenhuollon palveluita sekä osa erikoissairaanhoidon palveluista. Lisäksi sote-keskuksiin on tarkoitus tulla järjestöjen toimijoita.

Palveluiden keskittäminen uusiin sote-keskuksiin ei tarkoita nykyisten terveysasemien vähenemistä. Uudistuksen myötä Eksotessa aletaan tiivistää sosiaali- ja terveyspalveluita tiiviimmin yhteen, sanoo Anneli Kiljunen.

– Asiakkaan ei tarvitse tietää apua hakiessaan, että tarvitseeko hän terveys-, sosiaali- vai vaikka perhepalveluita, jos palvelut on yhdessä paikassa. Asiakasta tuetaan tulevaisuudessa kokonaisvaltaisemmin ja tarjotaan monipuolisemmin palveluita.

Kiljusen mukaan muutokset näyttävät Etelä-Karjalan kannalta hyviltä.

– Minusta me olemme etumatkalla suhteessa muihin sote-alueisiin. Minusta tämä näyttää kohtuullisen hyvältä, ynnää kansanedustaja ja Eksoten hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljunen.

Lue seuraavaksi