Vakuutusyhtiö Pohjantähden yhtiökokouksen tapahtumia syynätään nyt käräjäoikeudessa: kahdeksan syytteessä vakuutusyhtiörikoksesta

Syyte perustuu epäiltyyn äänioikeuden rajoittamista koskevan määräyksen kiertämiseen yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksessa 30.10.2017 oli paikalla paljon väkeä. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Hämeenlinnalaisen vakuutusyhtiö Pohjantähden yhtiökokouksesta alkunsa saaneen oikeusjutun käsittely käynnistyi Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa aamupäivällä valmisteluistunnolla. Pääkäsittely järjestetään joulukuussa Hämeenlinnassa.

Aluesyyttäjä syyttää kahdeksaa henkilöä vakuutusyhtiörikoksesta. Heille vaaditaan sakkorangaistusta. Kaikki vastaajat kiistävät rangaistusvaatimuksen ja vaativat, että se hylätään.

Poliisitutkinta asiasta alkoi Finanssivalvonnan poliisille tekemästä tutkintapyynnöstä.

Pohjantähti vaihtoi koko hallituksensa noin kolme vuotta sitten, 30.10.2017 pidetyssä yhtiökokouksessa. Syyte perustuu tässä kokouksessa epäiltyyn äänioikeuden rajoittamista koskevan määräyksen kiertämiseen.

Valtakirjoilla vaikutusvaltaa

Haastehakemuksen mukaan useat henkilöt ovat keränneet vakuutuksenottajilta valtakirjoja yhtiökokousta varten, jotta joku muu kuin vakuutuksenottaja on voinut edustaa vakuutuksenottajan äänimäärää yhtiökokouksessa.

Näistä kerätyistä valtakirjoista ainakin osa on ollut avoimia eli niissä vakuutuksenottaja ei ole nimennyt valtuutettua. Tällaisiin avoimiin valtakirjoihin on selvittämättömäksi jääneiden henkilöiden toimesta merkitty valtuutetuksi joku kokoukseen osallistuva henkilö. Näitä valtakirjoja on haastehakemuksen mukaan jaettu ainakin nyt syytteessä oleville henkilöille.

Aluesyyttäjä Mirva Hilanderin mukaan tarkoituksena on ollut se, että yhtiöjärjestyksessä määritelty äänioikeuden rajoittaminen ei konkretisoituisi.

Syytettyjen puolustusasianajaja Pekka Romo myöntää, että valtakirjoja on kerätty ja jaettu kokoukseen tuleville henkilöille. Kenenkään ei ole kuitenkaan osoitettu keränneen sellaisia määriä valtakirjoja, että äänileikkuri olisi tullut käyttöön Niin ikään kenenkään ei ole osoitettu jakaneen valtakirjoja estääkseen äänileikkurin toteutumisen, korostaa asianajaja Pekka Romo vastineessaan oikeudelle.

Pohjantähden yhtiöjärjestyksessä on määräys, joka rajoittaa yhden kokousedustajan äänioikeutta. Tällä turvataan se, että yksi taho ei saa määräävää asemaa yhtiökokouksessa. Äänileikkuri siis leikkaa sitä äänimäärää, jolla yhtiökokouksessa saa omasta puolestaan tai toisen valtuuttamana äänestää.

Keskinäisen vakuutusyhtiö Pohjantähden osakkaat, jotka edustivat yli kymmenesosaa äänivallasta, vaativat ylimääräistä yhtiökokousta ja yhtiön hallituksen vaihtamista syksyllä 2017. Kokous oli myrskyisä ja vakuutusyhtiössä vaihtui syksyllä 2017 niin yhtiön toimitusjohtaja kuin yhtiön hallituskin.

Oikeusistunnossa riitaa aiheuttaa myös Pohjantähti-yhtiön asema. Yhtiö katsoo kärsineensä satojen tuhansien eurojen vahingot, mutta vaatii vastaajilta korvausta vain joitain tuhansia euroja, korvauksena asian selvittelystä. Puolustus katsoo, että Pohjantähti yhtiönä ei ole edes asianosainen jutussa. Oikeus päätti siirtää asianosaisratkaisun varsinaisen pääkäsittelyn yhteyteen.

Tutkinnassa monia mutkia

Poliisi ehti jo luopua tutkinnasta, mutta Finanssivalvonta teki tutkinnan lopettamisesta kantelun valtakunnansyyttäjänvirastolle. Valtakunnansyyttäjänvirasto määräsi, että poliisitutkinta piti avata uudestaan.

Uusi poliisin esitutkinta valmistui loppukesästä 2019 ja aluesyyttäjä päätyi nostamaan syytteet vakuutusyhtiörikoksesta.

Finanssivalvonta asetti myös oman asiamiehensä seuraamaan Pohjantähden toimintaa keväällä 2018. Finanssivalvonnan asiamiehen valvonta päättyi alkuvuodesta, ja sen mukaan Pohjantähden toiminta on hyvän hallintotavan mukaista.

Nyt käytävän oikeusprosessin mielenkiintoa lisää se, että vakuutusyhtiörikosta ei liene koskaan aiemmin käsitelty suomalaisissa oikeusasteissa.

Päivitetty 16.10.2020 kello 17.27: Kerroimme aiemmin, että yhtiö vaatii syytetyiltä korvauksia satojen tuhansien eurojen vahingosta. Yhtiö katsoo kärsineensä tämän verran vahinkoa, mutta se vaatii vastaajilta vain joitain tuhansia euroja, korvauksena asian selvittelystä.