1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Turku

Kaupunginjohtaja Minna Arve ei ehdota korotusta Turun kunnallisveroprosenttiin – kiinteistöverot nousevat

Alijäämää kertyisi ensi vuonna 22,1 miljoonaa euroa.

Turku jatkaa vuonna 2019 aloitettua sopeuttamisohjelmaa. Kuva: Yle

Turun kaupunginjohtaja Minna Arveen maanantaina esittelemä talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma kaudelle 2022 - 2024 on laadittu siten, että talous on tasapainossa vuonna 2023, ja suunnitelmakauden päätteeksi vuosikate ylittää poistot.

Budjettiehdotuksessa Turun kunnallisveron esitetään pysyvän ennallaan 19,50 prosentissa. Verotulojen kertymää esitetään vahvistettavaksi maltillisilla kiinteistöveroprosenttien tarkistuksilla. Samalla esitetään luopumista tällä hetkellä erikseen laskutettavasta hulevesimaksusta.

Minna Arve esittää yleisen kiinteistöveroprosentin nostamista 1,15:een, vakituisen asunnon 0,45:een ja muun kuin vakituisen asunnon 1,10:een prosenttiin.

– Kuluvan vuoden aikana kaupungin talous on kokenut koronaviruksen seurauksena iskun, joka tulee heijastumaan myös ensi vuodelle. Tavoitteena on kuitenkin tasapainottaa taloutta vastaamaan voimassa olevaa taloussuunnitelmaa. Vuoden 2021 tilikauden alijäämätavoite on -22,1 miljoonaa euroa, Minna Arve kertoo kaupungin tiedotteessa.

Ensi vuoden toiminnan nettomenotavoite on Turussa -1 146,3 miljoonaa euroa. Taso on kuluvan vuoden toisen osavuosikatsauksen ennustetta pienempi, mutta vallitsevan poikkeustilanteen seurauksena vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Tämän lisäksi kustannuskehitystä pyritään hillitsemään monin toimenpitein jo kuluvan vuoden aikana.

Sopeuttamisohjelma vaatii päivittämistä

Turku jatkaa vuonna 2019 aloitettua sopeuttamisohjelmaa. Vuoden 2020 aikana heikentyneeseen taloustilanteeseen reagoidaan päivittämällä ohjemaa

Päivitys koostuu kolmesta kokonaisuudesta. Taloutta pyritään tasapainottamaan toimenpiteillä, jotka välittömästi parantavat kaupungin taloudellista asemaa.

Tuottoja on tarkoitus lisätä muun muassa ottamalla liikuntapalveluissa käyttöön käyttäjämaksu kaikille. Kuluja vähentäisi puolestaan joukkoliikenteen liikennetarjonnan maltillinen sopeuttaminen.

Toisena sopeuttamisen kokonaisuutena on uusien toimenpiteiden määrittäminen. Tämä tarkoittaa sellaisten keinojen etsimistä, joilla turkulaisten palvelut voidaan järjestää aiempaa järkevämmin ja tehokkaammin.

– Kaupunkilaisten palveluihin sopeuttamisen ei pitäisi näkyä säästöinä, vaan entistä parempina ja tehokkaampina palveluina.

– On tärkeä kuitenkin ymmärtää, että jos koronan aiheuttama poikkeustilanne jatkuu pitkään, se vaikuttaa väistämättä myös palveluihin. Turku ei pysty ylläpitämään nykyisenkaltaista palvelutasoa, jos taloudellinen pohja kaventuu pitemmällä ajanjaksolla, toteaa Minna Arve.

Kolmantena sopeuttamistoimiin liittyvänä ja taloutta kestävästi parantavana kokonaisuutena on uuden kasvun tukeminen yhdessä kumppaneiden kanssa.

Merkittävimmät kehittämisinvestoinnit tehdään kaupungin kärkihankkeissa yhteistyössä lukuisten kumppaneiden kanssa. Turun kärkihankkeet ovat Keskustan kehittäminen, Turun Tiedepuisto sekä Smart & Wise Turku.

Koulut ja päiväkodit investointikohteina

Kaupungin investointimenot ovat koko taloussuunnitelmakaudella yhteensä 613 miljoonaa euroa. Valtaosa eli 481 miljoonaa euroa käytetään rakentamiseen: toimitilojen osuus summasta on 246 miljoonaa euroa ja infrarakentamisen 235 miljoonaa.

– Rakennamme monitoimitaloja sekä korjaamme erityisesti kouluja ja päiväkoteja. Monta kaupungin eri toimintoja saman katon alle yhdistävää monitoimitaloa on tulossa Pansio-Pernoon, Linnakaupunkiin, Runosmäkeen ja Skanssiin. Haluamme, että erityisesti lasten ja nuorten olosuhteet ovat kaupungissa kunnossa, painottaa Arve.

Toimitilahankkeet painottuvat uudisrakennuksiin, mutta myös rakennusten peruskorjauksiin ja laajennuksiin. Kouluista peruskorjataan muiden muassa Lyseon koulu, Sirkkalan koulu ja Hannunniitun koulu ja päiväkodeista Kaskenkadun päiväkoti. Valtaosa infrainvestoinneista on kiinteistökehityskohteita, strategisia hankkeita ja korjausvelkakohteita.

Tämän lisäksi kaupunki toteuttaa kaupungin taseen ulkopuolisia investointihankkeita kuten raitiotien kehitysvaiheen sekä vuokrahankkeita, esimerkkeinä Sofiankadun ja Elinanpuiston päiväkodit ja päihdehuollon tilaratkaisut.

Muita mittavia uudishankkeita suunnitelmakaudella ovat uusi Konserttitalo ja kaupungin henkilöstön Byråbo-hankkeen kiinteistö. Jälkimmäistä suunnittellaan Turun kaupungintalon naapuriin.