1. yle.fi
  2. Uutiset

Tampereen raitiotien rakentaminen etenee toiseen vaiheeseen - asiaa puitiin yli neljä tuntia

Toisen vaiheen jatkamisesta päätettiin selvin numeroin 56 puolesta ja 11 vastaan.

raitioliikenne
tampereen ratikan testit
Tampereen raitietieverkon laajeneminen sai odotetun tuen kaupunginhallituksessa aiemmin syksyllä. Tampereen Raitiotie Oy

Raitiotieverkko laajenee Tampereella odotetusti kaupungin länsiosiin. Kaupunginvaltuusto kävi maanantai-iltana asiasta pitkän, yli neljä tuntia kestäneen keskustelun, jonka päätteeksi ratikan jatkon rakentamisesta päätettiin äänin 56-11 . 85 miljoonan euron investoinnin rakentaminen on tarkoitus aloittaa osin jo kuluvana vuonna. Raitiotieliikenne on tavoitteena käynnistää Santalahteen vuonna 2023 ja Lentävänniemeen vuonna 2024.

  • Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Se maksaa lähes 85 miljoonaa euroa, josta valtio maksaa osan.
  • Toteutus on jaettu kahteen osaan. 2A tarkoittaa väliä Pyynikintori–Santalahti. Sen toteuttaminen on varmempaa kuin Santalahdesta Lentävänniemeen kulkevan 2B:n, joka nykyisellään vaatii tekosaaren rakentamista Näsijärveen. Se puolestaan odottaa päätöstä hallinto-oikeudesta.
  • Tällä hetkellä varmuudella päästään toteuttamaan osa 2A, sillä jatko Lentävänniemeen kulkisi Näsijärveen Vaitinaron kohdalle rakennettavan tekosaaren, Näsisaaren läpi. Saaren rakentaminen odottaa vielä päätöstä hallinto-oikeudesta.
  • Raitiotieliikenne on tavoitteena aloittaa Santalahteen vuonna 2023 ja Lentävänniemeen vuonna 2024.
Tampereen ratikka vaihe2
Matti Kurkela / Yle

22.25 Seuranta valtuuston kokouksesta päättyy tähän. Kokous jatkuu vielä ainakin tovin.

22.24 Pormestari Lauri Lylyn toivomusponsi hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestyksiä.

22.23 Äänestystulos raitiotien toisen vaiheen rakentamisen puolesta tuli päätökseksi selkein numeroin 56-11.

22.20 Tampereen puolesta-ryhmän esitys voitti perussuomalaisten esityksen äänin 10-6, tyhjää äänesti 51. Nyt äänestetään kaupunginhallituksen esityksen ja Yrjö Schafeitelin esitysten välillä.

22.13 Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain ovat Tampereen puolesta-ryhmän esitys ja perussuomalaisten esitys. Ne ovat lähes identtiset ja molemmissa ehdotetaan toisen vaiheen siirtämistä viidellä tai vähintään viidellä vuodella.

22.09 Puheenvuorot aiheesta on nyt käytetty ja edessä on äänestykset.

22.03 Yli neljä tuntia keskustelua käyty ja puheet jatkuvat yhä. Kokoomuksen Matti Höyssä, joka kuului kokoomuksen vastustusnelikkoon aikoo myös äänestää toisen vaiheen rakentamisen puolesta.

21.59 Nuorisovaltuuston edustaja käytti puheenvuoron, jossa hän vetosi valtuutettuihin toisen vaiheen rakentamisen puolesta.

21.51 Vihreiden Oras Tynkkysen mielestä ratikasta on riittävästi kokemusta jo eri puolilla maailmaa, joten tamperelainen toinen vaihe voidaan rakentaa ilman omaa käyttökokemusta.

21.49 Perussuomalaisten valtuutetun Lassi Kalevan mielestä ratikka lisää monen kulkijan matka-aikaa ja tämä ajaa ihmiset yksityisautoilun pariin.

21.47 Valtuutettu Lasse Oksanen toistaa toisessa puheenvuorossaan hankkeen taloudellisia vaikutuksia ja pohtii, ymmärtävätkö nuoret ihmiset, kuinka paljon velkaa he ottavat itselleen ja tulevaisuutta ajatellen.

21.40 Äänestys lähenee ja viimeisiä puheenvuoroja käyttävät valtuutetut kiittelevät kilvan toisiaan hyvästä keskustelusta. Kokoomuksen Anne-Mari Jussila uumoili, että kokoomusnelikko, joka tahtoi raitiotien toista vaihetta uudelleen valmisteluun, äänestää todennäköisesti nyt raitiotien toisen vaiheen rakentamisen käynnistämisen puolesta.

21.30 Kokoomuksen Irja Tulonen on iloinen siitä, että raitiotien toisesta vaiheesta päätetään, mutta hän on huolissaan ratikan saatavuudesta ja pitää pormestarin esittämää toivomuspontta hyvänä asiana. Myös allianssi-malli saa Tuloselta kiitosta.

21.23 Tällä hetkellä näyttäisi, että puheenvuoropyyntöjä on jäljellä enää kymmenen. Päätös raitiotien toisesta vaiheesta lähenee siis sekunti sekunnilla.

21.18 Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita vastasi valtuutettu Mikko Alatalon kysymykseen, jossa hän peräänkuulutti bussien saatavuutta ja resursseja myös ratikkatulevaisuudessa. Periviidan mukaan resurssit taataan sillä, että kaupunkia rakennettaan joukkoliikenneväylien varrelle. Näin hänen mukaansa taataan monipuolinen joukkoliikennerakenne.

21.09 Perussuomalaisten Veikko Vallin pyytää valtuutettuja tarkastamaan faktojaan, jos ratikasta puhutaan ilmastotekona. Myös pormestari Lyly saa Vallinilta moitteita kaupungin velkaantumisesta.

21.02 Keskustelua raitiotien toisen vaiheen rakentamisesta on käyty jo kolmen tunnin verran. Puheenvuoroja on yhä jonossa ja päätöksen jälkeen valtuusto tullee jatkamaan istumistaan vielä pitkään, sillä listalla on vielä muun muassa useita aloitteita

20.56 Tampereen puolesta - ryhmän Lasse Oksanen kannattaa ryhmätoverinsa ehdotusta raitiotien toisen vaiheen rakentamisen siirtämistä viidellä vuodella. Perusteena hän käyttää kaupungin taloudellista tilannetta.

20.52 Kokoomuksen valtuutettu Jouni Markkanen kannattaa raitiotien toista vaihetta. Hän ottaisi lisäksi uittotunnelin uudelleen käyttöön liikkumisen sujuvuuden takaamiseksi.

20.50 Keskustan Mikko Alatalo tahtoi tietää, miten taataan bussien saatavuus myös jatkossa? Kakkosvaihetta puoltaa hänen mielestään se, että osaavien tekijöiden ollessa jo paikalla, tulee raknetaminen ohitustien tapaan edullisemmaksi.

20.43 Keskustelu alkaa hieman junnaamaan paikoillaan. Kannattajat kannattavat ja vastustajat vastustavat. Oletettavasti keskustelu raitiotien toisen vaiheen rakentamisesta ei tule kestämään yhtä pitkään kuin ensimmäisen vaiheen rakentamisesta päättäminen.

20.34 Keskustan Jouni Ovaskan mielestä toisen vaiheen rakentamatta jättäminen olisi hölmöläisten hommaa. Se olisi samaa kuin valtatien rakentaminen vain puolen väliin matkaa. Periaattellinen päätös jatkon rakentamisesta tehtiin jo ensimmäisen vaiheen päätöksen yhteydessä. Hänen mielestään Tampereelle tulevat ratikkavaunut ovat väljempiä ja valoisampia kuin Helsingissä.. Ovaska ihmetteli myös niitä valtuutettuja, jotka kannattivat aiemmin ensimmäistä vaihetta, mutta ovat nyt kriittisiä toista vaihetta kohtaan.

20.22 VaihtoehtoTampereen Aarne Raevaara peräänkuuluttaa käyttäjäkokemusta, joka ei tutkimusten mukaan suosi raitiotietä vaan pikemmin kumipyöräliikennettä. Hänen mukaansa ratikka on kallis myös käyttökustannuksiltaan. Raevaara kannattaa perussuomalaisten muutosesitystä ja esittää koko hankkeen hylkäämistä.

20.11 Pormestari Lauri Lyly puolusti kaupungin taloutta ja raitiotieinvestointia monelta eri näkökulmalta. Esimerkiksi lainaraha on tänäpäivänä edullista ja kaupungin talousnäkymät olivat ainakin koronapandemiaan asti alkuvuonna hyviä.

19.58 Kokoomuksen Kalervo Kummolan mielestä ratikalla on vaikutusta myös Tampereen keskustaan ja sen elinvoimaan. Hänen mielestään raitiotien toisen vaiheen rakentamisen vastustajat eivät voi vedota tiedon puutteeseen, sillä materiaalia siitä on valtuutetuille tullut satoja sivuja.

19.53 Vihreä konkarivaltuutettu Oras Tynkkynen kannattaa raitiotien toisen vaiheen rakentamista, mutta ei yksinomaan ilmaston takia. Hänen mielestään ratikan ilmastohyöty on suhteellisen pieni, eikä se yksin riitä, mutta ratikka voi olla siinä yhtenä apuna.

19.49 Demarivaltuutettu Pekka Salmi toteaa, että mikäli hallinto-oikeus ei mahdollistaisi saaren rakentamista toisen vaiheen reitille 2B, valtuusto voisi miettiä radalle myöhemmin myös toista vaihtoehtoa.

19.39 Useat valtuutetut kannattavat puheenvuoroissaan pormestari Lylyn keskustelun aluksi esittämää toivomuspontta, jossa edellytetään liikenneyhteyksien turvaamista jo olemassa oleville asuinalueille sekä liityntäliikennettä raitiotiereitin varteen.

19.32 Myös keskustan Kalle Kiili on kannattajien joukossa.

19.29 Keskustelu jatkuu ja vasemmistoliiton Minna Minkkisen mielestä juuri tässä taloudellisessa tilanteessa raitiotien jatkorakentaminen on oikea teko ilmaston ja tasa-arvon takia. Eipäs vatuloida vaan tehdään päätös tästä tänään, toteaa Minkkinen

19.22 Palautusesityksestä äänestetiin. Palautusesitys ei mennyt läpi vaan se hävisi äänin 14-53. Keskustelu raitiotien toisen vaiheen rakentamisesta siis jatkuu

19.14 Tanuksen palautusesityksen kannatuksen myötä nyt voidaan käydä keskustelua vain palautusesityksestä.

19.12 Kristillisdemokraattien valtuutettu Sari Tanus vetoaa myös talouteen ja hänen mielestään tarvitaan käyttökokemusta ensimmäisestä vaiheesta ennenkuin päätös toisesta vaiheesta tehdään. Hän kannattaa palautusesitystä.

19.08 Perussuomalaisten valtuutettu Veikko Vallinin mielestä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei kannata tehdä turhia investointeja. Hän pitää kaupungin taloudenpitoa holtittomana ja kannattaa toisen vaiheen lykkäystä viidellä vuodella. Hänen mielestään raitiotie ei ole järkevä elvytysinvestointi vaan sellainen olisi esimerkiksi homekoulujen peruskorjaukset.

19.03 Keskustelua raitiotien toisesta vaiheesta on käyty reilu tunti ja se on pysynyt varsin asiallisena ja maltillisena.

19.00 KokoomusvaltuutettuAnne-Mari Jussilan mielestä päätöksentekoa ratikan toisen vaiheen suhteen olisi pitänyt tehdä huolellisemmin ja aiemmin. Myös hallinto-oikeudessa käsittelyssä oleva saarihanke aiheuttaa hänenmielestä ongelmia. Jussila kysyy miksi kaiken epävarmuuden keskellä valtuustolla on toisen vaiheen rakentamisen osalta niin kiire. Hän tekee yhdess neljän kokoomusvaltuutetun kanssa palautusesityksen, jossa raitiotien toinen vaihe vietäisiin uudelleen valmisteltavaksi.

18.52 Kokoomuksta edustava apulaispormestari Aleksi Jäntti korostaa, että Tampereelle tarvitaan busseja toimivampi ja kapasiteetiltaan parempi vaihtoehto. Myös hän nostaa esiin jo raitiotien kolmannen vaiheen.

18.45 Vihreitä edustava apulaispormestari Jaakko Stenhäll kiitteli asian valmistelijoita ja ilmoitti kannattavansa raitiotien kakkoshanketta.

18.43 VaihtoehtoTampereen ainoa valtuutettu Aarne Raevaara käytti puheenvuoron, jota hän aikoo jatkaa myöhemmin. Mitään suoranaista mielipidettä ei noussut esiin.

18.38 Pormestari Lauri Lyly muistuttaa, että ei pidä puhua sadoista miljoonista vaan vuositasolla raitiotieinvestointi on 20-30 miljoonan luokkaa.

18.36 Perussuomalaisten ryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva tuo esiin kuntalaisen yhteydenoton, jossa kaupunkilainen kehottaa valtuustoa pohtimaan tarvitaanko satojen miljoonien investointia, kun yhtä aikaa Tampereella on yhä pitenevät ruokajonot. Hän peräänkuuluttaa aikalisää ja tekee ryhmänsä puolesta muutosesityksen, jossa raitiotien rakentamista siirrettäisiin vähintään viisi vuotta.

18.31 Keskustelun aluksi äänen tuntuvat pääsevän yksinomaan raitiotien toisen vaiheen rakentamisen kannattajat. Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi kertoo ryhmän kannattavan kakkosvaiheen rakentamista.

18.29 Sdp:n Aila Dundar-Järvinen ei kannattanut aiemmin ratikan rakentamista, mutta nyt hän on toisen vaiheen rakentamisen kannalla. Uusi liikennemuoto jäisi hänen mielestään torsoksi, mikäli toista vaihetta ei rakennettaisi. Myös Hiedanrannan uuden kaupunginosan rakentaminen liityy Dundar-Järvisen mielestä raitiotien rakentamiseen.

18.26 Vihreiden Jaakko Mustakallio kiteyttää raitotien rakentamisen kahteen sanaan; kestävään kasvuun. Raitiotie on hänen mielestään ilmastoystävällinen ja kaupungin kasvaessa yksityisautoilu saadaan kuriin vain raiteilla. Mahdollisen kolmannen vaiheen lisäksi hän peräänkuuluttaa myös lähijunaliikennettä.

18.21 Tampereen puolesta – ryhmän Yrjö Schafeitel pohtii kaupungin taloutta koskevia uhkakuvia. Hän ehdottaa hankkeelle muutaman vuoden taukoa ja Tampereen Puolesta – valtuustoryhmä tekee muutosesityksen, jossa raitiotien toista vaihetta lykättäisiin viidellä vuodella.

18.16 Myös Sdp:n valtuutettu Ari Wigelius kannattaa raitiotien jatkorakentamista. Hän iloitsee myös siitä, että ykkösvaiheen budjetti on alittunut 26 miljoonaa euroa. Myös Vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Mikko Aaltonen kannattaa toisen vaiheen rakentamista. Hän pitää tarkeänä julkisia investointeja, jollainen raitiotien toinen vaihe olisi

18.10 Kokoomuksen, Rkp ja Kd:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilkka Sasi kertoo, että valtaosa ryhmästä kannattaa raitiotien toisen vaiheen rakentamista. Muutama kokoomuslainen ja kristillisdemokraatti kuitenkin vastustaa hanketta.

18.04 Pormestari Lauri Lyly pitää illan päätöstä raitiotien toisesta vaiheesta erittäin tärkeänä ja muistuttaa, että raitiotien toinen vaihe on vättämätön, jotta liikenne toimisi kunnolla. Hän uumoilee jo kolmatta vaihetta Härmälään ja Koiliskeskukseen lähivuosina.

18.00 Keskustelu raitiotien jatkorakentamisesta pääsee käyntiin.

17.58 Valtuutetuilla tuntuu olevan tänään paljon asiaa. Kokousta on käyty lähes tunti ja yhä keskustelu pysyy tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa. Erityisesti tarkastuslautakunnan huomioissa keskustelua kirvoittaa terveydenhoito.

17.38 Tällä hetkellä valtuutettuja keskusteluttaa kaupunginhallituksen antama vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta 2019 esittämiin huomioihin. Ennen ratikkakeskustelun aloittamista on vielä pari käsiteltävää asiaa.

17.27 Kaupunginvaltuuston lokakuisessa kokouksessa käsitellään ratikan rakentamisen ohella myös muita asioita ja aloitteita, mutta me keskitymme tässä artikkelissa vain raitiotiestä päättämiseen.

17.23 Valtuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen toivoo illan mittaan käytettäväksi asiallisia sekä tiiviitä puheenvuoroja. Valtuustolla ja tamperelaista kuntapolitiikkaa seuranneilla on vielä hyvin muistissa aiempi raitiotien rakentamisesta päättänyt kokous, joka venyi lukuisten puheenvuorojen vuoksi varsin pitkäksi.

17.02 Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen avaa kokouksen. Valtuutetut ovat suurilta osin noudattaneet valtuustoryhmien puheenjohtajien toivomusta siitä, että kokoukseen osallistuttaisiin mahdollisuuksien mukaan etänä. Salissa valtuutettuja on vain kourallinen.

Lue lisää:

Tampere päättää ratikan jatkosta – muistatko historiallisen ratikkavaltuuston? ”Olen erittäin tyytyväinen, että en päätynyt lyhytelokuviin”

Lue seuraavaksi