Hyppää sisältöön

Tuore väitös: Tehohoito pitää saada käyntiin heti onnettomuuspaikalla – potilaiden kuolleisuus väheni selvästi, kun tehohoito alkoi paikan päällä

Ensihoitolääkärinä työskentelevä Toni Pakkanen tutki erityisesti aivovammapotilaita.

Ensihoitolääkäri voi aloittaa tehohoidon potilaalle paikan päällä. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Ensihoitolääkärin antama hoito parantaa vakavan aivovamman saaneiden potilaiden selviämismahdollisuuksia. Tämä käy ilmi lappeenrantalaisen Toni Pakkasen tuoreesta väitöskirjasta, joka tarkastetaan Tampereen yliopistossa 23.10.2020.

Ensihoidolla tarkoitetaan äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellistä hoitoa ja kuljettamista jatkohoitoon sairaalaan.

Ambulanssin tai lääkärihelikopterin mukana tullut ensihoitolääkäri voi aloittaa tehohoidon potilaalle jo paikan päällä esimerkiksi onnettomuustilanteessa. Hän voi myös vastata kentällä olevien hoitajien konsultaatiopuheluihin.

Toni Pakkanen työskentelee itse ensihoitolääkärinä Lappeenrannassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa.Hän on töissä myös Finnhemsin Kuopion tukikohdan lääkärihelikopterissa.

Ensihoitolääkärinä Pakkanen on ollut reilut kymmenen vuotta, minkä lisäksi hän on työskennellyt ensihoitoalalla yhteensä reilut parikymmentä vuotta.

Toni Pakkasen mukaan tutkimuksen tekeminen oli vaikeaa, koska ensihoitotilannetta ei voi tutkimusnäkökulmasta hallita. Ensihoitopotilaita ei voi valita ennakkoon. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Pakkasta alkoi kiinnostaa, mitä ensihoidon potilaille tapahtuu sen jälkeen, kun ensihoito on päättynyt ja potilas tullut jatkohoitoon sairaalaan.

– Tätä aihetta ei ole tutkittu juuri ollenkaan maailmallakaan. Ensihoitolääkäri ei pysty osallistumaan jokaiselle ensihoitotehtävälle suuren tehtävänmäärän takia. Halusin selvittää, kohdistetaanko hoito oikeisiin potilaisiin, joilla on parhaimmat mahdollisuudet selvitä.

Tyypillisiä tehtäviä, joille ensihoitolääkäri osallistuu, ovat muun muassa sydänpysähdys, tajuttomuus tai erilaiset vammapotilaiden hoidot.

Potilas hengityskoneeseen heti paikan päällä

Toni Pakkanen tutki erityisesti aivovammapotilaita. Tutkimukseen Pakkanen otti mukaan kaikkein vakavimmin loukkaantuneet potilaat.

– Aivovamman saaneiden potilaiden kuolleisuus on eri potilasryhmistä kaikista suurin. He ovat myös sellainen ryhmä, joille ajattelin olevan eniten merkitystä siitä, aloittaako ensihoitolääkäri hoidon heti paikan päällä.

Pakkasen mukaan yleisin syy ikäihmisillä aivovammaan on kaatuminen.

– Tyypillinen aivovammapotilas on ikäihminen, joka käyttää verenohennuslääkettä. Tällöin pienikin kaatuminen ja pään kolauttaminen on riski saada aivovamma, kertoo ensihoitolääkäri Toni Pakkanen.

Nuoremmissa ikäryhmissä tyypillisin syy aivovammaan ovat erilaiset liikenneonnettomuudet.

Ensihoitolääkärit voivat työskennellä maayksikössä tai lääkärihelikopterissa. Kuvassa varusteet, jotka ovat mukana ensihoidon kenttäjohtajan autossa. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Pakkanen vertaili tutkimuksessaan kahta eri aluetta, Pirkanmaata ja Helsinkiä.

Tutkimuksen mukaan ensihoitolääkärin osallistuminen vakavan aivovamman saaneen potilaan ensihoitoon vähensi potilaiden kuolleisuutta 15 prosenttia.

Pakkasen tulkinnan mukaan potilaiden ennuste parani, koska ensihoitolääkäri voi aloittaa tehohoidon paikan päällä.

– Pystymme esimerkiksi nukuttamaan potilaan tarvittaessa paikan päällä, asettamaan hengitysputken ja kytkemään potilaan hengityskoneeseen. Ensihoitolääkärillä on käytössä myös tarkempia monitorointimenetelmiä kuin ensihoitajalla.

Tulokset yllättivät

Yhteenvetona väitöskirja päätyy siihen, että ensihoitolääkärien hoitamien äkillisesti sairastuneiden tai vakavasti loukkaantuneiden potilaiden pitkäaikaisennuste on hyvä.

Tutkimuksen tulokset yllättivät väitöskirjan tekijänkin.

– Jos olisi pitänyt veikata etukäteen, olisin sanonut, että puolet tästä kymmenestä prosentista potilaita tulee kuolemaan, ja karkeasti kolmannes toipuu hyvin, mutta luvut olivatkin päinvastoin.

Tämä kertoo Pakkasen mukaan siitä, että ensihoitolääkärien tehtävät kohdistuvat nykyään oikein.

– Tutkimus vahvistaa sen, että ensihoitolääkäritoimintaa tarvitaan Suomessa. Itse haluaisin tutkimuksen perusteella, että muun ensihoito- ja pelastushenkilöstön lisäksi esimerkiksi onnettomuuspaikalle tulisi mukaan myös ensihoitolääkäri.