Suomen ympäristökeskus: Selkämeren huonontunut tila aiheuttaa huolta

Tuoreiden seurantatulosten perusteella Suomenlahden tila on viime vuosia parempi, mutta Selkämeri on rehevöitymässä.

Suomen ympäristökeskus on huolissaan Selkämeren heikentyneestä tilasta. Kuva: Kati Rantala / Yle

Selkämeren tila on heikentynyt, kertovat tuoreimmat seurantatulokset (siirryt toiseen palveluun).

Suomen ympäristökeskus on kerännyt uusimmat tiedot Suomenlahden rannikkovesistä ja Suomea ympäröivän avomeren tilasta Etelä-Itämereltä Perämerelle saakka.

Havaintojen perusteella Suomenlahden tila on viime vuosia parempi, Selkämeren huonontunut tila sen sijaan aiheuttaa huolta.

Suomen ympäristökeskuksen tutkimusalus Arandan elokuisella seurantamatkalla havaittiin, että hapen määrä Selkämeren syvänteissä oli alempi kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Tehdyt havainnot viittaavat muutoksiin Selkämeren tilassa. Selkämeren happipitoisuus on laskenut, fosforipitoisuudet nousseet ja sinilevän määrä lisääntynyt Merenkurkkuun asti.

Lisääntyneet leväkukinnat voivat entisestään heikentää Selkämeren happitilannetta, kun levämassa hajotessaan kuluttaa pohjanläheisten vesikerrosten happivaroja.