1. yle.fi
  2. Uutiset

Forssan Salmistonmäen-Loimalammen luontoarvot heikentyneet

Loimalammilla on tapahtunut umpeenkasvua, Salmistonmäen luonto on kärsinyt nautojen laidunnuksen loputtua.

Forssa
Eero Salo-oja kiikaroi lintuja
Esimerkiksi kurki kuuluu Loimalammin vakioasukkaisiin. Kati Siponmaa / Yle

Loimalammin linnustollinen arvo on laskenut, mihin on todennäköisesti syynä umpeenkasvu ja vähävetisyys. Loimalammin hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjä allikoita ja kanavia ei Forssan kaupunki ole pystynyt taloussyistä rakentamaan.

Myös Salmistonmäen ranta-alueiden luontoarvot ovat laskeneet sen jälkeen kun nautojen laidunnus mäellä päättyi. Mäen lintutorni on poistettu käytöstä sen rapistuttua.

Salmistonmäki Loimalammin kupeessa on hyvä esimerkki haka-, keto- ja metsälaidunalueesta ja se on on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotooppikeskittymäksi. Alueella kasvaa sekä uhanalaisia että silmällä pidettäviä kasvilajeja.

Salmistonmäesta on myös löydetty esihistoriallinen asuinpaikka, joka on ajoitettu varhaismetallikaudelle.

EDIT 23.10.2020: Korjattu jutussa mainittu Loimilammi Loimalammeksi.

Lue seuraavaksi