Hyppää sisältöön

Koronajäljityskyselyn vastaajan on pakko hyväksyä tietojen käyttö tieteelliseen tutkimukseen – TAYS: ei käytetä ilman erillistä tutkimuslupaa

Kysyimme Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, mihin jäljityskyselyn vastauksia voidaan käyttää ja kuka niitä voi käsitellä.

Koronajäljityskyselyn tavoitteena on auttaa katkaisemaan tartuntaketjut mahdollisimman tehokkaasti. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Tampereen yliopistollisen sairaalan koronajäljityskyselyn vastauksia voidaan käyttää tieteelliseen tutkimukseen, eikä potilaalla ole tähän vaihtoehtoa. Sähköisessä Oma Tays -palvelussa täytettävään kyselyyn ei voi vastata ilman, että antaa luvan tietojen käyttöön.

Jäljityskyselyssä kysytään esimerkiksi, millaisia lähikontakteja henkilöllä on ollut, asuuko samassa taloudessa muita henkilöitä ja keitä muita henkilö on tavannut.

Oma Taysia ei ole suunniteltu koronajäljitystä varten, vaan sitä käytetään moneen muuhunkin tarkoitukseen. Vuodesta 2017 käytössä olleen palvelun käyttöehtoja ei ole muutettu koronaan liittyvän toiminnan vuoksi, koska tämä voisi haitata palvelun muuta käyttöä.

Myös eettisen toimikunnan lausunto tarvitaan

TAYSin mukaan jäljitystietoja ei voida käyttää tieteelliseen tutkimukseen ilman erillistä tutkimuslupaa. Lupaan tarvitaan eettisen toimikunnan puoltava lausunto.

Tutkimussuunnitelmassa täytyy aina erikseen ja selvästi kertoa, mitä tietoja mistäkin rekisteristä kerätään, mihin tarkoitukseen ja minkälaisiin analyyseihin niitä käytetään.

TAYS toivoo, että mahdollisimman moni koronatartuntaa epäilevä täyttäisi jäljityskyselyn jo näytteenoton yhteydessä. Tämä auttaa ehkäisemään tartuntaketjujen syntymistä.

Kysyimme Tampereen yliopistolliselta sairaalalta jäljityskyselyn vastausten mahdollisesta hyödyntämisestä tutkimuskäyttöön. Kysymyksiin vastasivat ICT-arkkitehti Aki Lehto, sisätautien erikoislääkäri ja infektiosairauksien erikoistuva lääkäri Ville Kaila ja infektiotautien ylilääkäri Jaana Syrjänen:

Voitaisiinko jäljityskyselyn vastauksia käyttää tieteelliseen tutkimukseen?

Jäljittämiseen liittyviä tietoja ei voi käyttää tieteelliseen tutkimukseen sellaisenaan.

Oma Tays on yksi tärkeä tartunnanjäljitystä nopeuttava ja helpottava väline. Jokaisen sairastuneen altistuneet selvitetään ja tallennetaan rekisteriin, jonka pitämiseen on oikeus ja velvollisuus tartuntatautilain perusteella.

Tunnistetiedot tullaan hävittämään, kun niiden säilyttäminen ei ole enää välttämätöntä tartuntataudin torjunnan kannalta (tartuntatautilaki 26 §). (...) Mikäli tällaisesta datasta haluttaisiin tehdä tieteellistä tutkimusta, täytyisi sitä varten tehdä erillinen tutkimussuunnitelma, anoa lupa ja pyytää puolto eettiseltä toimikunnalta.

Ketkä kaikki pääsevät näkemään jäljityskyselyyn tallennetut vastaukset?

Oma Taysin kyselyvastaukset ovat rinnastettavissa potilaskertomustietoihin. Ammattilaisella, joka tarkastelee potilaan Oma Tays -tietoja, on oikeus tarkastella ainoastaan niitä tietoja, jotka liittyvät hänen tarkoitukseensa.

Jäljityskyselyn vastauksia lukevat tartunnan jäljitystyöhön osallistuvat työntekijät. Kaikkien tietojen lukemisesta jää lokitieto, kuten potilaskertomusmerkinnöistä muutoinkin, ja henkilöllä on oikeus saada tietää, kuka tai keitä on käynyt hänen potilastiedoissaan.

Voivatko jäljityskyselyn vastauksia käsitellä myös muut kuin terveydenhuollon ammattihenkilöt? Jos voivat, tarkoittaako tämä sitä, että he eivät ole tietojen suhteen samalla tavalla vaitiolovelvollisia kuin terveydenhuollon ammattilaiset ovat potilastietojen suhteen?

Jäljityskyselyn tietoja saa käyttää ainoastaan TAYSin infektioyksikönjäljitystiimi, joka koostuu infektioyksikön lääkäreistä, jäljitystyöhön erikseen koulutetuista lääketieteenkandidaateista ja sairaanhoitajista, joilla kaikilla on työsuhde PSHP:hen ja toimintaa johtaa PSHP:n tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Kaikki PSHP:n työntekijät allekirjoittavat vaitiolositoumuksen.

Jäljitystyötä säätelee tartuntatautilaki (pykälät 20–26), joissa säädetään mm. tartunnan saaneen velvollisuuksista kertoa altistuneista ja sairaanhoitopiirin tiedonsaantioikeuksista. Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista säädetään potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapidosta (13 §).

Jäljityskyselyn tietoja siirretään kuntiin

Oma Taysin käyttöehdoissa puhutaan myös tietojen siirtämisestä yhteistyökumppaneille. TAYSin mukaan tällainen yhteistyökumppani on esimerkiksi Tampereen Biopankki. Palvelun kautta voi antaa Biopankille suostumuksen tutkimustoimintaan.

Jäljityskyselyn tietoja ei kuitenkaan siirretä muille kuin kuntien tartuntatautiviranomaisille. Heillä on tartuntatautilain mukainen velvollisuus osallistua jäljitystyöhön, ja he keräisivät muutenkin samoja tietoja. Kyselyssä esiin tulleisiin altistuneisiin ollaan kuitenkin aina henkilökohtaisesti yhteydessä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan Oma Taysin rekisterit sijaitsevat tietoturvallisessa ympäristössä sairaanhoitopiirin palveluntuottajalla. Palveluun kirjautumisen tietoturvaperiaatteet ovat vähintään yhtä hyvällä tasolla kuin verkkopankeilla.

Oma Taysin oli ottanut 19. lokakuuta mennessä käyttöön 71 383 henkilöä. Koronakyselyjä oli täytetty 15 971.