1. yle.fi
  2. Uutiset

Uusi tutkimus selvittää poronhoidon muutoksia ja sopeutumiskeinoja

Tutkimuksessa selvitetään vaikutuksia myös poronhoidon toimintaedellytyksiin, käytänteisiin ja poronhoitokulttuuriin.

poronhoito
Poroja erotteluaitauksessa.
Hanke toteutetaan neljässä poronhoitoalueen paliskunnassa. Sanna Kähkönen / Yle

Poronhoitoalueella elokuussa 2020 käynnistyneen tutkimuksen tavoitteena on arvioida metsätalouden, luonnonvarojen käytön kuten kaivostoiminnan, rakentamisen ja muun maankäytön vaikutuksia paliskuntien laitumiin ja niiden käytettävyyteen. Tutkimuksessa selvitetään vaikutuksia myös poronhoidon toimintaedellytyksiin, käytänteisiin ja poronhoitokulttuuriin.

− Hanke tuottaa tietoa ja työkaluja, joiden avulla maankäytön vaikutuksia poronhoitoon voidaan arvioida sekä suunnitella ja kehittää laidunten käyttöä paliskunnissa, kertoo hankkeen vetäjä, erikoistutkija Jouko Kumpula Luonnonvarakeskus Lukesta kertoo tiedotteessa.

Hanke toteutetaan neljässä poronhoitoalueen paliskunnassa. Pilottipaliskunnat ovat poronhoitoalueen pohjoisosassa Ivalo, poronhoitoalueen keskiosassa Oraniemi ja Kuivasalmi sekä eteläosassa Oivanki. Pilottipaliskunnissa tehdyn kehittämistyön tuloksia, menetelmiä ja aineistoja otetaan käyttöön myös muissa paliskunnissa yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen kanssa.

Hanke toteutetaan Luken ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä, ja se saa rahoituksesta 70 prosenttia Lapin ELY-keskukselta. Hankkeelle on valittu alueen keskeisistä toimijoista koostuva ohjausryhmä.

Lue seuraavaksi