Pandemia on korostanut tiedotekäännösten merkitystä – saamen kielille tietoja on, mutta niiden löytäminen voi tuottaa haasteita

Valtioneuvoston kanslia on elokuuhun mennessä kääntänyt noin 600 sivua materiaalia saamen kielille.

Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio kertoo, että saamen kielilaki on koronapandemian tiedottamisen osalta toteutunut vain osittain. Kuva: Linda Tammela / Yle

Kuvittele, että olet menossa koronavirustestiin, mutta et ymmärrä, mitä testipaikan ovessa lukee. Voit mennä erehdyksessä paikkaan, jonne ei koronaepäilyn vuoksi saisi mennä.

Tämä kuvitteellinen tilanne kertoo siitä, että pahimmassa tapauksessa henkilö voi jopa tartuttaa muita, jos ei saa pandemiatilanteesta oikeaa tietoa. Sen vuoksi tiedottamisen merkitys eri kielillä on korostunut poikkeuksellisina aikoina.

Erityisesti saamelaisalueella tietoa tulisi olla saatavilla myös saameksi, sillä esimerkiksi saamen kielilaki (siirryt toiseen palveluun) velvoittaa tähän.

Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio kertoo, että saamen kielilaki on pandemian aikana tiedotuksessa osin toteutunut, osin taas ei.

– Tietoja tulisi olla saameksi ja niiden tulisi olla yhtäaikaisia. Osittain tämä on toteutunut, mutta esimerkiksi saamelaisalueen kunnilla ei ole välttämättä ollut ollenkaan tietoja koronasta nettisivuillaan saameksi, Aikio toteaa.

Aikio myös kertoo, että keväällä saamelaiskäräjät huomautti joitain viranomaisia puutteellisesta tiedottamisesta saamen kielille, ja näihin huomautuksiin vastattiin varsin nopeasti.

Moninkertainen määrä saamenkielisiä käännöksiä vuoden takaiseen verrattuna

Valtioneuvoston kanslia kääntää ministeriöiden pyynnöstä erilaisia tekstejä eri kielille. Kun poikkeustila keväällä alkoi, oli käännöksille valtava tarve.

– Lähtökohtana on, että kaikki mikä koskee kansalaisten terveyttä sekä valtakunnallisella tasolla arkielämää ja elinkeinoelämää, pyritään kääntämään kolmelle saamen kielelle, kertoo valtioneuvoston kanslian kielipalvelujen tukiyksikön päällikkö Kaisa Kuhmonen.

Valtioneuvoston kanslian kielipalvelujen tukiyksikön päällikkö Kaisa Kuhmonen kertoo, että poikkeustilassa tiedotekäännösten tarve on valtavan suurta. Kuva: Linda Tammela / Yle

Nyt tilanne on ollut rauhallisempi, joten tiedotteitakaan ei ole tarvinnut kääntää niin paljon.

– Tilanne tuntuu kuitenkin muuttuvan, joten varmasti käännämme taas lisää, arvelee Kuhmonen.

Tänä vuonna valtioneuvoston kanslia on kääntänyt elokuuhun mennessä noin 600 sivua materiaalia saameksi. Vuosi sitten samaan aikaan käännettyjä tekstejä oli vähän päälle sata sivua.

Käännöstyössä on monenlaisia haasteita ja tilanteet muuttuvat koronan aikana tiuhaan. Uudessa tilanteessa tarvitaan myös uudenlaista sanastoa.

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikion mukaan viranomaiset eivät olleet valmistautuneet tarpeeksi hyvin tilanteeseen, jonka koronapandemian tiedottaminen saamen kielille toi.

Kaisa Kuhmonen sanookin, että keväällä hallituksen kertoessa uusista tiedoista ei vielä varsinaista luonnosta tällaisten tiedotteiden pohjalle ollut.

Tiedon löytäminen voi tuottaa haasteita

Nyt tiedotteita ja erilaisia informatiivisia tekstejä saamen kielille löytyy jo jonkin verran. Tietojen löytäminen lukuisten eri sivustojen kautta voi olla varsinkin tottumattomalle verkkosivujen käyttäjälle haasteellista.

Esimerkiksi saamelaiskäräjät on koonnut sivuilleen saamenkielisiä tietoja, mutta listan pitäminen ajan tasalla on miltei mahdotonta.

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio toivoo, että viranomaiset ja toimielimet laittaisivat verkkosivuilleen selkeästi esille saamenkieliset koronatiedotteet jo etusivulle.