Hyppää sisältöön

Huoltajat voisivat nyt nähdä yli 10-vuotiaan terveystiedot netissä, mutta puoli miljoonaa perhettä joutuu vielä odottamaan – osa jopa vuoteen 2022

Yle selvitti, että perheiden elämää helpottava uudistus etenee hitaasti eri puolilla Suomea.

Monessa perheessä on törmätty tänä syksynä tilanteeseen, jossa lapsen koronatestin tulos on ollut vanhemmilta piilossa Kelan Omakanta-verkkopalvelussa. Arkistokuva. Kuva: Silja Viitala / Yle

Huoltajilla on ollut lokakuun alusta asti mahdollisuus päästä katsomaan myös yli 10-vuotiaiden lastensa terveystietoja Kelan Omakanta-palvelusta.

Mutta potilastietojärjestelmien kankeuden vuoksi lainsäätäjien sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudistus venyy ja etenee epätahtiin eri puolilla Suomea.

Esimerkiksi Ahvenanmaalla palvelu on jo käytössä, kun taas Mikkelissä edessä on kahden vuoden odotus.

Tilanne aiheuttaa epätasa-arvoa eri paikkakunnilla asuvien suomalaisten perheiden välillä. Suomessa on yli puoli miljoonaa lapsiperhettä, jota uudistus koskee.

Yle selvitti, millä aikataululla huoltajat pääsevät katsomaan yli 10-vuotiaiden lastensa tietoja Omakanta-palveluun. Selvityksen mukaan tilanne 11 maakunnan sairaanhoitopiireissä ja perusterveydenhuollossa on hyvin erilainen eri puolilla Suomea.

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa järjestelmäuudistus ovat valmiina ja käytössä vasta vuonna 2022. Näin ollen aikajana venyy jopa kahteen vuoteen, koska uudistus on jo osassa maata käytössä.

– Tämä aiheuttaa nyt ainakin hetkellistä epätasa-arvoa. Osa huoltajista joutuu odottamaan pidempään. Siihen saakka, kunnes muutos on valmis, on varmistettava, että huoltajat saavat muulla tavalla tarvitsemansa tiedot lasten hoidosta, toteaa Outi Lehtokari Kelasta.

Korona on lisännyt Omakannan käyttöä valtavasti

Tarve uudistuksen pikaiselle läpiviennille on nyt kiihtyneen koronatestauksen vuoksi suuri. Yltynyt koronatestaus on osittain aiheuttanut yhteensä 3,3 miljoonaa käynnin ja 930 000 käyttäjän piikin Omakantaan elokuussa.

Koronatestaus onkin ollut yksi yleisimmistä syistä, joka on saanut ihmiset klikkamaan Kelan Omakanta-verkkopalvelua. Etenkin silloin, kun tekstiviestillä luvattu testitulos ei ole aina tullut perille tai siinä on ollut viivettä.

Moni on törmännyt yli 10-vuotiaiden lapsensa kohdalla muuriin. Omakanta-verkkopalvelu ei ole auennut omilla pankkitunnuksilla. Osa perheistä onkin ratkaissut ongelman hankkimalla 10-vuotiaalle omat pankkitunnukset.

Mutta monessa kodissa lasten terveystietojen perään soittelu tai tietopyyntöjen tekeminen ovat olleet arkipäivää. Tilanne kuormittaa sekä perheitä että terveydenhuoltoa.

Pohjois-Karjalassa Kontiolahdella asuvalla Eeva-Kaisa Pennasella on 12-vuotias poika ja hän on törmännyt ongelmiin usein.

– En pysty uusimaan [lapsen] reseptejä, enkä näe lääkärinlausuntoa. Jos en muista, mitä lääkäri on sanonut, niin joudun soittamaan Lehmon terveyskeskukseen, että lukekaa minulle, mitä lääkäri on sanonut ja mitä on sovittu, Pennanen puuskahtaa.

Kontiolahtelainen Eeva-Kaisa Pennanen odottaa kovasti uudistusta, joka helpottaisi perheen elämää selvästi. -Pojan reseptin uusiminen verkossa olisi totaalinen helpotus. Kuva: Ari Tauslahti / Yle

Sairaanhoitopiirit eivät tiedä tarkasti milloin uudistus on käytössä

Ylen tekemien haastattelujen perusteella moni Suomen sairaanhoitopiireistä ja perusterveydenhuollon toimijoista elää epävarmuudessa uudistuksen toteutumisen ja aikataulun suhteen.

Esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ei ole johtajaylilääkäri Juha Palonevan mukaan saanut järjestelmäntoimittajaltaan tietoa uudistuksen etenemisestä. Yhtä lailla auki on myös Itä-Savon Sosterin aikataulu.

Sen sijaan pääkaupunkiseudun suuri potilastietojärjestelmä Apotti lupaa muutoksen asiakkaidensa käyttöön keväällä 2021. Viivettä aiheuttaa versionvaihtotöiden lisäksi Kelan sertifiointi.

Kontiolahtelaisten Pennasten perheessä jälkikasvun puolesta terveystietojen selailu voi onnistua mahdollisesti jo ensi vuonna. Siun sote eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on jo aloittanut uudistuksen, sillä muutos on testivaiheessa.

Kelan palvelutoiminnan päällikkö Outi Lehtokari muistuttaa, että vanhemmat voivat saada tietoonsa alaikäisten huollettavien potilastietoja myös muuta kautta kuin Kanta-palvelusta. - Kaikki ihmisethän eivät käytä Omakantaa. Tarvitsemme edelleen muitakin tiedonvälitystapoja. Tämä on jatkossakin yksi vaihtoehto muiden ohella. Kuva: Lassi Lähteenmäki/Yle

Lakisääteistä takarajaa ei ole, joten muutos etenee sattumanvaraiseen tahtiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusien määritysten myötä terveysasioissa asiointi myös yli 10-vuotiaan huollettavan puolesta on siis ollut periaatteessa mahdollista lokakuun alusta lähtien.

Mutta käytännössä asiointi eli lapsen Omakanta-tietoihin pääsy verkkopalvelun kautta onnistuu toistaiseksi vain harvoilla alueilla.

Yksi syy tähän on se, että muutoksen läpivientiin ei ole mitään lakiin tai asetukseen perustuvaa takarajaa. Lainsäätäjien, Kelan ja THL:n ponnistus etenee käytäntöön vasta sitä mukaa kuin terveydenhuollon organisaatioiden potilastietojärjestelmät sen mahdollistavat.

– Alun perin THL suositti, että palvelu toimisi jo tämän vuoden aikana. Nyt olemme viestittäneet, että toiminnallisuudet olisi hyvä viedä läpi ensi vuoden aikana. Toive on, että muutos tapahtuisi mahdollisimman pian, toteaa Kelan palvelupäällikkö Outi Lehtokari.

Pullonkaulana uudistuksessa on terveydenhuollon tietojärjestelmien monimutkaisuus ja niiden uudistamisen hitaus. Eri sairaanhoitopiireillä ja alueilla ympäri Suomea on omat järjestelmänsä, joten samat tietotekniset ratkaisut eivät toimi kaikilla.

Kelan mukaan kyseinen Kanta-palvelun uudistus on vietävä läpi 21 potilastietojärjestelmäässä. Palvelupäällikkö Outi Lehtokarin mukaan puolet järjestelmistä on vähintään testaamassa uutta toimintoa; puolet ei ole vielä lähtenyt liikkeelle.

Valmius huoltajia koskevalle uudistukselle on ollut lokakuun alusta voimassa. Kuva: Kuvakaappaus Kelan sivuilta

Päätöskyky arvioidaan kaikista 0–18-vuotiaista

Vaikka vanhemmilla on jatkossa pääsy myös 10–18-vuotiaiden huollettavien Omakantaan, ei huoltaja ei välttämättä näe kaikkea tietoa. Potilastietojen osalta kirjataan edelleen tilannekohtaisesti alaikäisen oma tahto siitä, saavatko huoltajat nähdä hänen hoitoaan koskevat tiedot.

Oikeus omaan tahtoon on kirjattu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista.

– Lääkäri tai hoitaja arvioi joka kerralla erikseen, onko alaikäinen päätöskykyinen kyseisen asian suhteen. Arvio tehdään kaikista alaikäisistä. Alaikää ei ole, muistuttaa KYS:n johtajaylilääkäri Antti Hedman.

Arvio perustuu lapsen tai nuoren haastatteluun ja on aina tapauskohtainen ja tautikohtainen.

– Sanotaanko näin, että se ei ole mikään tieteellinen tai pitkäkestoinen arvio. Tilanne voi muuttua ja toinen lääkäri voi olla eri mieltä eri tilanteessa. Kyse on kuitenkin uudesta asiasta ja rutiiniksi tulevasta arvioinnista, joka edellyttää tiedostamista ja koulutusta. Ideologiana tämä on tuttu, nyt se vain liittyy tähän Kanta-tietoon.

Lapsi tai nuori voi esimerkiksi kieltää, että huoltaja ei näe arkaluontoisia asioita, jotka voivat liittyä mielenterveyteen tai seksuaaliterveyteen.

– Esimerkiksi 17-vuotias voi haluta salata ehkäisypillerireseptin, joka on intiimi asia. Mutta myös sellainen asia, että sen hän voi itse hoitaa ja päättää.

Huoltajat ovat voineet aiemmin erikseen pyytää alaikäisen terveystietoja. Erilliset pyynnöt ovat työllistäneet terveydenhuollon yksiköitä. Nyt uusi kirjaamistapa vähentää terveydenhuollon ammattilaisten työtä sekä selkeyttää tietojen luovuttamisen pelisääntöjä.

Aiheesta voi keskustella 23.10. kello 23.00 saakka.

Lue lisää: