Piispainkokous suosittelee harkintaa homopareja vihkivien pappien rankaisemisessa – "varoitusten varaan ei tulevaisuutta voi rakentaa"

Kokouksen arvioitavana oli KHO:n päätös homoparin vihkineen Oulun hiippakunnan papin saamasta varoituksesta.

Samaa sukupuolta olevia pariskuntia vihkineet papit ovat hiippakunnasta riippuen tulleet kohdelluksi rangaistusten osalta vaihtelevasti. Kuva: AOP

Keskiviikkona koolla ollut piispainkokous suosittelee, että tuomiokapitulit harkitsevat pidättyväisyyttä, kun ne pohtivat seuraamuksia homopareja vihkineille papeille.

Tuomiokapituleilla on piispojen mukaan myös oikeus määrätä seuraamuksia papeille, jotka ovat vastoin kirkon avioliittokäsitystä ja annettuja ohjeita vihkineet avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Seuraamuksia voidaan lisäksi tarkastella tapauskohtaisesti.

Kokouksen arvioitavana oli KHO:n viime syyskuussa antama ratkaisu, jonka mukaan tuomiokapitulilla oli oikeus antaa Oulun hiippakunnan papille varoitus homoparin vihkimisestä.

Piispojen mukaan KHO:n ratkaisu todentaa sen, että tehtyjen päätösten valossa kirkon nykyinen avioliittokäsitys on selkeä ja se perustuu näkemykseen, että avioliitto on miehen ja naisen välinen.

Nyt annettu suositus voisi jatkossa tarkoittaa sitä, että homoparin vihkimisestä ei välttämättä seuraisi papille varoitusrangaistusta, vaikka asia toki käsiteltäisiin tuomiokapitulissa ja papin toimiminen kirkon kannan vastaisesti kirjattaisiin.

Arkkipiispa Tapio Luoma toteaa, että varoitusten varaan tulevaisuutta ei voi rakentaa tilanteessa, jossa ratkaistavana on kirkkoa syvästi jakava erimielisyys.

– Siksi piispainkokous kannustaa tuomiokapituleja viisauteen ja malttiin.

"Toivon, että tässä nähdään nyt pyrkimys sovitella kirkon tilannetta"

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo on suositukseen tyytyväinen.

– Toivoisin, että tämä nyt olisi positiivinen signaali kirkon kentälle ja viesti siitä, että piispat oikeasti haluavat rakentaa rauhaa. Tämä vie valtavasti energiaa, kun tätä keskustelua nyt on käyty niin valtavalla intensiteetillä. Avioliittokysymys ei kuitenkaan ole kirkon tärkein kysymys.

Keskitalo kehottaa pappeja pitäytymään kirkon avioliittokäsityksessä, mutta pitää hyvänä asiana, että nyt annettu suositus myös tasoittaa hiippakuntien välisiä eroja siitä, miten vihkimisasiaan on suhtauduttu.

– On hiippakuntia, joissa seuraamukset ovat olleet hyvinkin ankaria ja toisaalta niitäkin, joissa suhtautuminen on ollut hyvin paljon väljempää.

Keskitalon mielestä on tärkeää, että tapaukset käsitellään tuomiokapitulissa kirkon avioliittokäsityksen pohjalta, mutta pehmeätkin keinot ovat mahdollisia.

– Toivon, että tässä nähdään nyt pyrkimys sovitella kirkon tilannetta, joka on ollut ristipaineinen viime vuosina. Uskon ja luotan siihen, että Oulun hiippakunnan papit noudattavat kirkon ja piispan ohjetta ilman rangaistuksen pelkoakin.

Lue myös: