Piispainkokouksen mukaan KHO:n sateenkaaripappi-ratkaisu vahvistaa kirkon oikeuden päättää, vihkiikö se samaa sukupuolta olevia pareja

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi päätöksessään, että tuomiokapitulilla oli oikeus antaa varoitus samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon vihkineelle papille. KHO kumosi näin hallinto-oikeuden aiemman päätöksen.

Piispainkokouksen mukaan avioliittokäsityksen muuttaminen edellyttää kirkolliskokouksen päätöstä, joka vaatii määräenemmistön. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Piispainkokous katsoo, että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu niin sanotussa sateenkaaripapin tapauksessa selkeyttää tilannetta. Piispainkokouksen mukaan tuore päätös vahvistaa sen, että kirkolla on uskonnollisena yhdyskuntana sisäinen autonomia ja itsenäinen oikeus päättää, vihkiikö se avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja vai ei.

Piispainkokouksen mukaan ratkaisu selkiyttää samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä koskevaa oikeudellista tilannetta.

Piispainkokous merkitsi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun tiedoksi.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi syyskuussa päätöksen niin sanotussa sateenkaaripapin tapauksessa. KHO katsoo vuosikirjapäätöksessään, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ei toiminut lainvastaisesti, kun se antoi samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille varoituksen. KHO kumosi näin hallinto-oikeuden aiemman päätöksen.

Piispainkokouksen mukaan KHO:n ratkaisu todentaa sen, että kirkon nykyinen avioliittokäsitys on selkeä ja se perustuu näkemykseen, että avioliitto on miehen ja naisen välinen. Avioliittokäsityksen muuttaminen edellyttää kirkolliskokouksen päätöstä, joka vaatii määräenemmistön.

– Piispainkokous toteaa, että tuomiokapituleilla on oikeus määrätä seuraamuksia papeille, jotka ovat vastoin kirkon avioliittokäsitystä ja annettuja ohjeita vihkineet avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Esille tulleita vihkimisiä käsitellään tapauskohtaisesti. On syytä harkita pidättyväisyyttä seuraamusten määräämisessä, piispainkokous katsoo johtopäätöksessään.

Arkkipiispa Tapio Luoma kommentoi piispainkokouksen arviota sanomalla, että varoitusten varaan tulevaisuutta ei voi rakentaa tilanteessa, jossa ratkaistavana on kirkkoa syvästi jakava erimielisyys.

– Siksi piispainkokous kannustaa tuomiokapituleja viisauteen ja malttiin, hän sanoo.

Lue myös: