Hyppää sisältöön

Yle aloittaa laajan yhteistyön Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa

Tampereesta halutaan rakentaa uudenlaisen median, mediakasvatuksen ja yhteistyön edelläkävijää.

Yle ja Tampereen kaupunki järjestivät yhteisen yllätyksen Tampereen päivän kunniaksi lokakuun alussa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Yle, Tampereen kaupunki ja Tampereen korkeakouluyhteisö ovat solmineet sopimukset laajasta yhteistyöstä.

Tampereesta halutaan rakentaa osallistavan tarinankerronnan, mediakasvatuksen ja uudenlaisen median edelläkävijää.

Yhdessä kumppanien kanssa Yle tekee Tampereella tutkimus- ja kehitystyötä. Monimuotoisissa ja -tieteisissä hankkeissa keskitytään esimerkiksi tulevaisuuden journalismin muotoihin ja tarinankerrontaan, mediakasvatukseen ja kokemuksellisiin oppimisympäristöihin, digitaaliseen läsnäoloon ja kohtaamiseen sekä tapahtumallisuuteen.

Ylen Urheilu ja tapahtumat -yksikön johtaja Panu Pokkinen sanoo, että Yle on kirjannut uudessa strategiassaan yhdeksi tavoitteekseen tämäntyyppiset kumppanuudet. Ne hyödyttävät Pokkisen mukaan koko mediatoimialaa ja luovaa alaa.

– Tampere on tunnettu tarinankerronnastaan aina Pikku Kakkosesta Kummeliin ja Mummosta Perjantaihin. Tuon vahvuuden varaan Yle haluaa kumppaniensa kanssa lähteä rakentamaan median tulevaisuutta. Haluamme varmistaa, että Tampere on osallistavan tarinankerronnan edelläkävijä, kansainvälinen guru myös tulevaisuudessa, Pokkinen kertoo.

Tampere on Ylen ensimmäinen tämäntyyppinen yhteistyökumppani, mutta ei Pokkisen mukaan viimeinen.

– Toiveenamme on tehdä tästä malli, jota voisimme hyödyntää laajemminkin, hän sanoo.

Yle Pirkanmaan päällikkö Aki Karjalainen on iloinen, että Tampereella ollaan edelläkävijöitä. Perinteiset julkisen palvelun toimijat eivät ole juurikaan tehneet aiemmin tällaista yhteistyötä.

– Haluamme löytää uusia keinoja tehdä korkealaatuista journalismia, uudenlaisia sisältöjä ja rakentaa seuraavan sukupolven mediaa. Osallistamisen kautta pääsemme varmasti kokeilemaan aivan uusia journalismin kerronnan muotoja ja sisältötapoja.

Minkälaisia uusia avauksia voisi olla tulossa?

– Toivottavasti voimme tarttua uusien journalististen kerrontatapojen avulla vaikuttavalla tavalla yhteiskunnassa esille nousseisiin suuriin teemoihin kuten vaikkapa kouluväkivaltaan tai vuotaneiden terapiatietojen aiheuttamiin kysymyksiin.

Pate Mustajärvi ilahdutti kaupunkilaisia Tampereen päivänä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Kokeiluja on jo käynnissä

Kokeiluja on jo käynnissä. Esimerkiksi Yle ja Tampereen korkeakouluyhteisö kehittävät paraikaa pakohuone-konseptia, jossa koetellaan medialukutaitoa. Pakohuone perustuu pelillisyyteen. Tampereen yliopistossa alkaa puolestaan syksyllä 2021 uusi Sustainable Digital Life -maisteriohjelma (siirryt toiseen palveluun), joka toteutetaan yhdessä Ylen kanssa.

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls sanoo, että yhteisenä tavoitteena on viedä media-alan kehitystyö ja tutkimus lähelle ihmisiä, keskelle asukasyhteisöjä ja elävää elämää. Aidoista Living lab -ympäristöistä saadaan tietoa teknologisista, sosiaalisista, yhteiskunnallisista, ekologisista ja taloudellisista tekijöistä, jotka vaikuttavat median ja ihmisen vuorovaikutukseen.

– Olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään ja nyt voimme tavoitella suurempia ja strategisempia hankkeita yhdessä. Koska tapahtumatuotannot keskittyvät tänä aikana verkkoon, korostuu Mediapoliksen rooli entistä enemmän, Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Markku Lahtinen lisää.

Sopimuskumppanien yhteinen tavoite on varmistaa, että Tampere on uudenlaisen median edelläkävijä.

– Digitaalinen murros muokkaa voimakkaasti journalismin kerronnan muotoja ja yleisöjen roolia. Tämä kumppanuus on arvokas silta tutkimuksen ja käytännön välillä, kun haluamme ymmärtää median käyttäjien odotuksia ja tarpeita, sanoo Tampereen yliopiston työelämäprofessori Matti Apunen.

Tampereen kaupungin kanssa ensimmäinen pilottihanke toteutettiin lokakuun alussa, kun Yle ja Tampereen kaupunki järjestivät yhteisen yllätyksen Tampereen päivän kunniaksi. Tampereen keskustassa kiersi rekka, jonkat lavalta suomalaiset huippuartistit soittivat kaupunkilaisille.

Tampereen pormestari Lauri Lyly sanoo, että Tampere on elämysten ja tapahtumakulttuurin pääkaupunki.

– Yle on ollut merkittävä toimija tällä saralla kaupungissamme jo vuosikymmeniä. Tohloppi on tunnettu Ylen kotina. Yle ja korkeakouluyhteisö ovat esimerkkejä keskeisistä kumppaneista, joiden kanssa halumme syventää yhteistyötä entistä suunnitelmallisemmaksi, Lyly sanoo.

Sopimus vahvistaa Lylyn mukaan Tampereen elivoimaa, luovia aloja ja kaupungin AV-alojen kehittämistyötä.

– Median rooli nyky-yhteiskunnassa, riippumaton tiedonsaanti ja ihmisten osallisuuden kokemukset ovat aivan keskiössä tulevaisuuden rakentamisessa. Tampere kasvaa Pohjoismaiden vetovoimaisimmaksi elämyskaupungiksi, pormestari Lyly sanoo.

Lue lisää:

.
.