Hyppää sisältöön

Vaihtoehtoiset tavat uskoa yleistyvät nuorissa ikäluokissa perinteisen jumaluskon sijaan – erityisen vastaanottavaisia vaihtoehtoisuudelle ovat nuoret miehet

Näkymättömät olennot, ennustaminen ja vaihtoehtoiset hoidot kiinnostavat erityisesti 15–29-vuotiaita.

Energiahoidolla kerrotaan pyrittävän vaikuttamaan ihmisen energiajärjelmiin. Kuva: Marko Siekkinen / Yle

Näyttää siltä, että perinteinen kristillisyys on väistymässä ja vaihtoehtoiset tai uushenkiset uskomukset yleistymässä erityisesti nuoremmissa, 1980–90-luvuilla syntyneiden sukupolvissa.

Tällä viikolla julkaistusta evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotiskertomuksesta ilmenee, että 90-luvulla syntyneistä enää 23 prosenttia pitää itseään uskonnollisena.

Uskonto arjessa ja juhlassa (siirryt toiseen palveluun) -julkaisun mukaan nuoremmissa ikäpolvissa lisääntyviä identiteettejä ovat erityisesti uskonnottomat ja etsijät.

Erityisesti uuden etsijöiksi identifioituvat ovat kiinnostuneita vaihtoehtoisista ja new age -tyyppisistä uskomuksista.

Kun tutkimuksessa kysyttiin henkimeedioihin tai kanavointiin uskomisesta, 15–29-vuotiaista ja 30–39-vuotiaista jo lähes joka neljäs ilmoitti uskovansa näihin, kun taas yli 70-vuotiaista vain joka kymmenes uskoi kanavointiin. Kanavointi tarkoittaa, sitä että meedio toimii välittäjänä fyysisen ja henkisen maailman välillä ja saattaa välittää viestejä esimerkiksi kuolleilta henkilöiltä tai eläimiltä.

Koska kyseessä on uskomus, joka ei ole millään tavalla sidoksissa kristilliseen elämänkatsomukseen, sen voidaan Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijan Kimmo Ketolan mukaan ajatella kertovan yleisemminkin avoimuudesta vaihtoehtoisille ja new age -henkisyyteen kuuluville uskomuksille.

New age-käsityksen mukaan ihminen on osa suurempaa kokonaisuutta ja maailmankaikkeutta ja käsitys kapinoi tieteellistä ja teknologista maailmankatsomusta vastaan. Yksilöllisyyttä ja oman totuuden etsimistä korostetaan.

Vaihtoehtoiset terapiat, ennustaminen ja näkymättömät olennot kiinnostavat 15–29-vuotiata

Sama tilanne on nähtävissä useiden muidenkin vaihtoehtoisten uskomusten kohdalla.

Vaihtoehtoisiin terapioihin uskoi nuorimmasta, 15–29-vuotiaiden ikäryhmästä puolet ja suuren murroksen sukupolvessa eli yli 70-vuotiaissa 38 prosenttia.

Nuorimmassa, 15–29-vuotiaiden ikäryhmässä näkymättömiin maailmoihin ja olentoihin uskoi 42 prosenttia vastaajista, kun yli 70-vuotiaissa, suuren murroksen sukupolvessa vastaava luku oli 34 prosenttia.

Uuteen aikakauteen siirtymistä koskevan uskomuksen kohdalla vastaavat luvut ovat 23 ja 15 prosenttia, ja ennustamisen kohdalla luvut ovat 19 ja 8 prosenttia.

Tarot-korttien avulla ennustaja kertoo etsivänsä vastauksia esimerkiksi rakkaushuoliin, työelämään tai rahaongelmiin. Kuva: Sandor Ujvari / EPA

Ketola pitää huomionarvoisensa sitä, että erityisen nuorimpaan sukupolveen kuuluvien miesten keskuudessa näkyvä piikki vastaanottavaisuudessa näille vaihtoehtoisille uskomuksille.

Ilmiö kuvaa uskonnollisen identiteetin uudelleen järjestäytymistä

Ketolan mukaan tutkimuksessa ilmi tulleita muutoksia ei voida kuvata yksinomaan maallistumisena, vaan uskonnollisten identiteettien uudelleenjärjestäytymisenä.

Ketola huomauttaa, että 30–39-vuotiaista jopa vajaa kolmannes määritti identiteettinsä etsijöksi, jotka omaavat liukuvan tai “notkean” uskonnollisen identiteetin.

Havainnot osoittivat, kuinka yleisuskonnollisuuteen kuuluvat uskomukset henkiolennoista, kuolemanjälkeisestä elämästä ja moraalisesta maailmankaikkeudesta säilyvät käynnissä olevassa murroksessa huomattavasti paremmin kuin kristillinen pelastusoppi ja käsitykset Jeesuksen erityislaadusta.

Etsijän identiteetissä korostui juuri tällainen laaja-alainen avoimuus yleisuskonnollisuutta kohtaan samalla kun sitoutuminen kristilliseen oppiin oli heikentynyt, Ketola toteaa.

.
.