Suntin yläjuoksun kosteikko viittä vaille valmis – vedenlaatu paranee, mutta ulkoisesti muutosta tuskin näkee

Keskellä kaupunkia sen sijaan vältytään jatkossa isoilta operaatioilta kuten ruoppauksilta.

Kirkkolehdon kosteikko pyrkii pysäyttämään Suntiin kulkeutuvaa kiintoainesta. Samalla se toimii lähiluontokohteena ja apuna kaloille ja linnuille. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Kokkolassa Suntin yläjuoksun kosteikko valmistuu lähipäivinä. Hyvin sujunut urakka venyi hieman loppumetreillä viikon keskeytyksen takia, kun koska Aila-myrskyn sateet nostivat vedenpintaa ja pehmensivät maaperää.

Runsaan hehtaarin kokoisen Kirkkolehdon kosteikon päihin on kaivettu syvänteet, joihin yläjuoksulta tulevaa kiintoainesta kerääntyy. Se laskeutuu pohjaan, koska veden virtaus hidastuu kosteikon kohdalla. Jatkossa kiintoaines ruopataan pois säännöllisesti.

Kiintoaineksen pysäyttäminen parantaa vedenlaatua, mutta ei tee Suntista silminnähden puhtaamman näköistä. Suntiin valuu vesiä myös kosteikon alapuolelta.

– Uskon että muutosta ei silmällä tulla koskaan erottamaan, mutta toki se vaikuttaa siihen, ettei keskellä kaupunkia jouduta enää tekemään ruoppauksia, arvioi työpäällikkö Mikko Takkula.

Kosteikolla on muitakin merkityksiä: se palvelee luonnon monimuotoisuutta toimimalla kalojen kutupaikkana, kosteikkohyönteisten elinalueena ja vesi- ja rantalintujen lisääntymis- ja ruokailualueena.

Alueelle on rakennettu myös polkuverkosto ja toinen silta on jo paikoillaan. Ponttoonisillan asennus on vielä tekemättä. Kosteikon tienoosta onkin tarkoitus tulla myös lähiluontokohde.