Puurakentaminen on trendikästä, mutta onko se myös terveellisempää? Vahva terveysnäyttö puuttuu vielä

Kuhmossa puurakentamiseen panostetaan monella tavalla ja puukoululla tehdään myös uudenlaista tutkimusta.

Kuhmossa Tuupalan puukoululla on käynnissä hanke, jossa mitataan puurakentamisen vaikutuksia muun muassa lasten stressitasoon. Kuva: Jarmo Nuotio / Yle

Suomessa on tällä hetkellä menossa puurakentamisen trendi, kun 30 prosenttia uudisrakentamisesta on puurakentamista. Puurakentamisella on täällä pitkät perinteet ja puurakentamista pidetään sisäilman kannalta parempana vaihtoehtona. Tutkimuksia asiasta on kuitenkin suhteellisen vähän, ja iso osa tutkimuksista on tehty lyhytaikaisesti ja laboratorio-olosuhteissa. (siirryt toiseen palveluun)

Nyt tutkimustietoa puun terveysvaikutuksista kuitenkin kerätään, vaikka esimerkiksi betonirakentamisesta ei samanlaisia tutkimuksia juuri ole. Yksi näistä tutkimuksista on meneillään Kuhmon Tuupalan uudella puukoululla. Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikkö mittaa Tuupalassa ja sen verrokkikoululla Vaalassa puun fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi myös oppilaiden ja opettajien stressitasoja älysormusten avulla.

– Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että puukoulu auttaisi palautumisessa, ja näiden älysormusten kautta saadaan muun muassa sitä tietoa, kertoo tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen.

Tutkimustuloksia saadaan ensi keväänä.

Jos tutkimuksessa huomataan, ettei puurakentaminen olekaan muuta rakentamista terveellisempää, voiko se olla kova isku koko alalle? Ympäristöministeriön mukaan asia ei ole niinkään.

– Yksittäisestä tutkimuksesta ei pidä vetää liian suuria johtopäätöksiä suuntaan eikä toiseen. Terveys- ja hyvinvointivaikutusten todentaminen on vaikeaa. Tarvitaan lisää tutkimusta, sanoo ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Elementti-Sammon tehtaalla Kuhmossa rakentuu puukerrostalon elementtejä, jotka ainoastaan kasataan rakennuspaikalla. Kuva: Jarmo Nuotio / Yle

Puurakentamista halutaan lisää ilmastosyiden takia

Puurakentamisen tutkimukseen ja kehittämiseen kannustetaan monien ministeriöiden taholta.

– Puun käyttöä rakentamisessa edistetään, koska se on ilmastoviisas materiaali. Sitä kasvaa meillä paljon. Sen työstäminen valmiiksi rakennuksiksi ei kuluta paljoa energiaa, kertoo ympäristöministeriön puurakennusohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Heinon mukaan myös rakennusalalla kasvihuonepäästöjä tulee alentaa, ja puun käyttö on siihen yksi keino.

– Lisäksi tavoitteena on kasvattaa rakennuskannan hiilivarastoa, jolloin puussa oleva hiili ei vapaudu nopeasti takaisin ilmakehään, Heino sanoo.

Heinon mukaan Suomessa on osaamista, mutta lisää kaivataan varsinkin puukerrostalojen ja suurien puurakennuksien kanssa. Heino kannattaakin puurakentamiseen panostamista muun muassa oppilaitoksissa, jotta nykyisestä osaamisesta saadaan kaikki irti.

– Osaamista karttuu, kun hankkeita lähdetään viemään eteenpäin ja tehdään kehitystyötä. Suurin ongelma Suomessa on rakennusalan negatiivinen asenne, joka aiheuttaa sen, että ei haluta oppia uutta, Heino sanoo.

Positiivistakin asennetta rakennusalalta löytyy. Esimerkiksi Elementti-Sammon tehtaalla Kuhmossa valmistuu puukerrostalojen elementtejä kovaa vauhtia ja kehitystyötä tehdään koko ajan.

Elementti-Sammon hallituksen puheenjohtaja Jari Kanerva uskoo, että lisätutkimukset tulevat lisäämään puurakentamisen suosiota.

– Mitä pidemmälle mennään ja tutkitaan, sitä suurempi etu se meille on.

Pitkäaikainen työ tuottaa tulosta

Kuhmossa puurakentamiseen on panostettu monella eri osa-alueella. Kaupunkiin on suunnitteilla puusta rakennettava sote-keskus, ja kaupungin strategiassakin pyritään puurakentamisen edistämiseen.

– Kaupunki ja yritykset ovat tehneet töitä sen eteen, että puurakentaminen edistyy, ja kyllä Elementti-Sammon uutiset ja uudet tilaukset luovat uskoa tulevaisuuteen, kertoo Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

Kuhmolaisen Elementti-Sammon tehtaalla rakennetaan muuttovalmiita puutaloelementtejä, jotka ainoastaan kasataan rakennuspaikalla.

Ympäristöministeriön Petri Heinon mukaan puurakentamiseen ollaan koko ajan panostamassa enemmän sekä hallituksen ja ministeriöiden että kuntien ja kaupunkien tasolla. Kuhmossa uskotaan vahvasti puuhun ja sen tulevaisuuteen.

– Mitä enemmän puuta hyödynnetään, sitä enemmän saadaan kokemusta. Ja siten ihmiset vakuuttuu siitä, että tämä on hyvä ja oikea tie, Määttä sanoo.

Päivitetty 5.11.2020 klo 15:03: Korjattu Jari Kanervan sukunimi oikeaksi, jutussa luki aiemmin Kanervo.

Millaisia kokemuksia tai ajatuksia sinulla on puurakennuksessa asumisesta? Voit osallistua keskusteluun 6.11. saakka.