1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. hylkeet

Norppakannan oletetaan kasvaneen viime vuodesta – leuto sää haittasi laskentaa

Metsähallituksesta kerrotaan, että pesälaskennan aika jäi jäiden nopean sulamisen vuoksi lyhyeksi, ja vaikeiden olosuhteiden takia läheskään kaikkia norpan pesäpaikkoja ei löydetty

hylkeet
Kuvassa on saimaannorppa Savonlinnassa.
Juha Metso / AOP

Norppakannan oletetaan kasvaneen viime vuodesta.

Arvion mukaan norppakannan uskotaan kasvaneen talvesta 2019 noin 15-20 yksilöllä. Norppakannan kooksi arvioidaan 420-430 norppaa.

Saimaannorppakannan tarkkaa kokoa ei ole pystytty kuitenkaan arvioimaan leutojen säiden vuoksi. Laskennan perustana on käytetty pesälaskennassa havaittujen lumipesien määriä ja jäällä havaittuja norppia.

Saimaan kerrotaan jäätyneen myöhään ja normaaleja pesimäkinoksia syntyi vähän. Etenkin virtaisilla alueilla sekä Savonlinnan eteläpuolisella Saimaalla suuri osa norpista talvehti ilman pesää.

Uuden arvioinnin teossa on käytetty apuna viime vuoden kuolleisuus- ja syntyvyystietoja sekä tietoa kannan aiemmasta kehityksestä viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Lue seuraavaksi