Hyppää sisältöön

Hämeen liitto: Tuulokseen suunniteltu kiertotalouspuisto ei sovi vaarallisille jätteille, eikä niiden loppusijoitukseen

Liitto muistuttaa, että maakuntakaavassa on tarkkaan määritelty alueen käyttötarkoitus.

Tuulokseen suunniteltu kiertotalouspuisto on aiheuttanut aiemmin keskustelua muun muassa paikallisten asukkaiden keskuudessa. Kuva: Mika Halme / Yle

Tuulokseen suunnitelun kiertotalouspuiston alue ei sovi Hämeen liiton mukaan vaarallisen jätteen käsittelyyn eikä sen loppusijoitukseen. Antamassaan lausunnossa Hämeen liitto katsoo, että pilaantumattomien ylijäämämaiden käsittely ja varastointi sopivat maakuntakaavan tarkoitukseen alueen käytöstä.

Lisäksi Hämeen liitto toteaa, että Mustajärventiehen kohdistuvan raskaan liikenteen merkittävän lisäyksen vuoksi tiehen kohdistuvia vaikutuksia olisi pitänyt arvioida huomattavasti perusteellisemmin kuin mitä nyt on tehty. Hämeen liitto painottaa, että hankkeen toteuttaminen edellyttää Mustajärventien olennaista parantamista.

Paadenkolu Oy suunnittelee kiertotalouspuiston perustamista Tuulokseen ja hankkeesta on parhaillaan käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely. Siinä tarkastellaan kolmea eri toteuttamisvaihtoehtoa. Lisäksi on olemassa nolla-vaihtoehto (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa (VE1) alueelle sijoittuu pilaantumattoman maa- ja kiviainesten otto- ja käsittelytoimintaa. Toisessa ja kolmannessa vaihtoehdossa (VE2 ja VE3) käsitellään laajasti myös vaarallisia jätteitä. VE3:ssa kaikki hyödyntämiskelvoton jäte myös loppusijoitetaan alueelle.