Hyppää sisältöön

Saimaan norppasaaristo ehdolle Unescon maailmanperintökohteeksi

Kaupunkipuiston perustaminen Savonlinnaan ja verkkokalastusrajoitusten päivittäminen olisivat lisätuki hankeen hyväksymiselle Unescossa.

Kuva: Juha Metso / AOP

Suomi aikoo esittää Saimaan norppasaaristoja uudeksi luonnonperintökohteeksi Unescon maailmanperintöluetteloon.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on kertonut aieluettelon päivittämisestä Maailmanperintöfoorumissa tänään.

Unescon maailmanperintösopimuksen tarkoituksena on turvata maapallon arvokkaimman luonto- ja kulttuuriperinnön säilyminen.

Esitetty maailmanperintökohde sijaitsee Saimaalla, Suomen suurimmalla järvellä. Perintökohde koostuisi pääosin valtion suojelluista Natura 2000 -alueista.

– Suomi on maailmanperintöstrategiassa linjannut, että luetteloon ehdotetaan vain erityisen arvokkaita kohteita. Sellainen norppasaaristojen kokonaisuus todella on, kertoo Mikkonen ympäristöministeriön tiedotteessa.

Norppakanta oli pienimmillään vain 130-160 yksilöä. Viimeisissä laskelmissa kanta on saatu kasvatettua 420-430 norppaan.

Ilmastonmuutos on kuitenkin vakava uhka norppakannalle.

Norppasaaristot olisi Suomen toinen luonnonperintökohde

Esitykset viedään Suomen kansalliseen aieluetteloon, jonka kohteita Suomi aikoo esittää maailmanperintöluetteloon. Ministeriöt esittävät uusilla kohteilla päivitetyn aieluettelon Unescolle viimeistään tammikuussa.

Päätöksen maailmanperintöluetteloon liitettävistä kohteista tekee vuosittain kokoontuva maailmanperintökomitea, joka koostuu 21 sopimusvaltion edustajista.

Ministeri Mikkosen mukaan tavoitteena on, että komitea voisi päättää norppasaaristojen lisäämisestä maailmanperintöluetteloon vuoden 2024 kokouksessa.

Hankkeen kustannuksiksi on arvioitu vuosina 2021-2023 noin 210 000 euroa. Metsähallituksen vuotuiset kustannukset esiselvitykseen ja varsinaisen hakemuksen valmisteluvaiheessa ovat noin 70 000 euroa.

Mikkonen otti kantaa myös Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston puolesta.

– Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Savonlinnaan ja verkkokalastusrajoitusten päivittäminen olisivat tarpeellinen lisätuki hankkeen hyväksymiselle Unescossa, toteaa ympäristöministeri Mikkonen.

Norppasaaristo on ympäristöministeriön ja Metsähallituksen yhteinen esitys luonnonperintökohteeksi.

Maailmanperintöluettelossa on tällä hetkellä 1 121 kohdetta, joista 213 edustaa luonnonperintöä. Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta kuusi edustaa kulttuuriperintöä ja yksi eli Merenkurkun saaristo, luonnonperintöä.

.
.