Hyppää sisältöön

Vuosikausia kiistellyn tekopohjavesihankkeen ympärillä kuohuu: Tampere arvioi vesilaitoksen toimitusjohtajan kaksoisroolin

Tampereen Veden ja tekopohjavesiyhtiö Tavasen toimitusjohtaja Petri Jokela kiistää mahdollisen esteellisyyden.

Tampereen seudulla juotaisiin tekopohjavettä, jos Tavase-hanke toteutuisi. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Tampereen Veden toimitusjohtajan kaksoisrooli hämmentää Pirkanmaalle vuosikausia suunnitellun tekopohjavesihankkeen Tavasen valmistelussa.

Tampere on antamassa Tavaselle lisärahaa tekopohjavesilaitoksen valmisteluun. Tampere pyysi Tampereen Vedeltä selvityksen, jossa vertailtaisiin Tavasea muihin vaihtoehtoihin. Tampere odotti pitkään selvityksen valmistumista, jotta Tavasen osakeantiin osallistumisesta voitaisiin päättää.

Tampereen Veden teettämä selvitys tuli siihen johtopäätökseen, että tekopohjaveden valmistaminen on monin tavoin parempi vaihtoehto kuin pintaveden. Ongelmalliseksi selvityksen tekee se, että Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela on myös Tavase Oy:n toimitusjohtaja.

Tampere on siis myöntämässä lisärahaa Jokelan johtamalle Tavaselle sellaisen selvityksen perusteella, jonka on tilannut Jokelan myös johtama Tampereen Vesi.

Toimitusjohtaja kiistää yhteyden

Jokelan mielestä selvityksellä ja lisärahapäätöksellä ei ole yhteyttä. Jokela sanoo, että kaupunginhallituksen konsernijaosto pyysi Tampereen Vedeltä vedenhankinnan pitkän tähtäimen suunnitelman. Jokelan mukaan pyyntö ei liittynyt Tavasen rahoitusratkaisuihin.

– Ei ole ollut Tampereen Veden eikä Tavasen määräysvallassa, milloin konsernijaosto näitä asioita käsittelee.

Tavase tuottaisi talousvettä useille Tampereen seudun kunnille Kangasalan ja Pälkäneen harjualueella. Tampere omistaa yhtiöstä noin 80 prosenttia, Akaa, Kangasala, Lempäälä ja Vesilahti pienempiä osuuksia. Tekopohjavesihanke on kohdannut kovaa arvostelua.

Mahdollinen esteellisyys esiin kokouksessa

Tampereen Veden liikelaitoksen johtokunta hyväksyi tulevaisuuden vedenhankintaa koskevan selvityksen 27. lokakuuta. Tuolloin johtokunnan jäsen esitti, että toimitusjohtaja Petri Jokela on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Jokela ei katsonut olevansa esteellinen eikä jäävännyt itseään.

– Oli etukäteen katsottu, että minulla ei ollut syytä jäävätä itseäni, Jokela sanoo.

Jokelan mukaan ei pidä turhaan jäävätä itseään työtehtäviin kuuluvissa asioissa. Laki sanoo, että virkamiehen on itse jäävättävä itsensä, jos hän katsoo sen esteellisyyttä koskevien pykälien perusteella tarpeelliseksi.

Päätösesityksestä poistettiin viittaus selvitykseen

Konsernijaoston tiistain kokouksessa mahdollinen esteellisyysongelma pyrittiin kiertämään poistamalla selvitykseen viittaava kappale esityslistan perusteluista. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Ylen toimittaja kokouksen alla kysyi kaupunginlakimieheltä ja konsernijohtajalta mahdollisesta esteellisyydestä.

Kokouksen toisessa pykälässä vesilaitoksen teettämä selvitys kuitenkin merkittiin konsernijaostolle tiedoksi.

Tampereen omistajaohjausta johtava rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen kuvailee selvityksen tarkoitusta toisin kuin Jokela. Vuojolaisen mukaan konsernijaosto halusi käsityksen Tavasen roolista Tampereen tulevassa vedenhankinnassa. Selvityspyyntö liittyi ainakin välillisesti lisärahapäätökseen.

– Kun Tavasen rahat alkavat kohta taas loppua ja yhtiöön tarvitsisi laittaa lisää rahaa, on luonnollista, että selvitystä käytetään hyödyksi.

Vuojolainen sanoo, että kaupunki joutuu arvioimaan Jokelan kaksoisroolia.

– Kyllä tässä syntyy sellaisia kysymyksiä ja pohdintoja, että pakkohan asiaa on miettiä.

Tampereella on päätetty Tavasen lupaprosessin viemisestä loppuun. Tämän jälkeen hankkeen toteutuksesta päätetään erikseen. Vuojolaisen mukaan pelkästään tämän tavoitteen toteuttaminen on painava syy antaa Tavaselle lisää rahaa, koska ilman rahaa lupaprosessia ei voi edistää.

– On konsernijaoston jäsenten asia, miten selvitys on sitten vaikuttanut itse kunkin ajatuksiin tai päätöksiin.

Selvitystä teki Tavasen hallituksen entinen jäsen

Tampereen Vesi tilasi selvityksen konsulttiyhtiö Afrylta. Selvityksen tekoon osallistui muun muassa Afryn Suomen vesiliiketoiminnan johtaja Reijo Kuivamäki. Kuivamäki myös esitteli selvityksen luottamuselimille Tampereella.

Kuivamäki oli Tampereen Veden toimitusjohtaja vuosina 2003–2007, eli Tavase Oy:n alkuvuosina. Tavase perustettiin joulukuussa 2002.

Kuivamäki osallistui aikanaan Tampereen Veden toimitusjohtajana muun muassa Pirkanmaan alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelman tekoon. Tuossakin suunnitelmassa tekopohjavesihanke Tavasella oli keskeinen rooli.

Kuivamäki oli myös jonkin aikaa Tavasen hallituksessa yhtiön alkuaikoina. Hän ei pidä yli kymmenen vuoden takaista rooliaan ongelmana.

– Siitä on tosi pitkä aika, kun olen Tavasea ollut viemässä eteenpäin. Näen, että en voi olla sen suhteen esteellinen, Kuivamäki sanoo.

– Kuivamäki on Suomen suurimman vesialan konsulttiyhtiön vesiasioista vastaava johtaja. Häntä parempaa asiantuntijaa ei alalta löydy, Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela sanoo.

Tampereen kaupungin omistusohjausta johtava Arto Vuojolainen sanoo uskovansa, että Afry itse arvioi, että heidän tekemänsä työ tulee puolueettomasti tehtyä.

Artikkelia korjattu 17.11.2020 klo 9.14: Reijo Kuivamäki osallistui selvityksen tekoon ja esitteli sen luottamuselimille.

Lue lisää:

Tekopohjavesihanke Tavase on saamassa lisää rahaa Tampereelta: päätös tehtiin esityksen epäselvyyksistä huolimatta