Viranomaiset pantiin selittämään kuntabyrokratiaa teini-ikäisille Joensuussa – nyt Eemeli Onatsu, 16, uskaltaa ottaa kantaa vaikka soteen

Virkakummit avaavat päätöksentekoa ja pitävät huolen, että nuoria kuullaan jo valmisteluvaiheessa.

Eemeli Onatsu istuu nuorisovaltuuston edustajana Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnassa. Hän kokee, että on päässyt aidosti vaikuttamaan asioihin. Kuva: Ari Tauslahti / Yle

Eemeli Onatsu on 16-vuotias ja erottuu joukosta.

Alkamassa on Joensuun kaupungin sote-neuvottelukunnan kokous, ja huoneessa istuu Onatsun lisäksi liuta luottamusmiehiä ja kaupungin viranhaltijoita. Onatsu edustaa kokouksessa nuorisovaltuustoa eli hänen tehtävänään on tuoda esiin nuorten näkökulma.

Tiistaina kokouksen asialistalla ei ole vaikeita päätöksiä. Mutta jos olisi, Onatsu osaisi todennäköisesti ottaa niihin kantaa. Kokouksen valmistellut Heini Lehikoinen on nimittäin selittänyt päätettävät asiat jo siinä vaiheessa, kun esityslistaa on koottu. Onatsu on voinut kysyä tai esittää mielipiteitä. Toisinaan listalle nousee joku Onatsun ehdottama asia.

Tällainen yhteistyö ei ole itsestäänselvyys, vaan näin on tehty, koska Lehikoinen on virkakummi ja Onatsu hänen suojattinsa.

Nuorilla ei usein ole aitoa vaikutusmahdollisuutta

Virkakummit ovat Joensuun kaupungin vastaus siihen, että nuorten on ollut vaikea vaikuttaa aidosti päätöksentekoon.

Joensuussa nuorisovaltuustolla on ollut usean vuoden edustaja kuudessa kaupungin lautakunnassa. Pelkkä kokouksissa istuminen ei kuitenkaan takaa sitä, että nuorten näkemystä kuultaisiin. Toisinaan nuorten on ollut mahdotonta ottaa kantaa: pelkän pykälätekstin pohjalta asiaa on ollut vaikea ymmärtää tai sitten asia on kerrottu vasta kokouksessa, eikä siihen ole ehtinyt perehtyä.

– Kokoukseen osallistuva nuori voi olla 15-vuotias. Ei hänellä voi olla vielä mitään kokemusta kunnallisesta päätöksenteosta, Joensuun kaupungin nuorisoasiamies Jutta Kukkonen huomauttaa.

Virkakummit ovat alun perin Kukkosen idea. Hän luotsaa Joensuun nuorisovaltuustoa ja huomasi, että nuorisovaltuuston omissa kokouksissa nuoret ovat hyvin mukana, mutta lautakunnissa tilanne on toinen.

Jutta Kukkosen mukaan virkakummit ovat parantaneet Joensuussa nuorisovaltuuston ja kaupungin lautakuntien yhteistyötä. Viestit kulkevat nyt molempiin suuntiin. Kuva: Ari Tauslahti / Yle

Yhteistyö nuoren kanssa pakottaa perustelemaan päätökset

Joensuussa virkakummeja on ollut syksystä lähtien. Kummeiksi on nimetty viranhaltijoita, jotka toimivat lautakunnissa valmistelijoina tai esittelijöinä. Heini Lehikoinen on esimerkiksi varsinaiselta titteliltään hyvinvointikoordinaattori.

Osalla yhteistyö hakee vielä muotoaan, mutta Lehikoinen ja Eemeli Onatsu löysivät yhteiset työtavat nopeasti. Ensimmäiset viestit vaihdetaan siinä kohtaa, kun Lehikoinen ryhtyy suunnittelemaan seuraavaa kokousta.

Lehikoisen mukaan vuoropuhelu on vaikuttanut kokousten valmisteluun.

– Huomaan pohtivani asioita perusteellisemmin, kun mietin, miten selitän tämän asian Eemelille. Ja kun keskustelemme Eemelin kanssa, niin hän esittää kysymyksiä ja mielipiteitä jo siinä valmisteluvaiheessa, Lehikoinen kertoo.

Kaikki asiat ovat nuorten asioita

Vaikka virkakummitoiminta on vielä nuorta, yksi iso muutos on jo tapahtunut.

Jutta Kukkonen kertoo, että aiemmin viranhaltijat lähestyivät nuorisovaltuustoa lähinnä vain silloin, kun päätettävänä oli suoraan nuoriin vaikuttava asia. Nyt nuorten kantaa kysytään kaikenlaisiin asioihin, kuten vaikka kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen.

Kukkosen mukaan tämä on hyvä suuntaus. Nuoret ovat kaupunkilaisia siinä missä muutkin, ja se mikä koskee kaupunkilaisia, koskee myös nuoria.

Eemeli Onatsun mukaan vaikuttaminen on tehty nuorille helpoksi.

– Kaikki avaimet ovat omassa kädessä. Ihan sama, mitä mielen päällä on, niin saa kysyä ja siihen saa varmasti vastauksen, Onatsu toteaa.

Hyvinvointikoordinaattori Heini Lehikoinen pitää virkakummin tehtävää mieluisana, sillä se tuo työhön uusia näkökulmia. Kuva: Ari Tauslahti / Yle

Virkakummit ovat harvinaisuus

Vastaavanlaisia virkakummeja ei tiettävästi ole muualla Suomessa. Muutamissa kunnissa nuorisovaltuutetuilla on oma kummivaltuutettu, mutta Joensuussa virkakummit nähtiin paremmaksi vaihtoehdoksi. Syitä oli useita.

Ensimmäiseksi Jutta Kukkonen nostaa esiin sen, että viranhaltijat valmistelevat asiat. Heidän kauttaan nuorten näkemys tulee kuulluksi riittävän ajoissa. Valtuutettujen mahdollisuus vaikuttaa yksityiskohtiin on rajatumpi.

Toinen syy oli se, ettei kummitoimintaa haluttu sotkea puoluepolitiikkaan. Lisäksi virkakummit tuovat toimintaan jatkuvuutta, sillä valtuutetut vaihtuvat tiuhempaan kuin viranhaltijat.

Täysin kitkatta eivät virkakummit Joensuussa vielä toimi.

Heini Lehikoinen ymmärtää, että virkakummin rooli voi tuntua raskaalta, sillä yhteisten työtapojen löytäminen vielä aikaa. Lehikoinen esimerkiksi arvioi käyttävänsä kokousten valmisteluun nyt enemmän aikaa. Siltikään hän ei koe virkakummin tehtävää taakaksi.

– Olen kokenut, että tämä on antanut enemmän kuin ottanut.

Ovatko virkakummit hyvä idea? Entä miten muutoin voisi helpottaa nuorten osallistumista kuntapäätäntään? Aiheesta voi keskustella 12.11. kello 23 saakka.

Lue lisää: