Vastaamon hallituksen uusi puheenjohtaja Heini Pirttijärvi ensi kertaa laajassa haastattelussa – Lue tästä, miten hän kommentoi yhtiön toimia tietomurtokriisin aikana

Miksi Vastaamo arvioi tietomurron uhrien määrän aluksi niin väärin? Hallituksen uusi puheenjohtaja: Uskon, että tietoa on tullut vaiheittain

Heini Pirttijärvi
Miten Vastaamo aikoo palauttaa asiakkaiden luottamuksen? Tietomurrosta on tehty poliisille yli 25 000 rikosilmoitusta. Heini Pirttijärvi on Vastaamon hallituksen uusi puheenjohtaja ja toimiva toimitusjohtaja.

Psykoterapiakeskus Vastaamon hallituksen tuore puheenjohtaja Heini Pirttijärvi vastasi tänään Ylen aamussa kysymyksiin tietomurrosta ja siitä, mitä Vastaamo tekee tilanteen eteen.

Myös Suomen hallitus on keskustellut Vastaamon tietomurron uhrien tilanteesta ja erilaisista toimista tietosujan parantamiseksi. Sen on tarkoitus tiedottaa tarkemmista toimista tänään iltapäivällä.

Pirttijärvi on aiemmin urallaan toiminut esimerkiksi hoivayhtiö Esperi Caren johdossa. Hän toimii tällä hetkellä myös toistaiseksi Vastaamon toimitusjohtajana. Yhtiön aiempi toimitusjohtaja Ville Tapio irtisanottiin tehtävästä tietomurron seurauksena.

Tästä jutusta voit lukea, miten Pirttijärvi vastasi haastattelussa esitettyihin kysymyksiin.

Asiakkaiden tietopyyntöjen vastaamiseen rekrytoitu lisäkäsiä

Minkälaista apua Vastaamo on tarjonnut tietomurron kohteeksi joutuneille ihmisille?

– Vastaamossa on tehty paljon hyvää työtä tämän tilanteen selvittämiseksi. Me tulemme jatkossakin tekemään aivan kaikkemme, että tilanne saadaan selvitettyä. Se, mitä tähän mennessä on tehty ja tullaan tekemään jatkossakin, on esimerkiksi viranomaisyhteistyö. Voimme luottaa siihen koko Suomen kansana, että viranomaiset tekevät hyvää työtä ja selvittävät tätä asiaa.

– Toinen asia, mitä me teemme, niin todellakin tuemme asiakkaita, eli käymme keskustelua asiakkaiden kanssa. On avattu kriisilinja. Annamme heille niitä tietoja, mitä he tarvitsevat. Henkilökunta tekee aivan valtavasti hyvää työtä tälläkin hetkellä ja on tehnyt koko kriisin ajan. Johdon päätehtävä on nyt tukea henkilökuntaa, että he voivat keskittyä oman työnsä tekemiseen.

Kriisin alkuvaiheessa Vastaamon asiakkaana olleet ihmiset kertoivat, että heillä oli ollut vaikeuksia saada yritykseltä itseään koskevia tietoja, joita on voinut tietomurron vuoksi vuotaa. Oletteko nyt pystyneet toimittamaan ihmisille tiedot, joita he ovat pyytäneet?

– Tästä tilanteesta on lähetetty tieto näille asiakkaille. Tietopyyntöjä on tullut paljon, ja näitä työstetään parasta aikaa. Teemme kaikkemme, että he saavat ne tiedot. Tätä prosessia viedään eteenpäin niin hyvin kuin vain pystytään.

Osaatko sanoa, mihin päivämäärään mennessä kaikki omia tietojaan pyytäneet ihmiset ovat saaneet nähdä ne tiedot, mitä heistä on vuotanut?

– On tietyt määräajat, missä me näitä toimitamme viranomaisten säännösten ja määräysten mukaan. Näin tulemme toimimaan ja kaikkemme teemme, että näin tulee tapahtumaan.

Millaisia ne määräajat ovat?

– Puhutaan kuukauden määräajasta, ja näin ollen sitten riippuu tietysti tilanteesta.

Tämä on aivan valtava määrä ihmisiä. Pystyttekö hoitamaan ne kaikki kuukaudessa?

– Se on valtava määrä ihmisiä, se on juurikin näin. Puhutaan isosta määrästä ihmisiä. Me olemme rekrytoineet lisää henkilökuntaa siihen, että teemme kaikkemme ja pystymme tekemään sen, mitä tarvitsee [tehdä] ja mitä myös edellytetään tämän tyyppisessä tilanteessa.

Olette perustaneet kriisipuhelimen. Kuinka paljon sinne on soitettu?

– En tiedä sitä tarkkaa lukumäärää vielä. Olen aloittanut vasta muutama päivä sitten, ja monissakin asioissa perehtyminen on vielä vaiheessa.

– On soitettu paljon. Se, mikä on ollut hienoa, on että vapaaehtoisvoimin on Suomessa pystytetty monta tukimuotoa lisää. Tästä minä haluan kyllä kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tämän kriisin tukemiseen osallistuneet. Lämmin kiitos siitä kaikille teille, jotka olette olleet matkassa.

Tietomurron uhreille kaavaillaan taloudellista tukea

Tietomurron uhreille koituu myös taloudellisia kuluja esimerkiksi luottotietovahtien ja luottokieltojen kautta. Minkälaista taloudellista tukea te olette antaneet näille tietomurron kohteeksi joutuneille?

– Tästä on vielä paljon selvitystyötä meneillään. Tämä on myös asia, mihin olen itse perehtymässä vielä.

Mutta tällaista taloudellista tukeakin on tulossa? Olenko oikeassa käsityksessä?

– Minä olen siinä samassa käsityksessä, mutta sitten minkälaisista summista kokonaisuudessa puhutaan, niin näihin olen vielä perehtymässä.

Miksi Vastaamo arvioi tietomurron uhrien määrän niin väärin?

Hallituksen puheenjohtajana ja väliaikaisena toimitusjohtajana sinä olet varmasti saanut kaiken sen tiedon, mitä Vastaamolla on tähän tapaukseen liittyen nähtäväksesi ja käyttöösi. Mikä on analyysisi, miksi näin kävi?

– Tietomurtohan on tietysti tekninen asia, ja jotakin on ollut liian heikosti suojattuna.

– Asiantuntijat ovat tarkastaneet järjestelmät, tietoturvaa on lisätty, ja meidän järjestelmiä tarkkaillaan ja valvotaan tehostetusti nyt koko ajan tässä tilanteessa.

Kriisin alkuvaiheissa yhtiön käsitys oli, että tietomurrolla olisi noin tuhat uhria. Todellisuudessa tietomurto koskettaa noin 40 000 ihmistä. Miten on mahdollista, että siinä alkuvaiheessa se arvio meni niin pahasti pieleen?

– En vielä siinä vaiheessa ollut vastuullisissa tehtävissä Vastaamossa. Se, mitä voisin kuvitella, että siinä alkuvaiheessa kävi – ja tätä nyt en tiedä faktisesti – oli, että sitä tietoa on tullut vaiheittain. Uskon itse, että on ollut kyse [siitä], että tietoa on tullut vaiheittain. Tämä on oma käsitykseni tällä hetkellä asiasta.

Pirttijärvi kommentoi Vastaamon roolia tietomurrossa lyhytsanaisesti

Vastaamo on kertonut avoimesti, että sen järjestelmiin on kohdistunut jo aiemmin toinen tietomurto. Yhtiön kertoman mukaan sen aiempi toimitusjohtaja Ville Tapio olisi ollut jossain määrin tietoinen näistä murroista, mutta ei olisi sitten kertonut tietoa eteenpäin.

Mikä on käsityksesi siitä, kuinka paljon näitä tietoja on yritetty pimittää ja salailla siinä vaiheessa, kun niistä on ollut jo vihiä?

– Nämä ovat kaikki asioita, jotka sitten tutkinnan myötä selviävät. Tässä on tällä hetkellä asiat tutkinnassa, ja nämä kaikki selviävät sitten tutkinnan myötä. Siitä varmasti sitten tiedetään myöhemmin lisää.

Eli tässä vaiheessa sinulla ei ole ymmärrystä siitä, että mitä kaikkia tietoja siellä on mahdollisesti jätetty kertomatta aikaisemmin?

– Nämä selviävät siinä tutkinnassa. Tutkinta on meneillään ja viranomaiset tutkivat. Poliisi tekee erittäin hyvää työtä tälläkin hetkellä. Voimme luottaa siihen, että viranomaiset selvittävät nämä asiat.

Milloin viimeksi kiristäjä-hakkeri on ollut Vastaamoon yhteydessä?

– Näihin asioihin olen vielä perehtymässä. Se varmasti selviää perehdytykseni aikana lähipäivinä. Kokonaisuutena koko tämä rikollinen toiminta on poliisin tutkinnassa, ja siellä selvitetään kaikkia näitä asioita.

Poliisi tutkii myös sitä, onko Vastaamo syyllistynyt rikokseen. Rikosnimikkeenä olisi mahdollisesti tietosuojarikos. Miten kommentoit sitä?

– Tämä jää nähtäväksi, että millainen tutkinnan lopputulos sitten on.

"Tilannekuva ei muodostu aivan hetkessä"

Miten aiot ottaa haltuun kaiken tämän, mitä tässä on tapahtunut? Tuntuu, että on aika paljon sellaisia asioita, joihin et ole vielä ehtinyt perehtyä.

– Olen tullut tähän tehtävään hyvin nopealla varoitusajalla, ja näin ollen lähtenyt perehtymään siihen, mitä on tapahtunut. Nyt teemme kaikkemme sen eteen, että teemme viranomaisten kanssa niin paljon töitä, kuin he tarvitsevat meitä. Tuemme asiakkaita, jotka ovat olleet tietomurron kohteena. Varmistamme sitä, että meidän erittäin ammattitaitoisella henkilökunnalla on hyvät työskentelyolosuhteet.

– Se tarkoittaa minulle henkilökohtaisesti paljon palavereja, paljon tapaamisia, paljon esimerkiksi henkilökunnan kanssa keskustelua. Tämän tyyppisessä tilanteessa tilannekuva ei muodostu aivan hetkessä, vaan täytyy käydä paljon keskustelua ja selvittää asioita ennen kuin sitten voi vetää johtopäätöksiä.

Kaupunkien, sairaanhoitopiirien ja Kelan kautta on aiemmin tullut asiakkaita Vastaamoon. Tietomurron myötä yhteistöitä on lopetettu, eikä esimerkiksi Kela enää ohjaa uusia kuntoutusasiakkaitaan Vastaamoon. Minkälaisia selvitysprosesseja teillä on tällä hetkellä käynnissä julkisen puolen toimijoiden kanssa?

– Sekä Kela että Valvira ovat luonnollisesti pyytäneet meiltä selvitykset. Olemme toimittaneet nämä heille. Heillä on tietysti omat prosessit siihen, miten he käyvät läpi meidän selvityksemme, mutta erittäin hyvässä yhteistyössä tätä tehdään. Meille on tärkeää, että he saavat kaiken sen tiedon, mitä he tarvitsevat.

Suomen hallitus neuvotteli eilen keskiviikkona Vastaamon laajan tietomurron uhrien tilantesta. Miten hallituksen suunnalta on oltu yhteydessä Vastaamoon?

– Itse olen ollut siihen suuntaan yhteydessä. Toistaiseksi meidän keskustelumme ovat vielä tulossa. Henkilökohtaisesti olen keskustellut muiden viranomaisten ja heidän ylimpien johtojensa kanssa, ja nämä ministerikeskustelut ovat vielä tulossa myöhemmin.

Milloin tapaamiset mahdollisesti järjestetään?

– Se riippuu monista seikoista ja heidän aikatauluistaan. Mutta joka tapauksessa kyllä näitä keskusteluja käydään.

Lue myös: