Ulkoministeriön teettämä kysely: 20 prosenttia katsoo, että kehitysyhteistyö on melko vähämerkityksistä tai yhdentekevää

Selvä enemmistö suomalaisista on edelleen kuitenkin sitä mieltä, että kehitysyhteistyö on erittäin tai melko tärkeää.

Enemmistö suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Guatemalassa on talouskriisin takia jouduttu vähentämään kouluopetusta ja oppimateriaalit kotiopetukseen on toimitettu ulkomaisen kehitysyhteistyön turvin. Kuva: Esteban Biba / EPA

Selvä enemmistö eli 78 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä, ilmenee ulkoministeriön Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä (siirryt toiseen palveluun).

Vahvinta kannatus on alle 25-vuotiaiden sekä korkeasti koulutettujen keskuudessa. Kannatus on laskenut viime vuodesta, jolloin 89 prosenttia vastaajista piti kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä.

20 prosenttia kyselyyn vastanneista on nyt sitä mieltä, että kehitysyhteistyö on melko vähämerkityksistä tai yhdentekevää. Lukema oli viimeksi näin korkealla vuonna 2012.

Runsas puolet vastaajista katsoo, että koronapandemia ei ole muuttanut suhtautumista kehitysyhteistyöhön. Viidennes taas ilmoittaa suhtautuvansa siihen nyt myönteisemmin ja niin ikään viidennes kielteisemmin.

Tutkimukseen osallistui 1 071 ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luotettavuustasolla.