1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. media

Mihin kolmesta ryhmästä itse kuulut? Joka viides suomalainen eroaa yhä jyrkemmin muista siinä, miten käyttää mediaa

Viidesosa suomalaisista seuraa tutkimuksen mukaan mediaa vain vähän, mikä voi vaikuttaa maailmankuvaan.

media
Finlandsvenskt media tappar
Puolet suomalaisita seuraa entistä enemmän internetistä uutisia ja sanomalehtiä, kertoo Tampereen yliopiston tuore tutkimus.

Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan suomalaiset jakautuvat median käyttäjinä kolmeen ryhmään. Suurin niistä on avoin ryhmä, joka kuluttaa laajasti monia eri viestintävälineitä.

Tutkijat Riie Heikkilä, Semi Purhonen ja Adrian Leguina löysivät myös kapean median käytön ryhmän, jonka maailma näyttää tutkijoiden mukaan entistäkin rajoittuneemmalta. Tämä ryhmä eroa muista entistä jyrkemmin.

Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen kanssa yhteistyössä kerättyihin Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa -kyselyaineistoihin vuosilta 2007 ja 2018.

1. Avoin ryhmä

Avoin ryhmä seuraa muita ryhmiä enemmän lähes kaikkia tiedotusvälineitä. Yli puolet heistä on naisia ja heidän koulutus- ja tulotasonsa on muita ryhmiä korkeampi.

Avoimesti ja laajasti mediaa käyttävien ryhmä kasvoi kymmenessä vuodessa runsaasta kolmanneksesta lähes puoleen koko väestöstä.

Asenteiltaan ryhmä on muita liberaalimpi. Suurin osa ryhmään kuuluvista asuu kaupungeissa. Avoimen ryhmän jäsenet osallistuvat muita useammin yhdistys- ja kansalaistoimintaan ja heidän äänestysaktiivisuutensa on muita korkeampi.

Avoimessa ryhmässä television ja aikakauslehtien seuraaminen on hieman vähentynyt, kirjojen lukeminen pysynyt ennallaan ja sanomalehtien sekä internetin seuraaminen lisääntyneet.

2. Internet-orientoituneet

Toiseksi suurin on internet-orientoitunut ryhmä, joka käyttää monenlaista mediaa erityisesti internetin välityksellä. Heitä on noin kolmasosa väestöstä. Koko on säilynyt kymmenessä vuodessa lähes ennallaan.

Ryhmä on iältään nuorta ja kaikkein kaupunkilaisinta. Ryhmä oli vielä vuonna 2007 miehinen, mutta kymmenen vuotta myöhemmin naisia on hieman miehiä enemmän. Koulutus- ja tulostasoltaan ryhmä sijoittuu kahden muun ryhmän väliin.

Internet-orientoitunut ryhmä lukee kirjoja enemmän kuin kapea ryhmä mutta seuraa ryhmistä vähiten televisiota sekä sanoma- ja aikakauslehtiä. Internetin käytössä ryhmä oli suurin jo vuonna 2007.

3. Kapea ryhmä

Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan viidennes suomalaisista kuuluu ryhmään, joka eroaa median käyttönsä kapeuden vuoksi muista entistä jyrkemmin.

Ryhmän jäsenet seuraavat vain harvoja tv-kanavia, lukevat yhä vähemmän kirjoja ja seuraavat vähän internetin tarjontaa.

Vuonna 2007 ryhmässä oli yhtä paljon miehiä ja naisia, mutta vuoteen 2018 mennessä miehiä oli jo 65 prosenttia. Asenteiltaan ryhmä oli muuttunut tutkijoiden mukaan entistä konservatiivisemmaksi. Ryhmään kuuluvat ovat vähemmän koulutettuja ja heillä on pienemmät tulot kuin niillä, jotka seuraavat mediaa enemmän.

Dosentti Riie Heikkilä sanoo, että ryhmän koko on pienentynyt. Vuonna 2007 ryhmään kuului 30 prosenttia suomalaista, mutta vuonna 2018 enää 20 prosenttia.

Heikkilän mukaan median käytön vaikutusta maailmankuvaan voi spekuloida, mutta sitä ei varsinaisesti tutkittu tässä tutkimuksessa. Vaarana on tutkimuksen mukaan, että median käytön kapeutuminen voi johtaa myös Suomessa yksipuolisten tietolähteiden käyttöön ja selän kääntämiseen objektiiviselle tiedonvälitykselle.

Tutkimuksen mukaan tämä ryhmä eriytyy jo muista. Kapeaan ryhmään kuuluvat äänestävät vaaleissa muita harvemmin ja osallistuvat muita vähemmän yhdistys- ja kansalaistoimintaan.

Lue seuraavaksi