1. yle.fi
  2. Uutiset

Apulaisoikeusasiamies: Rajavalvonnassa suositukset ja määräykset menivät sekaisin, eikä tietoa annettu tarpeeksi

Apulaisoikeusasiamies ymmärtää, että tilanne on ollut vaikea, mutta silti kansalaisille olisi pitänyt tiedottaa tarkemmin.

rajavalvonta
Torniossa Rajavartiostolla on käynnissä rajavalvonta Ruotsin rajalla.
Länsirajan rajavalvonnasta on tehty lukuisia kanteluita. Juuso Stoor / Yle

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen on antanut ratkaisunsa korona-ajan rajavalvonnasta ja rajanylittäjiin kohdistuneista toimista erityisesti Suomen ja Ruotsin rajalla.

Laillisuusvalvojille tehtiin kevään ja kesän aikana useita kanteluita Rajavartiolaitoksen menettelystä varsinkin Suomen länsirajalla. Useat kanteluita tehneet kokivat, että heiltä kiellettiin rajanylitys, vaikka siihen ei ollut oikeudellista perustetta.

Apulaisoikeusasiamies katsoo, että rajanylittämistä halunneille henkilöille annetut suositukset ja velvoittavat määräykset ovat joiltakin osin menneet sekaisin sisärajavalvonnan palauttamisen alussa.

Apulaisoikeusasiamies pitää ymmärrettävänä, että poikkeuksellisessa tilanteessa ja kovan paineen alaisena ei ole ollut helppoa samassa yhteydessä antaa ohjeita sekä maastapoistumisoikeudesta että suosituksesta välttää rajanylitys. Tästäkin huolimatta näin olisi tullut menetellä, todetaan apulaisoikeusasiamiehen tiedotteessa.

Katso myös:

Rajavartija jututtamassa Torniossa rajan yli pyrkiviä autoilijoita.
Svenska Ylen Spotlight-ohjelma vieraili länsirajalla.

Kansalaisella on oikeus oikeaan tietoon

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että viranomaisen kansalaiselle antaman velvoittavan käskyn tai määräyksen tulee aina perustua laissa säädettyyn toimivaltuussäännökseen. Kansalaiselle tulee myös tarvittaessa tehdä selkoa, onko kysymys häntä velvoittavasta käskystä vai ainoastaan viranomaisen antamasta suosituksesta.

Suomen kansalaisella on perustuslain mukaan aina oikeus tulla Suomeen ja myös lähteä Suomesta.

Jos maasta poistumiselle ei ole laista ilmenevää estettä, rajanylitysaikeissa olevalle henkilölle olisi tullut selvittää, että hänellä on oikeus rajanylitykseen ilman haitallisia oikeudellisia seuraamuksia ja että kysymys on hänen valinnanvapauteensa kuuluvasta asiasta. Samassa yhteydessä olisi voitu neuvoa, ettei maasta lähtö kuitenkaan ole suositeltavaa.

Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, että Suomen kansalaisten yleinen turvallisuus sekä hengen ja terveyden suojan toteuttaminen on ollut poikkeuksellisessa tilanteessa korostunut. Siksi matkustusta koskevien suositusten antaminen on sinänsä ollut perusteltua.

Ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies Pölönen on tarkastellut ainoastaan Rajavartiolaitoksen operatiivista toimintaa ja sen lainmukaisuutta rajavalvonnassa, joka liittyy sisärajavalvonnan määräaikaiseen palauttamiseen.

Lisää aiheesta:

Rajavartiolaitosta arvostellaan toimivaltuuksien ylittämisestä – viranomaisen mukaan rajanylityksistä on luovuttu vapaaehtoisesti, mutta moni suomalainen kokee tulleensa käännytetyksi

Toisin kuin poliitikot ja viranomaiset viestivät, rajat eivät olekaan kiinni – politiikan tutkija: "Jos on käännytetty Suomen kansalaisia, on toimittu lainvastaisesti"

Pohjoisen rajakuntien asukkaille halutaan vapaa rajanylitysoikeus – järeä valvonta ihmetyttää, sillä suurin osa seudun ruotsalaisista pääsee jo Suomeen

Lue seuraavaksi