Osakaskunta antoi suostumuksensa Utsjoen Patonivan veneilyuoman perkaamiselle – ELY-keskus ei saanut ruoppausilmoitusta ja teki tutkintapyynnön

Utsjoen kirkonkylän osakaskunta katsoi asiassa olevan kyse uoman perkaamisesta, jotta veneellä kulkeminen helpottuu.

Utsjoen kirkonkylän osakaskunnan puheenjohtaja Mika Aikio muistuttaa, että osakaskunta ei ole lupaviranomainen, vaikka voikin esittää mielipiteensä vesialueen omistajana. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Lapin ELY-keskus on tehnyt tutkintapyynnön Utsjoen Patonivan luvattomasta kaivelusta. Tutkintapyyntö on tehty poliisille keskiviikkona 11.11.

– Ympäristö- ja kalatalousviranomaiset osallistuvat selvitystyöhön yhteistyössä poliisin kanssa, kertoo Lapin ELY-keskuksen vesistöinsinööri Aapo Honka.

Monien silminnäkijöiden mukaan kaivinkoneet kaivoivat viime viikolla joen pohjaa Patonivalla, 15 kilometriä Utsjoen kirkonkylästä etelään. ELY-keskuksen mukaan toiminnasta ei ole tehty tarvittavaa ruoppausilmoitusta ELY-keskukselle.

Toimintaa perustellaan veneilyuoman turvallisuudella

Utsjoen kirkonkylän osakaskunnan hoitokunta oli järjestäytymiskokouksessaan 15.10. antanut suostumuksensa Patonivan veneilyuoman perkaamiselle. Hoitokunnan ehtona oli, että perkaus ei saa estää lohikalojen nousua kutualueilleen eikä nivassa mahdollisesti kutevia kaloja.

Kokouksen pöytäkirjassa kerrotaan, että ennen Patonivaan rakennettua maantiesiltaa nivan virtaus meni suoraan järven yli seuraavaan nivaan. Siltatyö aiheutti pohja-ainesten liikkumisen ja virtaus kulkee nykyisin ympäri järveä.

Utsjoen kirkonkylän osakaskunnan puheenjohtaja Mika Aikio kertoo hoitokunnan nähneen, että kyse on nivan korjaamisesta, jotta veneellä kulkeminen helpottuisi. Hänen mukaansa perkaamiselle suostumusta hakeneen tarkoituksena on alkaa kulkea ja kuljettaa ihmisiä pitkällä jokiveneellä, ja on turvallisuuden vuoksi pyytänyt suostumusta osuuskunnalta.

Aikio muistuttaa, että osakaskunta ei ole lupaviranomainen, mutta voi esittää mielipiteensä asiasta vesialueen omistajana.

– Tietysti näihin toimiin ryhtyjän velvollisuus on tarkistaa, mitä muita ilmoituksia tai lupia vaaditaan.

Tutkija huolissaan alueen lohikannasta

Tohtori ja Turun yliopiston vieraileva tutkija Eero Niemelä on huolissaan siitä, että ruoppaustoimenpiteessä on mahdollisesti tuhoutunut suuri määrä lohenpoikasia. Hänen mukaansa alue on välittömästi ennallistettava alkuperäiseen kuntoon siitäkin huolimatta, että sen yhteydessä kuolee lukuisa määrä lohenpoikasia.

– Kaivinkoneiden telaketjujen alla kivet ovat painuneet tiiviisti pohjaan, jolloin kaikki kivien ja telaketjujen alla olleet poikaset ovat tuhoutuneet. On myös todennäköistä, että veneväylää tehtäessä ja kiviä poistettaessa ovat alueen mahdolliset lohen kutupesät tuhoutuneet ja lukuisat kivien alla suojassa olleet lohenpoikaset kuolleet.

Tutkija Eero Niemelän mielestä ruopattu alue on ennallistettava mahdollisimman pian. Kuva: Priváhtta / Privaatti

Eero Niemelä tuo esiin vuonna 2017 voimaan tulleen Tenon sopimuksen ja 14 artiklan, joka koskee rakentamista ja saastuttamista. Siinä mainitaan, että osapuolten on huolehdittava, että rakentaminen tai muu vastaava toiminta ei aiheuta vahinkoa tai sen vaaraa kalakannoille tai kalastukselle.

– Vaikka Tenon kalastussopimus koskee pääasiassa Teno-, Inari- ja Skiehtsamjokia, ulottuvat eräät sen määräykset myös sivujokiin. Esimerkiksi juuri tämä ruoppaus aiheuttaa vahinkoa lohikannoille ja myös lohenkalastukselle kyseisessä Patonivan kalastuspaikassa, sanoo Niemelä.

Osakaskunnan puheenjohtaja Mika Aikion mielestä asia on paisunut suureksi.

– Täällä Utsjokilaaksossa ja Tenonlaaksossa on aina korjattu sellaisia paikkoja, jotta veneellä on helpompi kulkea. Näin hoitokunta näki asian, kun sitä kokouksessa käsittelimme. Ruoppaus-termi antaa aivan väärän kuvan, sanoo Mika Aikio.