Joensuun Luhtapohjan suoluonnosta suojelukohde

Tornator Oyj ja valtio ovat sopineet noin 750 hehtaarin suuruisen alueen suojelusta Joensuun Luhtapohjassa. Alueesta tulee Pohjois-Karjalan toiseksi suurin yksityinen suojelualue.

Joensuun Luhtapohjan suojelualue. Kuva: Heikki Leppänen /Tornator Oyj.

Pohjois-Karjalaan syntyy merkittävä uusi luonnonsuojelualue.

Joensuun Luhtapohjan suojelualue käsittää valtaosin luonnontilaisia suoluontotyyppejä, joenrantaluhtaa ja kangasmetsäsaarakkeita. Maisemaa hallitsevat vähäravinteiset nevat ja rämeet.

Suojelualueella on myös uhanalaisia luontotyyppejä, kuten lähteiköitä, ruohokorpi ja tupasvilla- ja muurainkorpi.

Alueen pinta-ala on lähes 750 hehtaaria, ja se on Ilomantsin Kesonsuon jälkeen maakunnan toiseksi suurin yksityinen suojelualue.

Maan omistaa Tornator Oyj, ja omistajalleen alue on Suomen kolmanneksi suurin suojelualue.

Alue suojellaan Helmi-elinympäristöohjelman puitteissa.

– Joensuun Luhtapohjan uusi suojelualue on todellinen luontohelmi sen valtaosin luonnontilaisin suoluontotyypein, joenrantaluhdin ja kangasmetsäsaarekkein. Suojelualueella on myös uhanalaisia luontotyyppejä, mikä tekee suojelupäätöksestä erityisen ilahduttavan.

– Helmi-ohjelmassa soidensuojelu on edennyt hyvin, yhdessä maanomistajien kanssa vapaaehtoiselta pohjalta neuvotellen, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen toteaa ely-keskuksen tiedotteessa.

Luhtapohjan suojelualue sijaitsee noin 60 kilometriä Joensuusta koilliseen.