1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Naantali

Naantalin talous tasapainossa, Nesteen lakkautussuunnitelma synkentää näkymiä – kaupunki investoi kaavoitukseen, kouluihin ja vanhuksiin

Talouden näkymät synkkenevät Naantalissa lähivuosina. Veroprosenttiin kohdistuu korotuspaineita jo parin vuoden päästä.

Naantali
Naantalin Mannerheiminkadun puutaloja kesällä.
Naantalin vanhaa kaupunkia. Kuvituskuva.Linus Hoffman/Yle

Energiayhtiö Nesteen suunnitelmat Naantalin öljynjalostamon alasajosta ovat näkyvä teema Naantalin kaupungin ensi vuoden talousarviossa.

Talousarvion laadinnassa on jouduttu ottamaan huomioon Nesteen lähtemisen vaikutus verotuloihin. Naantali arvioi, että alasajo voisi tapahtua jo loppuvuonna 2021. Lakkauttaminen vähentäisi merkittävästi yhteisöverotuloja vuodesta 2023 alkaen.

Talousjohtaja Heli Lähteenmäen mukaan Nesteen mahdollisen alasajon vaikutukset näkyisivät Naantalin taloudessa pari vuotta myöhemmin. Käytännössä kyse olisi miljoonista euroista.

Vuoden 2020 tilinpäätös tulee näillä näkyminen olemaan positiivinen, erityisesti valtion maksaman koronatuen vuoksi. Naantali on saanut tukea noin 6,4 miljoonaa euroa.

Tulevien vuosien suunnitelmien toteuttaminen vaatisi kaupunginjohtaja Jouni Mutasen mukaan tulopohjan vahvistamista.

Vuoden 2021 tilikauden arvioidaan painuvan alijäämäiseksi noin 400 000 euron verran. Velkaa Naantalilla olisi ensi vuoden lopussa 25,8 miljoonaa, eli reilut 1 300 euroa per asukas.

Naantali siis jatkaa muiden kuntien tapaan alati kiristyvässä kuntatalouden ympäristössä.

Investointeja erityisesti Luonnomaalle, kouluihin ja ikäihmisten palveluihin

Taloussuunnitelman suurimmat investoinnit ovat jo kuluvan vuoden aikana aloitettu Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, jonka kustannuksiksi arvioidaan ensi vuonna noin 2,3 miljoonaa euroa.

Luonnonmaa esiintyy investointilistalla useampaan kertaan. Perhetalon kaava-alueen lisäksi listalla ovat itse perhetalo, 1,7 miljoonaa euroa sekä asuntomessualueen rantarakenteet ja laiturit, noin 1,5 miljoonaa euroa.

Laajan kaava-alueen lisäksi investointeja suunnitellaan koulujen korjaukseen.

Velkuan koulun uudisrakennuksen työt aloitettiin jo tänä vuonna ja rakentamiseen on ensi vuodeksi varattu noin 1,7 miljoonaa euroa. Kalevanniemien koulun peruskorjaukseen ja laajennukseen on varattu 1,4 miljoonaa. Urakan on määrä jatkua tulevien vuosien aikana. Lisäksi Maijamäen koulun fysiikan ja kemian luokkatilat peruskorjataan 750 000 eurolla.

Kolmas laaja investointikokonaisuus on ikäihmisten palvelut. Lakisääteinen hoitajamitoitus tehostetussa palveluasumisessa vaatii lähivuosina 11 uutta työntekijää. Lisäpanostuksia tarvitaan vähintään kolme miljoonaa euroa vuosien 2021–2024 aikana.

Vuonna 2021 investointeihin käytettäisiin yhteensä 17,6 miljoonaa euroa. Summa kasvoi aiemmasta raamista noin miljoonalla. Investointeja varten lainaa on otetava 7,9 miljoonaa.

Tulopohjaa vahvistettava suunnitelmakauden aikana

Vaikka talous pysyy Naantalissa tasapainossa tänä vuonna, kohdistuu tulopohjaan vahvistamispaineita jo vuonna 2022. Arvion mukaan Naantali joutuu siis päättämään tuolloin joko verojen korotuksista, menojen vähentämisestä tai hankkimaan tuloja muilla tavoilla.

Verorahoituksesta on ennusteen mukaan katoamassa osittain koronaviruksen vuoksi neljän vuoden aikana 13,2 miljoonaa euroa.

Talousarviossa todetaan, ettei taloutta saada suunnitelmakaudella tasapainoon ilman veropohjan vahvistamista.

– Suunnitelmakautta on rakennettu sellaisen laskelman varaan, että maltillinen tuloveroprosentin korotus tehtäisiin vuonna 2022 ja kiinteistöverojen korotus vuodesta 2024 lähtien, Jouni Mutanen sanoo.

Naantalin valtuusto kokoontuu tänään päättämään veroprosentit vuodelle 2021. Niihin ei nykyisen esityksen mukaan tehdä korotusta.

Tuloveroprosentti on esityksessä ensi vuonna tasan 19 prosenttia. Myös kiinteistöverot pysyisivät ennallaan.

Lue seuraavaksi