Ahvenanmaan huoltovarmuus paranee – Traficom asetti liikennevelvoitteen kahdelle reitille

Traficom voi asettaa tietylle reitille velvoitteen liikennöidä ja maksaa liikennöinnistä korvausta. 

Vikig Linen alus on ankkuroituna Maarianhaminan satamassa. Arkistokuva. Kuva: Henri Salonen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on asettanut liikennöintivelvoitteen kahdelle Ahvenanmaan yhteyksiä tukevalle reitille.

Reitit ovat Maarianhaminan ja Kapellskärin sekä Eckerön ja Grisslehamnin välillä.

Päätös vähentää koronatilanteesta meriliikenneyhteyksille aiheutuvaa haittaa. Liikennöintivelvoitteen tarvetta arvioidaan kahden viikon välein, kertoo Traficom tiedotteessaan.

Tarkoitus on tässä tilanteessa turvata nykyistä paremmin Ahvenanmaan huoltovarmuus sekä teollisuuden ja asukkaiden liikkumistarpeet.

Nyt tehty päätös tukee aikaisemman Turusta Maarianhaminan kautta Tukholmaan asetetun liikennöintivelvoitteen ohella Ahvenanmaan huoltovarmuutta, henkilöliikenteen- ja teollisuuden tarpeita Ruotsin suuntaan.

Pelkät Ahvenanmaalla poikkeavat alukset eivät Traficomin mukaan yksikään riitä.

Päätöksen takana eduskunnan myöntämä lisämääräraha

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 24,7 miljoonan euron lisämäärärahan meriliikenteeseen asetettavan julkisen palvelun velvoitteen kustannusten kattamiseksi.

Valtioneuvosto antoi määrärahan käyttöä tarkentavan asetuksen. Asetuksen mukaan Traficom voi asettaa tietylle reitille velvoitteen liikennöidä ja maksaa liikennöinnistä korvausta.

Korvausta ei makseta liikennöinnin kiinteistä kustannuksia eikä sen määrästä makseta lainkaan voittoa.

Maarianhaminan ja Kapellskärin välisen reitin hoitaa Vikig Line ja Eckerön ja Grisslehamnin reitin Eckerö Linjen.