1. yle.fi
  2. Uutiset

Kymenlaaksoon aiotaan perustaa 74 uutta luonnonsuojelualuetta – alueiden määrä yli kymmenkertaistumassa

Suojeltavaksi suunniteltuja alueita on kaikissa maakunnan kunnissa.

luonnonsuojelualueet
Isokankaan luonnonsuojelualueella Oulun Sanginjoella vanhaa metsää.
Esimerkiksi vanhoja metsiä on tarkoitus määritellä luonnonsuojelualueiksi. Kuvituskuva.Timo Nykyri / Yle

Kymenlaaksoon on perusteilla ennätysmäärä uusia luonnonsuojelualueita.

Ympäristöministeriö ja Metsähallitus valmistelevat kaikkiaan 74 luonnonsuojelualueen perustamista valtion maille.

Luonnonsuojelualueiden määrä on kasvamassa merkittävästi, sillä tällä hetkellä Kymenlaaksossa on kansallispuistojen lisäksi vain seitsemän valtion omistamaa luonnonsuojelualuetta.

Nyt suojeltavaksi suunnitellut alueet on pääosin hankittu luonnonsuojelualueen perustamista varten ja varattu siihen tarkoitukseen.

Suuri määrä selittyy sillä, että valtion maille perustetaan luonnonsuojelualueita aina maakunta kerrallaan. Nyt vuorossa on Kymenlaakso.

– Luonnonsuojelualueita ei ole tätä ennen oikeastaan perustettukaan valtion maille Kymenlaaksossa, kansallispuistoja lukuunottamatta. Muita valtion luonnonsuojelualueita on hyvin vähän, Metsähallituksen erikoissuunnittelija Annukka Rasinmäki sanoo.

Suurin osa alueista merellä

Suojeltavaksi suunniteltuja alueita on kaikissa Kymenlaakson kunnissa. Alueiden laajuus on yhteensä noin 32 000 hehtaaria. Joukossa on muun muassa soita, lehtoja, vanhoja metsiä ja vedenalaista luontoa Itäisen Suomenlahden merialueella.

Suojeltavien merialueiden koko on noin 28 600 hehtaaria, ja ne käsittävät suurimman osan suunnitelluista luonnonsuojelualueista. Jo aiemmin perustettuun Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon ei kuulu merialueita, ja nyt suojeltavaksi suunnitellut merialueet ovat kansallispuiston läheisyydessä.

Luonnonsuojelualueiden käyttöä määrittää luonnonsuojelulaki. Luonnonsuojelualueiden tavoitteena on säilyttää alueet luonnontilassa ja vapaina ihmisten aiheuttamilta häiriöiltä.

Jokamiehenoikeuksia ei kuitenkaan ole yleensä tarpeen rajoittaa, eli alueilla saa jatkossakin marjastaa, sienestää ja liikkua. Liikkumista voidaan rajoittaa, jos alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen vaatii sellaista.

Alueilla saa usein myös metsästää. Metsähallitus voi esimerkiksi sallia alueilla hirvenajoa ja vieras- tai haittalajien metsästystä. Valtioneuvoston asetukseen yli 100 hehtaarin kokoisilla alueilla voidaan sisällyttää muitakin metsästystä sallivia säännöksiä, vaikka pääsääntöisesti eläinten tappaminen on luonnonsuojelualueilla lain mukaan kiellettyä.

Samalla on kuitenkin huolehdittava, että alueiden muuta käyttöä tai luonnonarvoja ei haitata tai vaaranneta.

Perustettavilla luonnonsuojelualueilla saa kalastaa yleiskalastusoikeuksien mukaisesti. Metsähallituksen luvalla muukin kalastus on mahdollista, ellei sille ole esteitä luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen näkökulmasta. Kalastus on mahdollista myös yleisillä vesillä merialueella sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla.

Keskustelut käynnissä

Suojelualueiden perustamisen säädösvalmistelu on aloitettu marraskuussa keskustelemalla paikallistahojen kanssa. Näkemyksiä suunnitelmista kysytään muun muassa maakuntaliitolta, kunnilta sekä metsästys-, kalastus- ja luonnonsuojelujärjestöiltä.

Suojelualueiden määrät ja rajaukset voivat vielä muuttua prosessin aikana. Keskustelujen tarkoituksena on selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä sekä erityisesti metsästystä ja kalastusta koskevien poikkeusten tarpeista ja mahdollisuuksista.

Sidosryhmäkeskustelujen jälkeen 8. joulukuuta järjestetään vielä avoin virtuaalinen yleisötilaisuus kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuteen voi ilmoittautua tästä (siirryt toiseen palveluun).

Keskusteluista saatu palaute kootaan, minkä jälkeen ympäristöministeriö tekee asetusluonnokset, jotka lähtevät lausuntokierrokselle. Lopullisen päätöksen uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta tekee valtioneuvosto.

Lue seuraavaksi