1. yle.fi
  2. Uutiset

Metsä Fibre: Laadukkaan mäntysahatavaran kysyntä kasvaa markkinoilla – sahojen tehokkuuden kehittäminen tärkeää

Metsä Fibre rakentaa parhaillaan uutta, maailman moderneimmaksi kuvailtua mäntysahaa Raumalle. Yhtiöstä arvioidaan, että myös Satakunnassa sijaitsevan Merikarvian mäntysahan tuotannolle on tilaa markkinoilla.

Metsä Fibre
Rauman mäntysahan rakennustyömaa.
Rauman sahan rakennusvaiheen työllisyysvaikutus on noin 1 500 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan saha työllistää suoraan sata ja välillisesti noin 500 ihmistä. Tomi Glad / Glad Media Oy

Metsä Groupiin kuuluvalla Metsä Fibrellä on kuusisahat Vilppulassa, Rengossa ja Venäjällä Svirissä sekä mäntysahat Lappeenrannassa, Kyrössä ja Merikarvialla. Raumalle rakennettava uusi jättisaha keskittyy myös mäntyyn.

Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen sanoo, että yhtiö kehittää sahateollisuuttaan kokonaisuutena ja pitkäjänteisesti.

– Rakennamme nyt uutta modernia kapasiteettia Raumalle, ja sillä pystymme parantamaan sahaliiketoimintamme kilpailukykyä kokonaisuutena. Emme ole tehneet päätöksiä minkään sahan sulkemisesta.

Yhtiön toimintaperiaatteena on kaikkien tuotantoyksikköjen suunnitelmallinen ylläpito ja kehittäminen.

– Näin varmistetaan yksiköiden turvallinen ja tehokas toiminta. Esimerkiksi viime vuonna investoimme Merikarvian sahalla uuden sukupolven röntgenlaitteeseen sekä tasaamon haravakuljettimen ja kuorimon uudistuksiin suunnitelmallisesti.

Laadukkaan mäntysahatavaran vienti vetää

Satakunnassa uusi Rauman saha ja Merikarvian saha ovat verrattain lähellä toisiaan. Tämä on herättänyt huolta Merikarvian sahan tulevaisuudesta.

Merikarvian saha tuottaa vuodessa noin 230 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Rauman uuden sahan vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Merikarvian nykyinen ja Rauman tuleva tuotanto menevät pääasiassa vientiin.

Metsä Fibrestä vakuutetaan, että molemmilla mäntysahoilla on maantieteellisestä lähekkäisyydestä huolimatta tilaa sahatavaramarkkinoilla tulevaisuudessakin.

Satakunnan karttaa.
Tapio Pukkila / Yle

Yhtiön arvion mukaan sahatavaran kysyntä kasvaa globaalisti kokonaisuudessaan 8-10 miljoonaa kuutiota vuodessa. Tästä kasvusta suurin osa tulee rakentamisesta, mutta myös puusepän- ja huonekaluteollisuuden kulutus kasvaa. Laadukkaan mäntysahatavaran kysyntä on kasvussa sekä Euroopassa että Aasiassa.

– Sahatavaran kysynnän kasvun näkökulmasta molempien sahojen tuotannolle on tilaa markkinoilla tulevaisuudessa. Tärkeää on tuotannon tehokkuuden ja sitä kautta kilpailukyvyn kehittäminen. Minkään yksikön osalta ei voi sanoa, että toiminta jatkuisi ikuisesti, vaan jokaisen yksikön on pystyttävä osoittamaan kilpailukykynsä joka päivä, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Nousiainen.

– Uuden teknologian sekä erityisesti teknisen laatutason nostolla voidaan asiakkaille tarjota tasalaatuista ja teknisesti virheetöntä raaka-ainetta suuria määriä, millä saavutetaan kilpailuetua verrattuna muihin toimijoihin.

Merikarvialla sahan säïlyminen ainakin tällä erää on huojentava tieto. Kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival on kuvaillut sahan merkitystä runsaan 3 000 asukkaan kunnalle erittäin tärkeäksi. Metsä Fibren saha on Merikarvian suurin yksityinen työnantaja ja se työllistää suoraan ja välillisesti noin sata ihmistä.

Rauman uusi saha valmistuu vuonna 2022

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre julkisti keväällä jätti-investointinsa Raumalle: noin 200 miljoonaa euroa maksava maailman modernein saha.

Metsä Groupin Rauman uuden sahan louhintatyömaa
Sahan rakennustyöt alkoivat Raumalla keväällä.Katja Halinen / Yle

Rakennustyöt ovat Raumalla käynnissä ja sahan on määrä käynnistyä vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana.

Valmistuttuaan Rauman saha työllistää suoraan sata ja välillisesti noin 500 ihmistä. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutus on noin 1 500 henkilötyövuotta.

Raumalta laiteoppia myös muille sahoille

Rauman saha on Metsä Fibren mukaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa koko alalla.

– Otamme Raumalla käyttöön uusinta teknologiaa ja uusia toimintamalleja, ja kun saamme ajan myötä kokemuksia uuden sahan laitteista, teknologioista ja toimintatavoista, viemme näitä käyttöön myös muille sahoillemme, uskoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Kuuntele täältä uusimmat Yle Uutiset Satakunnasta.

Lue lisää:

Metsä Fibren Rauman mäntysahan valmistumista voi seurata suorana netissä

Metsä Fibre haluaa pitää harmaan talouden poissa Rauman sahatyömaalta

MetsäFibre aloittaa Rauman jättisahan rekrytoinnit

Rauman mäntysahan rakentaminen alkuun – Metsä Fibreltä 200 miljoonan euron jätti-investointi

Metsä Groupin Rauman jättisaha toteutuu – 200 miljoonan euron suurinvestointi

Kunnanjohtaja uskoo Metsä Fibren Merikarvian sahan tulevaisuuteen: "Meillä on hyvä keskusteluyhteys yhtiön johtoon"

Metsä Fibren Rauman suunnitelmat herättävät huolta Merikarvialla

Lue seuraavaksi