Kyselyt saimaannorpan suojelusta: selvä enemmistö suomalaisista kannattaa nykyistä pidempää verkkokalastuksen kieltoa

WWF:n ja Etelä-Savon maakuntaliiton kyselyissä saatiin samansuuntaisia tuloksia.

Saimaannorpan suojelemiseksi säädettäviä kalastusrajoituksia käsitellään parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön työryhmässä. Kuva: Juha Metso / AOP

WWF:n kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) mukaan selkeä enemmistö kaikista suomalaisista ja myös Saimaan alueen asukkaista kannattaa keväisen verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun asti.

Saimaannorpan suojelemiseksi säädettäviä kalastusrajoituksia käsitellään parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä. Työryhmä neuvottelee kalastusmääräysten tarkentamisesta vuosille 2021-2026.

Kantar TNS selvitti WWF:n toimeksiannosta suomalaisten näkemyksiä saimaannorpan suojelusta. Kyselyyn vastasi 1028 suomalaista, joista 300 asuu Saimaan alueella.

Kyselyn mukaan yli kaksi kolmasosaa eli 68 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että keväistä verkkokalastuksen kieltoa saimaannorpan pesimäalueilla tulisi jatkaa kuukaudella nykyisestä eli heinäkuun loppuun saakka.

Vain seitsemän prosenttia oli asiasta eri mieltä. Myös Saimaan alueen asukkaista lähes yhtä suuri osa, 66 prosenttia vastanneista on sen kannalla, että verkkokalastuskieltoa tulee jatkaa heinäkuun loppuun.

Maakuntaliiton kyselyssä myös tuki verkkokalastuskiellon jatkamiseen

Lokakuussa 2020 toteutettiin myös Etelä-Savon maakuntaliiton tekemä (siirryt toiseen palveluun) kaikille avoin nettikysely verkkokalastuksesta Saimaalla.

Maakuntaliiton kyselyyn vastasi 1120 ihmistä. Maakuntaliiton kyselyssä noin 61 prosenttia vastaajista kannatti verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun saakka.

– WWF:n teettämä kyselytutkimus ja maakuntaliiton avoin kysely olivat menetelmiltään erilaisia, mutta antoivat samansuuntaisia tuloksia ja tukevat toisiaan, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

Jos suomalaisten ja etenkin paikallisväestön mielipidettä halutaan kuunnella tämän päätöksen teossa, kansalaisten kanta on nyt selvä, sanoo WWF tiedotteessaan.

Ilmaston lämpeneminen ja ihminen ovat uhka saimaannorpalle

Verkkokalastus on suurin yksittäinen uhka erittäin uhanalaiselle saimaannorpalle sen jälkeen, kun kuutti on selvinnyt yli pesäpoikasvaiheen, muistuttaa WWF.

Erittäin vahvan tuen WWF:n kyselyssä saa myös se, että saimaannorpan kuuttien suojaksi määritellyn verkkokalastuskieltoalueen tulee kattaa kaikki tunnetut poikaspesäpaikat.

Noin neljä viidesosaa kaikista vastaajista kuin myös Saimaan alueen asukkaista 79 prosenttia oli kyselyssä tätä mieltä.

– llmaston lämpeneminen on tällä hetkellä suuri ja nopeasti kasvava uhka saimaannorpille. Sen takia kanta tulisi saada mahdollisimman nopeaan kasvuun, ja kaikista ihmisen aiheuttamista norppakuolemista pitäisi päästä eroon, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Myös Etelä-Savon maakuntaliiton tekemästä nettikyselystä käy ilmi, että Saimaan alueen asukkaat ja vapaa-ajankalastajat suhtautuvat saimaannorpan suojeluun ja kalastusrajoituksiin myönteisesti.

Kyselyyn vastasi yli 1120 ihmistä, joista suurin osa asui norppa-alueella. Eniten vastauksia tuli Savonlinnasta, Puumalasta ja Mikkelistä.

Verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun kannatti kolme viidestä vastaajasta maakuntaliiton kyselyssä.

Useimmat saimaannorpalle vaaralliset pyydykset on kielletty tällä yhtenäisellä alueella ympärivuotisesti. Verkkokalastus sallitaan 15.4.-30.6. ainoastaan alle 22 millimetrin muikkuverkoilla.