KHO jätti tutkimatta valituksen saamelaiskäräjien kokouksesta

Päätöksistä ei voinut hakea muutosta valittamalla KHO:een, koska kyse ei ollut hallintoasioista.

Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous 27.-28.2.2020. Kuva: Sámediggi

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on jättänyt tutkimatta valituksen, joka koski saamelaiskäräjien viime helmikuussa pitämää järjestäytymiskokousta.

Päätöksistä valittivat Anu Avaskari, Inka Kangasniemi, Pigga Keskitalo ja Kari Kyrö. He vaativat, että järjestäytymiskokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä kokouksen kaikki päätökset kumotaan. Nelikko vaati myös järjestäytymiskokouksen järjestämistä uudelleen. Valittajien mukaan kokoukseen kutsuttiin varajäseneksi henkilö, joka ei ollut vaalikelpoinen koska hän ei asunut enää Enontekiöllä, vaan Norjassa. Valittajat muistuttivat, että saamelaiskäräjälaissa on vahva painotus sille, että laki koskee ensisijaisesti saamelaisten kotiseutualuetta ja kuntakohtaisuudella on haluttu turvata alueellinen edustus.

Lisäksi Avaskari ja Kyrö vaativat KHO:ta tutkimaan, onko järjestäytymiskokouksessa tapahtunut syrjintää ja vaatinut oikeutta ryhtymään tarpeellisiin toimiin. Avaskari ja Kyrö saivat saamelaiskäräjävaaleissa paljon ääniä, mutta eivät päässeet käräjien puheenjohtajistoon, hallitukseen tai muuhunkaan merkittävään luottamustoimeen. Valittajat katsoivat, että saamelaiskäräjien enemmistön toiminta on ollut eriarvoistavaa ja syrjivää.

Saamelaiskäräjät vaati valituksen hylkäämistä.

KHO päätti, että se ei tutki valitusta. KHO:n mukaan saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksessa tehdyissä päätöksissä ei ole ollut kysymys hallintoasiassa tehdyistä päätöksistä eikä niihin voi hakea muutosta valittamalla KHO:een.